Verschillen omzet, winst en cashflow

Cashflow, omzet en winst: zo bereken je het

Omzet maakt nog geen winst. En winst maken betekent niet automatisch dat je genoeg cashflow hebt. Hoe zit het wél? En hoe bereken je jouw cashflow, omzet of winst, zodat je bijvoorbeeld weet wat je netto verdient en nog beter de koers van je bedrijf kunt bepalen?

Hoe bereken ik mijn omzet?

‘Omzet’ is de term voor alle inkomsten die een onderneming in een bepaalde periode heeft verdiend met de verkoop van producten en diensten. Je omzet laat zich als getal makkelijk vergelijken met voorgaande jaren. Zo kom je er bijvoorbeeld snel achter of je bedrijf groeit of juist iets krimpt.

Omzet = prijs x afzet

Je omzet is opgebouwd uit twee componenten:

    De prijs: het bedrag dat je voor je product of dienst vraagt. Dit kan ook uurloon zijn. Let op: de prijs omvat niet de ‘belasting toegevoegde waarde’ (btw of omzetbelasting). De afzet: de hoeveelheid producten of diensten die je hebt verkocht. Dit kan ook een bepaald aantal uren zijn.

Als je de prijs vermenigvuldigt met de afzet in een bepaalde periode (dus: prijs X afzet), is de uitkomst je omzet in die periode.

Omzet berekenen: voorbeeld en tips

Een trappenmaker rekende van januari tot en met december € 2.500 (ex btw) voor het maken en plaatsen van een trap. Hij maakte en plaatste dat jaar 60 trappen. Zijn jaaromzet was dus (€ 2.500 X 60 =) € 150.000.

Omzet en btw

Welk btw-bedrag hoort bij jouw prijs? Dat kun je berekenen met onze btw-calculator. Het btw-bedrag staat gelijk aan een bepaald percentage van je prijs. Er zijn 3 btw-percentages (‘btw-tarieven’):

Hoe bereken ik mijn winst?

Omzet is niet hetzelfde als winst. Je kunt veel omzet hebben, maar geen winst draaien. Winst is het bedrag dat overblijft als je alle gemaakte kosten van de omzet aftrekt. Is dat bedrag minder dan € 0? Dan maakt je bedrijf verlies.

Winst berekenen: voorbeeld

De trappenmaker uit het omzetvoorbeeld had een jaaromzet van € 150.000. Maar hij moest dat jaar wel voor € 60.000 euro aan hout en ander materiaal inkopen. De kosten voor huisvesting en transport waren bovendien € 20.000. Zijn winst was dus (€ 150.000 - € 60.000 - € 20.000 =) € 70.000.

Brutowinst, bedrijfsresultaat en nettowinst

Winst heb je in verschillende smaken. Zo is er de brutowinst, het bedrijfsresultaat en de nettowinst. Het verschil zit ’m vooral in het soort kosten dat je wel of niet meerekent.

Hoe bereken ik mijn cashflow?

Cashflow (‘kasstroom’) is het verschil tussen het geld dat je ontvangt en het geld dat je uitgeeft in een bepaalde periode. Je ontvangt geld doordat klanten je facturen betalen. En je geeft geld uit doordat je bijvoorbeeld salarissen moet betalen of grondstoffen moet inkopen. Als ondernemer is het cruciaal grip te houden op je cashflow: zo houd je je bedrijf financieel gezond.

Cashflow verschilt van winst en verlies

Net als je cashflow is je winst óók het verschil tussen geld dat je ontvangt en geld dat je uitgeeft. Maar bij je winstberekening kijk je niet of het geld dat je gefactureerd hebt al in je bezit is, bij je cashflowberekening wel. Het is dus mogelijk dat:

    je winst hoog is, maar je cashflow laag – misschien zelfs zo laag dat je niet genoeg geld hebt om je rekeningen te betalen. Dit kan gebeuren als jouw klanten je facturen wel ontvangen hebben, maar nog niet betaald; je winst laag is, maar je cashflow hoog. Dat is mogelijk als jij de facturen van jouw leveranciers nog niet hebt betaald. Zodra je dat wel doet, wordt ook je cashflow lager.

Is een negatieve cashflow erg?

Je hebt een negatieve cashflow als je in een bepaalde periode meer geld uitgeeft dan je op je rekening krijgt. Een negatieve cashflow hoeft niet meteen een probleem te zijn. Bijvoorbeeld als je een financiële buffer hebt. Pas als de cashflow lang negatief blijft, kan je bedrijf in de financiële problemen komen. Alle reden dus om je cashflow steeds in de gaten te houden!

Cashflow berekenen: voorbeeld

De trappenmaker uit het omzetvoorbeeld heeft in korte tijd 7 trappen gemaakt en geplaatst. Hij heeft de facturen gestuurd, maar nog geen enkele opdrachtgever heeft betaald. Bij een paar klanten is de betalingstermijn zelfs al verstreken. Ondertussen betaalt de trappenmaker wel een nieuwe machine en een fikse naheffing van de Belastingdienst. Er stroomt dus minder geld náár zijn bankrekening dan ervandaan.

Inzicht in Rabo App zakelijk

Zo houd je financiële controle

Met Rabo Inzicht weet jij hoe je bedrijf ervoor staat: toen, nu én straks. Dankzij slimme analyses van jouw inkomsten en uitgaven houd je controle over je cashflow en ken je je toekomstkansen. Belangrijk voor een financieel gezonde, duurzame bedrijfsvoering!

Nog meer inzicht? Kijk vooruit met de saldovoorspeller