Besef dat verdergaande samenwerking in de fruitteelt keihard nodig is

Arne Bac

Arne Bac

Hoe realiseren we een gezonde toekomst voor de fruitteeltsector? Deze vraag stond vorige week centraal bij de aftrap van zeven bijeenkomsten met discussies tussen vertegenwoordigers en stakeholders uit de fruitteeltketen. Een mooi initiatief van de Nederlandse Fruitteelt Organisatie (NFO) waar ook de Rabobank haar steentje aan bijdraagt.

De bijeenkomsten startte met pitch over de actualiteit in de sector. De realiteit van vandaag is dat de gezamenlijke bedrijven in de hardfruitketen niet in staat zijn de problemen het hoofd te bieden. Prijzen staan onder druk, consumptie van hardfruit daalt en rendementen staan in de gehele keten onder druk. Verduurzaming is hard nodig, maar innovatie en vervangingsinvesteringen worden uitgesteld. Iedereen wacht op het moment dat iemand de bal oppakt en werkelijke veranderingen realiseert. Maar per saldo gebeurt er niets. Daarom maken ik en de andere genodigden ons stevig zorgen over het toekomstperspectief van de fruitteelt. Een bijzonder pijnlijke constatering tijdens deze eerste dialoogbijeenkomst.

Soms is het nodig harde conclusies te trekken. Alleen op die manier dringt het besef door dat het anders moet. Dat merkte ik ook bij deze ontmoeting. De energie begon te bruisen toen de deelnemers de kans kregen om na te denken over oplossingen die bijdragen aan het toekomstperspectief van de sector. Het toverwoord op dit doel te behalen: samenwerken! Alleen zo heeft de vaste fruitteeltsector een gezonde toekomst, zowel voor de blijvers als voor degene die op termijn met hun bedrijf willen stoppen.

Nu ik het woord ‘samenwerken’ opschrijf, realiseer ik me dat dit thema regelmatig terugkomt in mijn blogs. Gelukkig sta ik niet alleen. Tijdens de ontmoeting erkenden alle deelnemers dat samenwerking keihard nodig is om de actuele problemen het hoofd te gaan bieden. We moeten beseffen dat we de individualistische cultuur in de fruitteeltketen moeten doorbreken. Dit staat bij iedere deelnemer in het hoofd gegrift.

We grijpen de bijeenkomst aan om het collectief van de sector te organiseren. Daar bedoel ik mee de hele productieketen; telers en handelaren. Doe je als teler of ketenpartij niet mee? Reken maar dat jouw collega-fruitteler je erop gaat aanspreken! Meeliften wordt in deze beweging niet meer geaccepteerd. En terecht, meelifters moeten zich schamen dat ze anderen de kolen uit het vuur laten halen. Met dit collectief willen we nieuw sectorperspectief krijgen door de regie te pakken op het ‘laag hangend fruit’ en concrete knelpunten op te lossen. De aanwezigen van de bijeenkomst zijn allen bereid om over eigen principes heen te stappen en identiteit los te laten. Machtig om te zien, een sector die in beweging komt en regie wil nemen op nieuw toekomstperspectief. De kernwoorden zijn samenwerken, collectief mobiliseren en acties uitvoeren. Zo moet het. NFO, chapeau dat jullie leiderschap tonen!

Blog, 19-12-2016

Contact

Rabobank