Blog tuinbouw

Cor de Fijter

Durf te innoveren!

Cor de Fijter

Crisis of niet, afzetmarkten zijn in beweging en de rol van de ketenpartijen is aan verandering onderhevig. De consument wil ‘waar voor zijn geld’. Meer dan ooit biedt dit mogelijkheden voor producten met een uitstekende kwaliteit, die de gezondheid bevorderen, beleving bieden, duurzaam zijn geproduceerd en/of onderscheidend zijn. Maar de ontwikkelingen in de markt vragen van telers wél een cultuurverandering. De praktijk is vaak weerbarstig. De populariteit van het ene product gaat ten koste van het andere. Blijkbaar bieden producten niet altijd voldoende meerwaarde voor de consument. Die kiest in dergelijke gevallen voor de laagste prijs. Markten bewegen rondom het verzadigingspunt en een markt zonder groei betekent keiharde concurrentie. Daarbij worden verdienmodellen minder lang houdbaar en de marges soms te krap om te investeren.

Informatie delen

Op de middellange termijn vindt er een verschuiving plaats naar een ‘deeleconomie’. Consumenten leven steeds bewuster en kiezen ervoor efficiënter met hun eigendommen om te gaan. Want waarom zou je een auto ongebruikt in de garage laten staan als je hem in de tussentijd kunt verhuren? Door slim gebruik te maken van elkaars eigendommen valt er wederzijds voordeel te behalen. Het succes van Airbnb - de website waar vakantiehuizen en woningen worden aangeboden - is een mooi voorbeeld. Bij deze nieuwe manier van consumeren speelt informatie een belangrijke rol. Via websites en sociale netwerken is informatie zo voorhanden. Bovendien worden veel diensten voordeliger of zelfs volledig gratis aangeboden. Voor een bedrijf is de kwaliteit van externe en interne informatie een kritieke succesfactor. Contacten, netwerken, sociale media en kennis zijn steeds belangrijker voor het verkrijgen van informatie over ontwikkelingen in de keten en de markt. Om beslissingen te kunnen nemen, zijn goede communicatie en monitoring van de ontwikkelingen binnen het bedrijf bovendien essentieel. Dat alles vereist een actieve houding van de ondernemer. Die zal moeten afdwingen dat ketenpartners marktinformatie delen.

Samenwerken

Uiteindelijk moet er een cultuurverandering bij telers plaatsvinden. De fysieke omgeving van klanten, markten en concurrentie verandert snel. Ook producten, diensten en processen maken een continue ontwikkeling door. Voor de individuele teler is het een uitdaging om die ontwikkelingen bij te houden. Door samen te werken in een vereniging neemt de kans op succes aanmerkelijk toe, maar samenwerking vraagt wel om een andere ‘mindset’ en identiteit. Telers zullen een deel van hun eigen identiteit moeten opgeven en meer moeten delen. Er is dan minder controle over het eigen product en de volumes.

Een onderdeel van de cultuurverandering is dat telers een gezamenlijke visie ontwikkelen op de klant en de afzetmarkt. Deze aanpak vereist een mentaliteitsverandering. Wees niet bang om te innoveren en de mogelijkheden die zich voordoen te benutten!

Blog, 10 juli 2015

Contact

Rabobank