LNG: groene revolutie in transportsector?

Op weg naar een duurzame toekomst

Dé transitiebrandstof op weg naar een duurzame toekomst?

De duurzame brandstof LNG vindt steeds meer zijn weg naar de transportsector. Maar wat is LNG precies en voor welke typen vervoer is het geschikt? En wat zijn de exacte voordelen ten opzichte van andere fossiele brandstoffen? De mogelijkheden voor de inzet van LNG worden steeds groter én beter bereikbaar voor wegtransport, scheepvaart en binnenvaart. Bent u al voldoende op de hoogte van de mogelijkheden van LNG voor úw sector?

LNG heeft een groot potentieel en kan een belangrijke schakel zijn in de verduurzaming van de transportsector. In deze thema-update leggen we uit wat LNG is en zetten we de voor- en nadelen voor u op een rij. Zo ziet u direct wat LNG u als transporteur kan bieden.

Wat is LNG?

LNG (Liquid Natural Gas) is niet nieuw. Integendeel, we kennen het al jaren en halen het in het noorden van Nederland uit de grond. Want LNG is niets anders dan vloeibaar aardgas, dat ontstaat door aardgas te koelen tot ten minste -163 graden Celsius. Door de koeling reduceert het volume extreem, waardoor het efficiënt en economisch voordelig wordt om aardgas per boot of vrachtwagen te transporteren. Ook wordt het zo een aantrekkelijk alternatief voor andere fossiele brandstoffen. Denk aan diesel en gasolie in de transportsector.

Voordelen van LNG

De huidige fossiele brandstoffen zoals diesel (vrachtwagens), stookolie (schepen) en kerosine (vliegtuigen) zijn zeer vervuilend door hoge emissies van broeikasgassen en andere stoffen, zoals fijnstof, zwaveloxides (Sox) en stikstofoxides (Nox). Zij dragen fors bij aan de opwarming van de aarde en zoals in het verdrag van Parijs eind vorig jaar is afgesproken, moet er de komende jaren hard aan vergroening en verduurzaming worden gewerkt om de aarde voor toekomstige generaties leefbaar te houden. Met een transportsysteem dat volledig werkt op duurzame energie als ultiem doel, maar de huidige technologie maakt het gebruik van fossiele brandstoffen momenteel nog onvermijdbaar. Aardgas is van alle fossiele brandstoffen verreweg het schoonst en de (wereldwijde) reserves zijn substantieel; dat maakt LNG dus een prima transitiebrandstof voor de komende decennia.

LNG in het wegvervoer

Transport – LNG

Voor het wegvervoer is LNG een aantrekkelijke optie voor (middel)zwaar wegtransport over middellange en lange afstanden. De kosten, complexiteit en omvang van een LNG-installatie maken dit type brandstof (nog) niet geschikt voor kleinere voertuigen, zoals bestelwagens en personenauto’s. Behalve het type wagen en de lengte van het vervoer, zijn beschikbaarheid en prijs belangrijk beslispunten. De beschikbaarheid van LNG neemt in de komende jaren toe met de opzet van een netwerk van tankstations in binnen- en buitenland. Een LNG-vrachtauto is weliswaar duurder dan een dieselversie, maar de prijs van LNG is lager. Het verschil in prijs tussen LNG en diesel bepaalt uiteindelijk de businesscase. Wij merken bereidheid bij de grote gasleveranciers om een gegarandeerd prijsverschil voor een bepaalde periode af te geven, waardoor die businesscase houdbaarder wordt.

LNG in de scheepvaart

Transport – LNG

In de scheepvaart is LNG, vanwege het gebrek aan bunkerstations wereldwijd, op dit moment alleen toepasbaar in ‘short sea’ en binnenvaart (zie hieronder). De zeescheepvaart is slechts verantwoordelijk voor een minimale CO2-uitstoot van 2% wereldwijd, maar veroorzaakt wel 14% van alle Sox-vervuiling. Wereldwijde wet- en regelgeving voor het terugdringen van de zwaveluitstoot noopt de scheepvaart over te stappen op andere aandrijving en/of brandstoffen. En die eisen worden in de toekomst steeds strenger, met LNG als schoonste alternatief voor stookolie, óndanks de significante investeringen in de installatie.

LNG in de binnenvaart

Transport – LNG

De binnenvaart kent van oudsher een schoon imago op het gebied van broeikasemissies, maar de Sox- en Nox-vervuiling is in de binnenvaart momenteel hoger dan het wegtransport. Als de binnenvaartsector zijn schone imago in de toekomst wil behouden, zijn investeringen in verduurzaming van de vloot noodzaak. En net als bij de zeescheepvaart wordt de regelgeving de komende jaren steeds strenger.

De ombouw naar LNG kent een fors prijskaartje en is slechts geschikt voor 20% van de vloot. Zowel een nieuwe motor als ‘retrofit’ (een aanpassing van de huidige aandrijving en motor) vergt de nodige investeringen die maar moeizaam door de sector kunnen worden opgebracht. Hierbij kan de Rabo Impactlening uitkomst bieden. Ondernemers krijgen dan een rentevoordeel bij hun duurzame investering voor ombouw naar ‘dual-fuel’ of LNG.

LNG: ook úw transitiebrandstof?

LNG is in bepaalde omstandigheden dus een goed alternatief voor gangbare fossiele brandstoffen als stook- en gasolie, diesel en kerosine. Maar is LNG ook voor uw bedrijf de meest efficiënte en duurzame oplossing? Het type vervoer, type voertuig, de omvang van de regio waarin u actief bent, de hoogte van het verbruik en de beschikbaarheid van LNG in uw omgeving bepalen uiteindelijk uw keuze.

De uitgebreide thema-update ‘LNG in de transportsector’ helpt u de juiste keuzes te maken bij de verduurzaming van uw vrachtwagens, vloot of schepen.

De Rabobank helpt u daarbij met raad, maar ook met daad: zo kan de Rabo Impactlening van pas komen als financiële ondersteuning bij uw verduurzamingsplannen.

Lees de thema-update ‘LNG in de transportsector’

Wat is de Rabo Impactlening?

De Rabo Impactlening is een zakelijke lening met rentekorting, speciaal voor duurzame bedrijven. Deze rentekorting is een initiatief van de Rabobank in samenwerking met de Europese Investeringsbank (EIB). Loopt een ondernemer voorop in duurzaam ondernemen en is zijn bedrijf in het bezit van één van de geselecteerde 42 duurzaamheidskeurmerken? Dan is hij duurzaam koploper, omdat zijn bedrijf een positieve impact heeft op milieu en samenleving.

Omdat de Rabobank duurzaam ondernemen extra wil stimuleren, komen duurzame koplopers bij een nieuwe financiering in aanmerking voor een rentekorting. De Rabo Impactlening is inzetbaar voor leningen vanaf € 250.000, oplopend tot € 2,5 miljoen. Met dit nieuwe product maken we duurzaamheid concreet.

Lees meer over de Rabo Impactlening

Contact

Rabobank