Vrouwen kijken bij snijbloemen in bloemenwinkel

Snijbloementeelt

Verder op deze pagina:

  De snijbloementeelt omvat de teelt van snijbloemen en snijheesters (in de volle grond en onder glas), en de teelt van overige eenjarige gewassen. Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends.

  Wereldwijde groei sierteeltproductie

  Het toekomstperspectief voor bepaalde gewassen neemt af door de opkomst en groei van buitenlandse productie in Afrikaanse en Midden-Amerikaanse landen. Internationale concurrentie houdt naar verwachting aan met druk op het rendement tot gevolg. In de wereldwijde snijbloemenexport neemt het Nederlandse aandeel geleidelijk af.

  Wij verwachten een blijvende groei in de wereldwijde sierteeltproductie en internationale sierteelthandel. Die groei gaat echter met pieken en dalen gepaard. Dat komt doordat de landen die een groter aandeel krijgen in zowel de productie als consumptie meer instabiliteit kennen.

  Afzet

  Afzet buiten de veiling om neemt toe (met name tulpen, die direct aan de retail worden geleverd). Telers organiseren zich (soms) in telersverenigingen, waarbij gezamenlijk voorwaarts in de keten wordt samengewerkt. Soms vindt dan category management plaats bij de retail.

  Afzet vindt plaats:

  • via de klok
  • via bemiddeling (veilingen Royal FloraHolland en Plantion)
  • rechtstreeks via exporteurs

  Bij al deze afzetmethoden faciliteert de veiling administratieve en financiële transacties.

  Export

  De sector is gericht op export. Zo'n 80% gaat naar het buitenland (Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk). Daarnaast is de sector is gevoelig voor geopolitieke ontwikkelingen zoals Brexit en de Ruslandsancties.

  Verduurzaming snijbloementeelt 

  De sector staat voor verdere verduurzaming. Retail vraagt hier onder meer om.

  Nederland heeft een goede uitgangspositie vanwege:

  • (gesloten) kasteelt
  • recirculatie
  • mogelijkheid tot aansluiting op duurzame energie

  Visie op perspectief 

  Het areaal snijbloemen zal stabiliseren na een eerdere krimp. Bij impulsconsumptie door economische groei en marketing (verhoging export) is groei mogelijk.

  Soorten snijbloemen onder glas

  Snijbloemen onder glas bestaan uit:

  • anthurium
  • chrysant
  • gerbera
  • lelie
  • orchidee
  • roos
  • tulp
  • vele andere snijbloemen

  Veel snijbloemen worden als halffabricaat verwerkt in boeketten en bloemarrangementen.

  "Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen staat ter discussie vanwege maatschappelijke druk."

  Economie

  Verkoop van snijbloemen is afhankelijk van economische ontwikkeling. Vaak gaat het om een impulsaankoop in de geschenkencategorie, maar ook emotie speelt een rol, bijvoorbeeld bij Moederdag. Door het aantrekken van de economie neemt de vraag toe (zie Figuur 1).

  Kansen

  Opkomend in de (snij)bloemensector is de hang naar beleving. Dit biedt kansen. Bloemen zorgen voor sfeer en een bewezen beter woon- en werkklimaat met hogere arbeidsprestaties. Deze extra effecten worden nog maar beperkt verzilverd in marketing.

  De Rabobank verwacht dat de afzet de komende jaren beperkt groeit. Productinnovatie in distributie (Bloomon boeket) en aansluiting bij mode- en lifestyle-trends kunnen zorgen voor extra consumptiegroei.

  Ontwikkeling consumptie bloemen en planten in Europa (2016)

  Duurzaamheid

  Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (onder meer neonicotinoïden die mogelijk bijen doden) staat steeds meer ter discussie vanwege maatschappelijke druk.

  Ngo's dwingen via retail een verantwoorde productiewijze af. De sector pakt dit op via het Platform Duurzame Sierteelt.

  Platform Duurzame Sierteelt

  Hierin zitten onder andere:

  • Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO)
  • Royal FloraHolland (RFH)
  • Vereniging voor Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB)
  • Tuinbranche Nederland
  • Plantum
  • Anthos
  • Stichting MPS
  • de Rabobank

  De Rabobank verwacht een verbetering van de concurrentiepositie als de sector stappen zet in duurzaamheid. Enkele retailers stellen duurzaamheidseisen aan telers om te mogen leveren. Hiermee wordt duurzaamheid license to deliver.

  Innovatie

  De snijbloemensector is innovatief ingesteld en veel op technologie gericht. Er valt te winnen aan marktgerichte innovatie, zoals anticiperen op:

  • online verkoop
  • data-uitwisseling
  • veranderende klantvragen

  Ordergrootte daalt door de online trend, terwijl daarmee het aantal orders toeneemt.

  Bij modern ondernemerschap hoort innovatie in:

  • de energieneutrale kas
  • aardwarmte
  • logistieke processen
  • moderne camerasorteer- en verpakkingslijnen
  • circulariteit afvalstromen
  • recirculatie watergebruik
  • energieschermen

  Competenties als innovatief vermogen en flexibiliteit horen in een bedrijf aanwezig te zijn.

  Maatschappij

  De samenleving stelt meer eisen aan het omgevingsbewustzijn van bedrijven. Voor lichtuitstoot gelden wettelijke kaders.

  De sierteeltondernemer maakt vaak gebruik van buitenlandse medewerkers, al dan niet ingehuurd via een gecertificeerd uitzendbureau (NEN-norm) of via payrollbedrijven.

  Wet- en regelgeving

  Er zijn een aantal zaken waar de branche rekening mee dient te houden.

  • Duurzaamheidseisen zijn er zowel wettelijk als bovenwettelijk (bijvoorbeeld door de retail).
  • Nieuwbouw van kassen is vergunningplichtig. De Rabobank heeft de voorkeur voor Groen Label kassen (Groenfinanciering).
  • Eisen voor het huisvesten van werknemers op het bedrijf of de huurlocatie verschillen per gemeente.
  • Aan uitzendbureaus worden eisen gesteld via NEN-certificering.
  • Afhankelijk van de exportbestemming stelt de retail eisen aan bedrijfscertificering, zoals MPS-kwalificatie A, B of C, of Milieukeur-certificering. Het afzetkanaal bepaalt vaak welk certificaat geldt.
  • Door aangescherpte verzekeringseisen is een brandwerend scherm in alle glasteelten sinds 2017 verplicht.
  • Sinds 1 januari 2018 mogen glastuinbouwbedrijven geen ongezuiverd drainwater meer lozen op het oppervlaktewater. Mogelijk vergt dit nog investeringen. 

  Lees meer over regelgeving voor glastuinbouw op Helpdeskwater.nl

  Laatste update: januari 2018