Gezond financieren van groei - Financieel inzicht

Financieel inzicht voor ondernemers: 7 belangrijke vragen

Als je inzicht hebt in je cijfers, houd je meer grip op je bedrijf. Zeker als je groeit is het belangrijk om snel te kunnen sturen op je cashflow, inkomsten en uitgaven, KPI’s en risico’s. Hoe staat het met jouw financieel inzicht? Over deze zeven vragen zou je als ondernemer regelmatig met je boekhouder of accountant moeten sparren.

1. Heb ik voldoende cashflow?

Cashflow is de geldstroom die in en uit je bedrijf vloeit. Zo krijg je aan de ene kant betalingen voor facturen binnen en betaal jij aan de andere kant leveranciers.

Een gebrek aan cashflow is bij veel faillissementen de voornaamste oorzaak. “Alle reden dus om deze goed te blijven monitoren”, zegt Mark Langedijk. “De slimste manier om dat te doen is door in het najaar op basis van de gestelde doelen een liquiditeitsbegroting voor het komende jaar op te stellen.”

Financieel inzicht: kijk naar de toekomst

“Met een liquiditeitsbegroting krijg je een goed overzicht van de te verwachten inkomsten en uitgaven. Zo weet je steeds hoe je bedrijf er financieel voor staat.”

Kijk dan elke maand of de begroting die je gemaakt hebt ongeveer in lijn is met de realiteit. “Blijven de werkelijke cijfers achter? Dan moet je bijsturen. Anders loop je het gevaar dat je bankrekening opdroogt en je niet meer aan je financiële verplichtingen kan voldoen.”

De impact van de coronacrisis

Helaas voelen veel ondernemers momenteel de gevolgen van de coronacrisis. Klanten betalen niet meer op tijd en nieuwe opdrachten blijven uit. Dit kan een flinke impact hebben op je cashflow. Het helpt dan om een nieuwe liquiditeitsbegroting op te stellen. Zo kun je in kaart brengen welke inkomsten en uitgaven je nog hebt en in welke kosten je kunt snijden.

2. Betalen mijn debiteuren de rekeningen snel genoeg?

Het betalingsgedrag van je afnemers is een belangrijke pijler als het gaat om financieel inzicht. “Steeds later je geld krijgen is een ontwikkeling die vaak geleidelijk gaat. Ik kom regelmatig bij bedrijven over de vloer waar dit niet goed wordt bijgehouden”, zegt Langedijk.

Volgens Langedijk begint sneller betaald krijgen met een goede screening vooraf en het maken van de juiste betaalafspraken. Automatisering kan hierbij een uitkomst zijn. “Met de juiste software krijg je automatisch een alert als de deadline van een factuur is overschreden.”

3. Is mijn brutomarge groot genoeg?

Omzet betekent nog geen winst. Toch is het wel zaak om je omzet goed te blijven monitoren. “Ook dat neem je mee in de liquiditeitsbegroting”, zegt Langedijk. “Wanneer de omzet één of twee maanden flink achterblijft bij de prognose, moet je bijsturen.”

Naast omzet is het ook zaak om je brutomarge scherp in de gaten te houden. Dat is de bruto-omzet min de inkoopprijs van je product. Wanneer je te weinig marge hebt, verdien je te weinig aan je product.

Financieel inzicht: inkoopprijzen schommelen voortdurend

Ondernemers die denken dat een inkoopprijs grotendeels gelijk blijft, komen vaak bedrogen uit. “Het kan hierbij gaan om prijzen van leveranciers, maar bijvoorbeeld ook om de inzet van eigen mensen”, zegt Langedijk.

“Stel dat er een poosje te weinig opdrachten zijn. Dan verschuift de balans tussen productieve en niet-productieve uren steeds meer de verkeerde kant op.”

 Gezond financieren van groei - Tellow

4. Heb ik mijn indirecte kosten in de hand?

Alle uitgaven die niet direct te maken hebben met je omzet, schaar je onder het kopje ‘indirecte kosten’. Dan gaat het bijvoorbeeld om huisvesting, administratie en reclame.

Langedijk ziet regelmatig gebeuren hoe ondernemers zich blindstaren op de omzet en zo denken dat ze goed financieel inzicht hebben. Tegelijkertijd vloeit het geld via een putje bij de achterdeur zo de onderneming uit. “Boekhoudsoftware kan je helpen om deze uitgaven scherp te blijven monitoren. Zo zijn er applicaties die deze kosten grafisch weergeven en inzichtelijk maken”, aldus Langedijk.

5. Is mijn onderneming nog steeds voldoende solvabel?

Solvabiliteit is de mate waarin je bent gefinancierd. Of anders gezegd: het is een getal dat laat zien in hoeverre jouw onderneming afhankelijk is van schuldeisers. Deze vraag speelt dus vooral wanneer je bedrijf in zwaar weer zit en je vreemd vermogen op de balans hebt staan.

Financieel inzicht: bereken je solvabiliteit

Je berekent je solvabiliteit door het eigen vermogen van je onderneming te delen door het totale vermogen. “Als normsolvabiliteit geldt ongeveer 25% eigen vermogen”, legt Langedijk uit. “Is het minder? Dan loopt de continuïteit van je bedrijf serieus gevaar. Overigens gaat hier meestal een periode van verlies aan vooraf, dus als het goed is trekt ook je boekhouder op tijd aan de bel.”

6. Op welke prestatie-indicatoren stuur ik mijn bedrijf?

Key Performance Indicators, oftewel KPI’s, bieden belangrijke informatie over je bedrijfsvoering. Ze geven de ontwikkeling van de onderneming aan, vergeleken met eerdere jaren én in vergelijking met de concurrentie.

Het gaat dan bijvoorbeeld om:

    de groei van het marktaandeel de aanwas van nieuwe klanten klanten die vertrekken het aantal declarabele uren je bezettingsgraad de klanttevredenheid.

Dit soort indicatoren geven je inzicht in de toekomstige winstgevendheid van je bedrijf.

Financieel inzicht: kies niet te veel prestatie-indicatoren

Groeit je onderneming of kies je voor een ander businessmodel? Dan kan het zijn dat je andere indicatoren nodig hebt. “Je moet het verhaal achter de getallen snappen om de juiste beslissingen te kunnen nemen”, zegt Langedijk.

“Houd deze financiële graadmeters of prestatie-indicatoren in ieder geval beperkt in aantal en eenvoudig.”

7. Blijven mijn risico’s binnen de perken?

Als ondernemer loop je risico’s. Denk aan zaken als productaansprakelijkheid en loondoorbetaling bij ziekte. De vraag is: kun je die risico’s privé dragen of wordt het tijd deze beter af te schermen?

“Blijf voortdurend met je boekhouder, accountant of bank in gesprek over de mate waarin die risico’s voor jou als persoon aanvaardbaar blijven. Als de omzet blijft groeien en er steeds meer personeel voor je gaat werken, dan komt er een moment waarop je je rechtsvorm misschien beter kunt aanpassen. Van vof naar bv bijvoorbeeld”, aldus Langedijk.

Dit artikel is tot stand gekomen met medewerking van Mark Langedijk.

Mark Langedijk

Mark Langedijk is fiscalist en directeur bij Langedijk & Starren Accountants en Belastingadviseurs. Met deze onderneming helpt hij bedrijven bij het financieren van hun ambities.