Alles over de energiebesparingsplicht en informatieplicht

Als je onderneming op je bedrijfslocatie meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m³ aardgas verbruikt, krijg je te maken met de ‘energiebesparingsplicht’. Je zult hierover ook moeten rapporteren, vanuit de zogeheten ‘informatieplicht energiebesparing’. Hoe werkt het in de praktijk? En wat gebeurt er als je niet op tijd aan deze verplichting kunt voldoen?

Wat is de energiebesparingsplicht?

De energiebesparingsplicht is de plicht om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdienperiode van vijf jaar uit te voeren. Yorick Cramer, sectormanager Industrie en Energie bij Rabobank, legt uit: “Dit is in het leven geroepen omdat we in Nederland energie moeten besparen om te kunnen voldoen aan het Klimaatakkoord. De maatregelen zorgen voor een kostenbesparing, maar ook voor een duurzamer bedrijf. Met een terugverdienperiode van vijf jaar heeft de ondernemer een goede businesscase. Dat houdt de investering lucratief en tegelijk zeer doeltreffend.”

Wat is de informatieplicht energiebesparing?

De informatieplicht betreft een rapportage van eens in de vier jaar, waarin bedrijven moeten aangeven welke energiebesparende maatregelen genomen zijn en welke nog genomen moeten worden. De standaardinformatieplicht geldt voor bedrijven met maximaal 250 werknemers. Zit je daarboven, of heb je een jaaromzet van minimaal 50 miljoen euro, dan worden nog extra rapportages van ondernemers verwacht, zoals de EED-rapportage en eventueel ook nog de ‘onderzoeksplicht’.

De Erkende Maatregelenlijst

Om aan de energiebesparingsplicht te voldoen, moet je dus energiebesparende maatregelen nemen die je binnen vijf jaar terugverdient. Om hier duidelijkheid in te scheppen is de Erkende Maatregelenlijst (EML) opgesteld. Hierin staan alle maatregelen waarvan de investeringen volgens de overheid in vijf jaar zijn terugverdiend. Denk aan deze energiebesparende maatregelen:

    Hybride warmtepomp Zonnepanelen Dubbel glas Led-verlichting Isolatie Klimaatvoorziening optimaal instellen

De volledige lijst met erkende maatregelen staat op de site van de rijksoverheid.

Zo werkt de energiebesparingsplicht in 2023

Bianca van Dijk, programmamanager Energietransitie bij Rabobank: “Dit jaar hebben ongeveer 60.000 ondernemingen een brief ontvangen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) met daarin het verzoek om aan de ‘informatieplicht’ te voldoen. In die brief staat ook een link naar de rapportage (die je ook vindt op de website van de RVO), hoe je deze indient en dat dit vóór 1 december 2023 moet gebeuren. Op dat moment moeten ondernemers voldoen aan de ‘informatieplicht’ en laten zien welke maatregelen er de afgelopen vier jaar zijn genomen. Is er nog niets aan energiebesparing gedaan, dan zijn die ondernemers verplicht om duidelijk aan te geven welke maatregelen in de komende vier jaar genomen gaan worden.”

Het verschil tussen huur- en kooppanden

“Je rapporteert over drie dingen: over je gebouw, de faciliteiten en de processen”, aldus Van Dijk. “De rapportage over het gebouw is altijd voor de eigenaar, de rest is voor de gebruiker. Ben je eigenaar en gebruiker van het pand, dan zijn alle drie de onderdelen voor jouw rekening. Huur je een pand, dan moet je de rapportage over de faciliteiten en processen aanleveren. Stem goed af met de verhuurder wie wat doet.”

Terugverdientijd van vijf naar zeven jaar

Momenteel ligt er een wetsvoorstel om de terugverdientijd van vijf jaar naar zeven jaar te brengen. Dit zal vanaf de volgende rapportageronde in 2027 het geval zijn. In dat geval gaan eigenlijk alle energiebesparende maatregelen onder deze verplichting vallen. De EML zal dan ook ververst worden en extra maatregelen bevatten. Van Dijk: “Dit weet je nu als ondernemer en dus is het verstandig om hier alvast op in te springen, zodat het je in 2027 niet overvalt.” Lees hier tips over het verduurzamen van je bedrijfspand.

Wat als je niet kunt voldoen aan de verplichtingen?

Het kan voorkomen dat je om welke reden dan ook niet voldoet aan de ‘informatieplicht’. In de meeste gemeenten zal de omgevingsdienst hierop gaan handhaven. Van Dijk: “Als je niet voldoet, kan het leiden tot een dwangsom. Laat het echter niet zover komen, want je komt er toch niet onderuit. Dit is namelijk een verplichting die geldt voor iedere ondernemer met een energieverbruik van meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 gas.”

Rabobank kan je helpen

Als ondernemer kun je zelf rechtstreeks de lijsten opvoeren op de website van het RVO. Heb je hulp nodig bij het rapporteren, dan kun je terecht bij MijnEML, partner van Rabobank. Als klant van Rabobank krijg je honderd euro korting op de pakketten van MijnEML. Meer informatie vind je in deze flyer en op rabobank.zakelijkenergieloket.nl.

Wil je meer informatie over energie besparen, mogelijk interessante subsidies of over financieringsmogelijkheden, bekijk dan deze flyer. Uiteraard kun je ook contact opnemen met je accountmanager.