Blog tuinbouw

Marcel Man

Verbranden of veranderen (5)*: Investeer in uw ondernemerschap!

De verschillen tussen de resultaten, omzet en kosten van fruitteeltbedrijven zijn groot. Daar ligt dus veel ruimte voor verbetering. In deze blog ga ik dieper in op de oorzaak van de verschillen en daarmee de kritische succesfactoren (KSF) in de fruitteelt: de factoren dus die het verschil maken tussen winst en verlies.

Wat maakt een goede fruitteler een goede fruitondernemer? Het antwoord zit al in de vraag: het verschil zit in de kwaliteit van het ondernemerschap. Binnen het thema ondernemerschap ben ik van mening dat er specifiek voor de fruitteeltsector vier KSF zijn. Deze vormen de basis van de Rabobankvisie op de fruitteeltsector. In de twee eerdere blogs heb ik de eerste twee al aan u gepresenteerd, namelijk het belang van ‘meten is weten’ (kostprijs & managementinformatie) en ‘marktgericht ondernemen’.

Flexibiliteit, innovatie en samenwerking

In deze blog presenteer ik u de derde en vierde KSF, namelijk flexibiliteit, innovatie en samenwerking. En tot slot nummer vier: keuzes maken. Waarom deze onderwerpen van groot belang zijn voor u en de sector? Simpel, de concurrentiepositie van de Nederlandse fruitteelt staat sterk onder druk. Nederland is in een paar jaar tijd teruggevallen van een koppositie naar een plek in de middengroep. Mijn verklaring hiervoor is dat andere (goedkopere) landen steeds beter worden.

Wat te doen? Dat is de vraag! Wat kun je doen als je een wedstrijd speelt waarbij je achterstaat en waarbij je moet vechten tegen andere grootmachten, bijvoorbeeld Polen? Dan is er maar één oplossing: het spel slimmer (innovatie) en verrassender (flexibel) spelen. En door goed samen te werken ben ik ervan overtuigd dat we die wedstrijd ook kunnen winnen. De vraag is nog wel: speelt u het spel op de juiste manier?

Boeiende innovatievoorbeelden

Mij valt op dat de gemiddelde fruitteler op die drie onderdelen nog kan verbeteren. Want laten we eerlijk zijn, dat de meeste Nederlandse fruittelers de ‘Jonagold–wedstrijd’ van de Polen verloren was enigszins voorspelbaar (90% heeft een te hoge kostprijs). Bij flexibiliteit zal ik in deze blog niet uitgebreid stilstaan (daarvoor verwijs ik naar eerdere blogs). Maar in een notendop: weet wat er om u heen gebeurt en pas uw bedrijf erop aan. (Simpeler gezegd dan gedaan natuurlijk …)

Voorbeelden van innovaties zijn onder andere teelttechnische innovaties (zoals de ‘meer-rijen spuit’, of de spuiwatertoepassing van Wim van Wijk) en marktinnovaties (bijvoorbeeld de nieuwe appel met rood vruchtvlees). Tip: kijk eens in de keuken bij andere bedrijven en sectoren. Door oog te hebben voor de risico’s en uitdagingen bij andere ondernemers ligt een oplossing voor eigen knelpunten soms binnen handbereik.

Verschillende samenwerkingsvormen

Voorbeelden van samenwerking zijn samenwerking met de buurman, samenwerking in uw familie, betere samenwerking in uw coöperatie, samenwerking in de keten, enzovoort. Want laten we eerlijk zijn, de ontwikkelingen in de markt en de productie maken het er voor u niet eenvoudiger op. Ondernemers met een groeiend bedrijf in een voortdurend veranderende omgeving kunnen niet alles alleen. Ze doen er goed aan om tijdig versterking te zoeken, met name in de aandachtsgebieden waar ze zelf tekort schieten of waar ze minder belangstelling voor hebben.

Dat kan op twee manieren. Eén daarvan is investeren in het aantrekken en behouden van talentvolle medewerkers. De andere is het aangaan van samenwerkingsverbanden. Door samenwerking kan u uw flexibiliteit vergroten of uw minder sterke punten compenseren. De fruitteeltsector in het algemeen is nog een individualistische sector. Toch laten samenwerkingsverbanden zien dat het profijtelijk is om gebruik te maken van elkaars kracht.

Keuzes durven te maken

De fruitteler van de toekomst dient op alle onderdelen (eventueel samen met anderen) uit te blinken. Alleen dan komt een gezond rendement in zicht. Wat dit van u vraagt is volgens mij vooral: investeer in uzelf en maak tijd en geld vrij te maken voor bovenstaande onderwerpen.

En tot slot: maak keuzes! Geen keuze maken is geen optie en te kostbaar. Voorkom een ‘stuck in de middle’-positie.

Gelukkig heeft de fruitteeltsector nog steeds een bovengemiddelde solvabiliteit (hoog eigen vermogen), zeker in vergelijking met een aantal andere tuinbouwsectoren. Dit geeft u en de sector het vermogen om eventueel van koers te wijzigen. Ik wens u daarbij veel succes en wijsheid!

En met deze blog is er een einde gekomen aan een serie van ‘fruitblogs’. Ik hoop dat het u helpt in uw keuzes. Lastig? Maak het bespreekbaar. Ook ik help u graag.

Blog, 12 maart 2015 

Contact

Rabobank