Laat je hacken!

Patrick Zwaan

Patrick Zwaan

Onlangs heb ik een leuke en interactieve bijeenkomst bijgewoond van Greenport Westland-Oostland. Hierin daagde trendwatcher Richard van Hooijdonk ons uit om aan de slag te gaan met de toekomstbeelden voor de Nederlandse glastuinbouw. De (voor)beelden van ontwikkelingen die werden geschetst volgden elkaar in rap tempo op en richting het einde duizelde het voor velen in de zaal. Zó veel technologische en sociale innovaties … Je vraagt jezelf af waar dit eindigt! Maar de uitdaging is natuurlijk om de vertaling te maken naar je eigen bedrijf. En daarom wil ik u via deze blog een aantal tips die mij hebben geraakt niet onthouden.

Nieuwe verdienmodellen

Streef naar een nieuw verdienmodel, dat is wat vaak wordt verteld en lijkt het nieuwe adagium. Gelukkig zijn er veel tools om uw businessmodel mee in kaart te brengen. En om de sterke kanten, maar vooral ook de verbeterpunten, in uw businessmodel bloot te leggen. Een veelgebruikt instrument is het Business Model Canvas. Aan de hand van negen bouwstenen beschrijft u uw organisatie, het verdienmodel, de klanten, relaties en leveranciers. Zo krijgt u zicht op de bedrijfsonderdelen die essentieel zijn en waar eventuele bijsturing nodig is. Dit samen met bijvoorbeeld collega’s, directie, management en/of personeel beleven, is een enorm leerzaam interactief proces. Maar juist ook mensen van buiten de sector of kritische personen vanuit de keten waarin u actief bent geven vaak verfrissende inzichten.

Lees meer over het Business Model Canvas op Ikgastarten.nl

Eigen regie

Een andere interessante methode is om uw bedrijf te laten 'hacken', zoals Richard van Hooijdonk de aanwezigen meegaf. Door aan de flanken van het eigen bedrijf een 'aanval' te organiseren op het eigen verdienmodel, wordt u namelijk geïnspireerd om continue aandacht te geven aan nieuwe ontwikkelingen en veranderingen in de omgeving. En door dit zelf te organiseren, behoudt u de regie over aanvallen op uw businessmodel. Wel belangrijk is om hiervoor bijvoorbeeld studenten en experts met uiteenlopende disciplines (zoals mechatronici of online experts) in te zetten.

Zo krijgt u vaak verrassende inzichten door hoe anderen naar uw bedrijf en sector kijken. Van de welbekende 'oogkleppen' hebben deze collega's immers geen last. Hopelijk inspireert dit u om hiermee aan de slag te gaan!

Ik nodig u van harte uit om te reageren op deze blog en/of andere onderwerpen in onze netwerkgroep op LinkedIn.

Blog, 28 juli 2016

Lees eerdere blogs over de sector Tuinbouw

Contact

Rabobank