Bepaal de juiste prijs voor je product

De juiste prijs voor je product, zo bepaal je het

Niet te duur, maar zeker ook niet te goedkoop. Er bestaat niet zoiets als de allerbeste prijsstrategie. Wat is de ideale prijs voor je product? In dit artikel lees je 5 prijsstrategieën die door veel ondernemers worden toegepast.

De ideale methode hangt sterk af van het product dat je biedt en de markt waarin je bedrijf actief is. Prijsvechters houden vooral de concurrentie in het vizier. Wil je een meer exclusieve uitstraling, dan weegt de prijsgevoeligheid van potentiële klanten een belangrijkere rol. Veel ondernemers kiezen voor een combinatie van verschillende strategieën.

1. Directe kostenberekening

Deze methode houdt geen rekening met je vaste lasten, zoals de huur van een pand, verzekeringen en reiskosten. Je neemt alleen de variabele kosten mee. Wat variabele kosten zijn, maken we duidelijk aan de hand van kosten die een bakkerij maakt.

De afschrijving van ovens en de huur van het bedrijfspand zijn vaste kosten. Hoeveel broden ook worden gebakken, die kosten blijven hetzelfde. Dat is anders voor de ingrediënten die de bakkerij nodig heeft, zoals meel, zout en gist. Hoe meer broden er worden gebakken, hoe hoger de kosten. Dit zijn de variabele kosten.

Pas je de directe kostenberekening toe? Bereken dan eerst de kosten die direct te maken hebben met je product. Ingrediënten, inkoop en transport bijvoorbeeld. Die verdeel je door het aantal producten dat je kunt leveren. Vervolgens doe je daar je marge bovenop.

    Voordeel: het is eenvoudiger om te concurreren Nadeel: mogelijk reken je structureel een te lage prijs

Wanneer toepassen?

Deze methode wordt doorgaans alleen toegepast in markten met stevige concurrentie en door bedrijven die in staat zijn om volume te draaien. In dat geval kunnen zij de vaste lasten namelijk over veel producten uitsmeren.

Illustratie weegschaal

2. Integrale kostenberekening

Bij de directe kostenberekening laat je de vaste bedrijfskosten buiten beschouwing. Bij de integrale kostenberekening houd je daar wél rekening mee. Tel de vaste lasten en variabele kosten van 1 maand bij elkaar op en stel vast wat je in diezelfde periode ongeveer verkoopt. Nu kun je de prijs uitrekenen die minimaal nodig is om uit de kosten te komen. De marge is je winst.

    Voordeel: je maakt in ieder geval geen verlies door de prijs die je rekent Nadeel: het is moeilijker concurreren tegen grote partijen, omdat zij door hun volume vaak betere prijsafspraken kunnen afdwingen

Wanneer toepassen?

Integrale kostenberekening wordt vaak toegepast door productiebedrijven en ondernemers die willen concurreren op andere aspecten dan enkel de prijs.

3. ABC-methode

Activity Based Costing heet deze methode voluit geschreven, al wordt eigenlijk alleen de afkorting gebruikt. Net als de integrale kostenberekening houdt ook de ABC-methode rekening met de vaste lasten en variabele kosten. Toch is er een belangrijk verschil.

Hier bepaal je namelijk eerst de kosten per afdeling of bedrijfsactiviteit. Dan bereken je voor elk product hoeveel er van die afdeling of activiteit gebruik is gemaakt. Zo kom je uiteindelijk tot een kostprijs per product. Doe daar een marge bovenop en je hebt een verkoopprijs.

    Voordeel: omdat je per afzonderlijk product de kosten berekent, krijg je waarschijnlijk een eerlijk beeld Nadeel: er zijn afdelingen die niet direct bijdragen aan het product, die kosten worden vergeten

Wanneer toepassen?

De ABC-methode is ideaal voor ondernemers met heel veel verschillende producten. Denk aan een winkelier of groothandel.

Illustratie luidspreker

4. De prijs van de concurrent

Bij deze prijsmethode kijk je vooral naar de concurrentie. Wat vragen zij voor hun product? Aan de hand daarvan kies jij vervolgens een prijsstrategie. Wil je in de markt bekend staan als prijsvechter, dan duik je eronder. Met een hogere prijs zet je jezelf neer als exclusief.

    Voordeel: je positioneert je bedrijf op de door jezelf gekozen plek Nadeel: het is de vraag of je op deze manier ook winstgevend bent

Wanneer toepassen?

Als je actief bent in een markt met veel concurrentie, dan is deze prijsstrategie een serieuze optie.

5. De prijsgevoeligheidsmeter

De prijsgevoeligheidsmeter kijkt niet naar je eigen productieproces of de concurrentie. Deze methode onderzoekt wat je doelgroep bereid is om voor je product te betalen.

Dat kan met een enquête, waarin je klanten vraagt wat ze een redelijk bedrag vinden en wanneer je product in hun ogen echt te duur wordt. Zet een streep door de uitschieters en pak van alle overgebleven antwoorden vervolgens het gemiddelde. Nu heb je je verkoopprijs te pakken.

    Voordeel: je prijs is precies afgestemd op de wensen van je doelgroep Nadeel: mogelijk kom je niet uit de kosten

Wanneer toepassen?

De prijsgevoeligheidsmeter is een ietwat gewaagde strategie. De meeste bedrijven die 'm toepassen hebben een nieuw, innovatief product waarmee ze snel de markt willen veroveren.

phone

Hulp nodig?