Zit de fruitteelt met de gebakken peren?

Arne Bac

Arne Bac

De laatste tijd bereikt de fruitteelt weer regelmatig de pers. Helaas niet dankzij weelde. Nee, men zit met de ‘gebakken peren’. De markt en daarmee de telerprijzen staan namelijk al twee jaar onder druk. De belangrijkste oorzaak: onbalans tussen vraag en aanbod van appels en peren. Goede oogsten zorgen voor bovengemiddelde producties, maar daartegenover staat het weggevallen van de export naar Rusland. Er worden gelukkig wel nieuwe exportmarkten aangeboord, zoals China, Vietnam en Brazilië, maar in volume is dat nog onvoldoende om de afgenomen vraag te compenseren. En daar komt de daling van de consumptie van hardfruit nog bovenop. In dit decennium zijn we op jaarbasis ongeveer vijftien appels en tien peren minder gaan eten. Vermenigvuldig dit met het aantal inwoners en tel uit je verlies.

Van versnippering naar leiderschap

Die ontwikkelingen hebben grote impact op de sector, maar zijn nauwelijks te beïnvloeden. Wat kunt u als fruitteler wél zelf doen? Dat is de essentiële vraag! De sector houdt zichzelf in een wurggreep en toont niet voldoende leiderschap om ‘ketenregie’ te realiseren. Ketenregie klinkt duur, maar betekent simpelweg ‘samenwerken in de fruitteeltketen (vermeerdering, teelt, verwerking en handel) ten gunste van een financieel gezonde fruitteeltsector’. Een sector waar gezond fruit wordt geproduceerd voor een eerlijke prijs.

Wat is de situatie vandaag? Meer dan 150 handelsbedrijven die appels en peren bij de supermarkt naar binnen schuiven voor de laagste prijs. Versnippering ten top. Een beproefd recept om uw businessmodel uit te hollen en het zet het toekomstperspectief van de hardfruitsector op het spel. Zover hoeft het natuurlijk niet te komen, mits de fruittelers leiderschap tonen en samen de schouders zetten onder ketenregie.

Gezonde (sector)positionering

‘Snoep gezond, eet een appel’. Kent u die leus nog? Bekend uit een reclame uit de jaren tachtig, met een jonge Danny de Munk in de hoofdrol.

Bekijk de reclame op YouTube

Een effectieve campagne die iedereen zich dertig jaar na dato nog wel herinnert. Maar sinds de jaren tachtig is het stil geworden. Acties om individuele (club)rassen te vermarkten zijn er wel geweest, zoals recent met Kanzi en Elstar: altijd raak. Mooie maar geïsoleerde initiatieven die de totale fruitsector niet vooruit helpen. En opvallend: over ‘gezondheid’ geen woord! Juist nu ‘gezonde voeding’ een maatschappelijk thema is dat consumenten bezighoudt. Maatschappelijke organisaties hebben hier een scherpe neus voor en dwingen bij retailers ander inkoopbeleid af, door aangescherpte eisen van het toegepaste gewasbeschermingsmiddelenpakket op onder andere appel en peer. Retailers doen zo een stuk van het middelenpakket in de ban. Een zeer effectieve strategie die minder kost dan het inkopen van tv- of radiozendtijd of een mooie socialmediacampagne. Slim, al zeg ik het zelf. De sector zit knel, maar heeft voldoende potentie om zichzelf en haar gezonde producten sterk te positioneren. Waar het op aankomt? Fruittelers die regie nemen en echt leiderschap tonen om tot samenwerking te komen voor een gezonde duurzame fruitteeltsector!

Ik nodig u van harte uit om te reageren op deze blog en/of andere onderwerpen in onze netwerkgroep op LinkedIn.

Blog, 14 juli 2016

Lees eerdere blogs over de sector Tuinbouw

Contact

Rabobank