Verzameling van groente: witlof, prei en tomaten

Tuinbouwupdate november 2018

Weinig tijd om dit artikel te lezen? Ga direct naar:

  Droogteperiode van afgelopen zomer laat zijn sporen na op alle sectoren.

  De marktomstandigheden voor de Nederlandse tuinbouw zijn redelijk. Echter laat de droogteperiode van afgelopen zomer zijn sporen na. Hoe dit is opgevangen in de sectoren verschilt sterk. Verder in deze update:

  Minister Schouten heeft haar ideeën over de toekomst van de Nederlandse land- en tuinbouw gepresenteerd. In het kort vindt u een reactie van ons over deze visie.Tegel eruit, beuk erin! Zo luidt de Rabobank-visie op de toekomst van de Nederlandse boomteelt en vaste plantenteelt. Vergroening staat vol in de aandacht, maar het gaat niet vanzelf. Samenwerking op allerlei terreinen is de sleutel tot succes.De Rabobank is onlangs partner geworden van Dutch Greenhouse Delta. Met als doel de internationale positie van de Nederlandse glastuinbouw mede ondersteunen.Vier topbedrijven zijn onlangs genomineerd voor de Tuinbouwondernemersprijs 2019.

  Rabo Tuinbouwbarometer daalt verder

  De Rabo Tuinbouwbarometer is in het vierde kwartaal een fractie lager dan een kwartaal eerder. De effecten van de droogteperiode deze zomer lijken inmiddels te zijn verwerkt in de uitkomsten. Het gemiddelde komt nu uit op 6,8 (in het derde kwartaal op 6,9). Wel zijn er grote verschillen zichtbaar in hoe de diverse sectoren en/of gewassen zich ontwikkelden.

  Gevolgen van de droogte in alle sectoren merkbaar

  De producties en prijsvorming lopen in de diverse tuinbouwsectoren sterk uiteen. Bij de glasgroente heeft de komkommerteelt een prima jaar, bij paprika zijn de resultaten redelijk, bij tomatenbedrijven zijn de resultaten matig.

  Vollegrondgroenteteelt

  In de vollegrondgroenteteelt hangen de (individuele) resultaten sterk af van de wijze waarop bedrijven op de droogte hebben ingespeeld. De prijsvorming van bijvoorbeeld ijsbergsla was door de lagere aanvoer goed. De producties liepen echter sterk uiteen waardoor bedrijven verschillende resultaten laten zien. In de aardbeienteelt in de vollegrond kostte het erg veel moeite om een kwalitatief product op de markt te brengen en vielen de producties tegen. De vooruitzichten voor de afzet van hardfruit (appel en peer) zijn door de grote Europese oogst matig.

  “De invloed van de droogte op het resultaat loopt sterk uiteen”.

  Bloementeelt

  In de bloementeelt onder glas valt nog steeds de slechte prijsvorming van phalaenopsis op. Bij alle andere grotere teelten is sprake van een gemiddeld genomen redelijk beeld. Positief is de prijsontwikkeling van chrysanten dit jaar.

  Boomkwekerij

  Binnen de boomkwekerij is het beeld voor de cultuurgroepen verschillend. Het overheersende marktbeeld is wel positief.

  Bollenteelt

  In de bollenteelt heeft de droogte gezorgd voor een lagere tulpenproductie. Dat beïnvloedt niet alleen het resultaat van de teeltbedrijven, maar geeft broeibedrijven ook grote uitdaging bij de invulling van de broeischema’s voor komend seizoen. De teelt van leliebollen rendeert zeer matig.

  Op vrijwel alle bedrijven is de arbeidsvoorziening steeds problematischer. Vooral voor bedrijven met grote arbeidspieken is het steeds moeilijker goede seizoensarbeidskrachten te vinden.

  LNV: visie circulaire landbouw

  De nieuwe landbouwvisie van minister Schouten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer & Visserij (LNV) betekent meer overheidssturing in een kringloopteelt, waarin ze kleine lokale en regionale afzetketens benadrukt. Hoe ze die definieert en dat wil organiseren wordt in het midden gelaten. Bovendien is het opvallend dat er in de begroting geen middelen voor zijn vrijgemaakt.

  Nut kringlooplandbouw voor consument

  En wat heeft de consument aan de kringlooplandbouw? Wat de Rabobank betreft gaan tuinbouwbedrijven in de toekomst hun milieukosten beter in kaart brengen en communiceren. Zo’n duurzaamheidsscore of milieubelasting kan vermeld worden op de productverpakking of de website van de producent. De consument krijgt zo inzicht in hoe een bedrijf scoort op belangrijke thema’s. Dat is iets waar de consument behoefte aan heeft: transparantie. Deze score kan uiteindelijk het huidige woud aan keurmerken grotendeels vervangen. Ook geeft zo’n systeem bedrijven beter inzicht in hoe bepaalde processen of grondstoffen het milieu belasten en hoe dit dus verbeterd kan worden.

  “Transparantie ontstaat niet door nóg meer keurmerken”.

  Om investeringen in verduurzaming op bedrijfsniveau te kunnen financieren, is schaalvergroting vaak noodzakelijk. De bank zal met financiering ook meer op CO2-reductie koersen. Maar dat is niet altijd makkelijk. Soms zijn er meer (gezamenlijke) investeringen nodig, terwijl ook ruimere (individuele) financiële buffers nodig zijn. De overheid kan meedenken over oplossingsrichtingen.

  Boom en plant bieden kansen

  Eind oktober presenteerde de Rabobank haar visie op de Nederlandse boomteelt en vaste plantensector: ‘Tegel eruit, beuk erin!’ Er is veel aandacht voor het inpassen van meer groen in de stedelijke omgeving. Dat is nodig omdat groen een zeer positieve bijdrage kan leveren aan allerlei aspecten van de leefomgeving. Om meer groen te realiseren, is het wel van belang dat de sector op allerlei manieren samenwerkt (marketing, promotie, technologie, regelgeving). Deze samenwerking moet gericht zijn op de diverse regio’s zodat alle delen van het assortiment vertegenwoordigd zijn en op verschillende ketenpartijen (tuincentra, afnemers, hoveniers, gemeenten).

  Inmiddels is onze visie ‘Tegel eruit, beuk erin!’ al op enkele regionale bijeenkomsten gepresenteerd en zijn er nog presentaties op 29 november in Opheusden en op 20 december in Zundert. Wil je er nog bijzijn, neem contact op met jouw relatiebeheerder.

  Nederlandse producten voorrang in schap

  Bij de behandeling van de begroting van het Ministerie van LNV is er door sommige leden van de Tweede Kamer op aangedrongen dat de minister in gesprek gaat met de supermarkten. Reden van dit gesprek? Ervoor zorgen dat Nederlandse producten voorrang krijgen op het schap. Maar als onze buren ook zo denken, wordt 80% van de productie van onze Nederlandse tuinbouw achtergesteld ten opzichte van de lokale productie daar. Want wie grootschalige import wil achterstellen, belemmeren of beperken, moet er vanuit gaan dat hetzelfde gaat gebeuren voor (onze) grootschalige export.

  Ook is er commentaar op het feit dat het in Nederland niet bekend is hoe buitenlandse producten geproduceerd worden. Waarschijnlijk geldt hier hetzelfde: andersom zal dit net zo onduidelijk zijn. Kortom, goede (internationale) afspraken over kwaliteitsborging en duurzaamheidsverbetering (SKAL, FSI, MPS, Fair Trade et cetera) zijn een betere methode om consumenten te beschermen dan belemmeringen op vrijhandelsverkeer van groente, fruit en bloemen.

  Dutch Greenhouse Delta X Rabobank

  De Rabobank is als partner toegetreden tot Stichting Dutch Greenhouse Delta. Deze stichting is in 2017 opgericht om de Nederlandse glastuinbouwbouwsector wereldwijd te promoten. De stichting richt zich op samenwerking van bedrijven om grootschalige complexe projecten en vraagstukken over voedsel en sierteelt in de groeiende megasteden aan te pakken. Een ambitie die de stichting met de Rabobank deelt. Door de krachten te bundelen ontstaat toegevoegde waarde.

  Vooral grote opdrachtgevers in het buitenland vragen om geïntegreerde oplossingen voor glastuinbouwbedrijven. Van techniek bij de bouw tot aan management ten tijde van de operatie. Deze bedrijven zoeken vooraf zekerheid in hun toekomstige bedrijfsvoering over het productieniveau en de wijze van afzet. Juist door samenwerking kunnen gespecialiseerde Nederlandse bedrijven deze totaaloplossingen bereiken. Onlangs is de eerste strategische samenwerking al gesloten voor de ontwikkeling van een innovatiepark in Jiashan, de belangrijkste delta van China.

  Naast de Rabobank zijn veertien glastuinbouwleveranciers partner van Stichting Dutch Greenhouse Delta. Met de twee brancheorganisaties, AVAG en LTO Glaskracht wordt intensief samengewerkt.

  Finalisten TOP 2019

  De Stichting Tuinbouwondernemersprijs maakte onlangs de vier finalisten bekend voor 2019. Alle finalisten spelen met vernieuwende strategieën in op maatschappelijke veranderingen. Daarbij gaan duurzaamheid en gezonde verdienmodellen goed samen. De bedrijven spannen zich daarnaast in om (jong) talent aan de tuinbouw te binden. Dit zijn de trotse finalisten:

  Anthura – Bleiswijk

  Anthura is een expert in veredeling en vermeerdering van orchideeën en anthurium en is uitgegroeid tot marktleider met levering van jonge planten in meer dan 70 landen. Productielocaties zijn aanwezig in Duitsland, Macedonië en China.

  Opti-flor – Monster

  Opti-flor teelt ruim 6 miljoen Phalaenopsisplanten op jaarbasis, op zeven productielocaties in het Westland. Opti-flor staat bekend als een trendsetter met een eigen R&D afdeling die zorgt voor out-of-the-box-innovaties.

  Dekker chrysanten - Hensbroek

  Dekker Chrysanten in Hensbroek is een chrysantenveredelaar en -vermeerderaar. De onderneming ontwikkelt en verkoopt bijzondere rassen en heeft productielocaties in Hensbroek en Tanzania, verkoopkantoren in Nederland, Zuid-Afrika en Colombia en testlocaties in Colombia en Zuid-Afrika.

  Wim Peters Kwekerijen – Someren

  Wim Peters Kwekerijen produceert, teelt en verpakt Romatomaten en andere speciale en exclusieve tomatenrassen op 16 hectare in Someren. Daarbij gebruikt het bedrijf de nieuwste duurzame technieken voor een goed resultaat en de beste kwaliteit, zoals LED-belichting.

  Relevante publicaties

  Wil je meer informatie over de laatste stand van zaken in de Nederlandse tuinbouw? Lees onderstaande publicaties.

  De gevolgen van Brexit voor land- en tuinbouw Tegel eruit, beuk erin! – Met samenwerken meer bereiken.

  Arne Bac

  Arne Bac

  • Sectorspecialist
  • snijbloemen/potplanten, fruit
  06 54 90 75 35 LinkedIn
  Lambert van Horen

  Lambert van Horen

  • Senior specialist Fresh Produce
  • sierteelt, paddestoelen
  06 51 34 84 52 LinkedIn
  Cindy van Rijswick

  Cindy van Rijswick

  • Analist Tuinbouw
  • Groente en fruit
  030 7 12 38 30 LinkedIn
  René Gomersbach

  René Gomersbach

  • Sectorspecialist tuinbouw
  06 53716982 LinkedIn