Wie de cijfers begrijpt, houdt meer grip op z’n bedrijf. Zeker als je groeit is het belangrijk om snel te kunnen sturen op je cashflow, opbrengsten en kosten, KPI’s en risico’s. Over deze zeven vragen zou je als ondernemer regelmatig met je boekhouder of accountant moeten sparren.

Mark Langendijk

Ondernemer: Mark Langedijk.
Onderneming: Langedijk & Starren Accountants en Belastingadviseurs.
Wat: Bedrijven helpen bij het financieren van hun ambities.

1. Heb ik voldoende cashflow?

Cashflow is de geldstroom die in en uit je bedrijf vloeit. Enerzijds betaal je de binnengekomen rekeningen, anderzijds ontvang je de financiële beloning voor geleverde producten en diensten.

Bij veel bedrijven die failliet gaan is het gebrek aan voldoende cashflow de voornaamste oorzaak. “Alle reden dus om deze goed te blijven monitoren”, zegt Mark Langedijk. “De slimste manier om dat te doen is door in het najaar op basis van de gestelde doelen een liquiditeitsbegroting voor het komende jaar op te stellen. Daarmee krijg je een goed overzicht van de te verwachten inkomsten en uitgaven. Zo kom je niet voor verrassingen te staan en weet je steeds hoe je bedrijf er financieel voor staat.”

Kijk dan elke maand of de prognose in lijn is met de realiteit. “Blijven de werkelijke cijfers achter? Dan moet je snel bijsturen. Anders loop je het gevaar dat je bankrekening opdroogt en je niet meer aan je financiële verplichtingen kan voldoen.”

2. Betalen mijn debiteuren de rekeningen snel genoeg?

Het betalingsgedrag van je afnemers is een belangrijke financiële pijler die je nooit uit het oog mag verliezen. “Steeds later je geld krijgen is een ontwikkeling die vaak geleidelijk gaat. Ik kom regelmatig bij bedrijven over de vloer waar dit niet goed wordt bijgehouden”, zegt Langedijk.

Waar het volgens hem mee begint is een goede screening aan de voorkant en het maken van de juiste betaalafspraken. Hier biedt automatisering de helpende hand. “Met de juiste software krijg je automatisch een alert als de deadline van een factuur is overschreden.”

3. Is mijn brutomarge groot genoeg?

Omzet betekent uiteraard nog geen winst. Toch is het wel zaak om je omzet goed te blijven monitoren. “Ook dat neem je weer mee in de liquiditeitsbegroting”, zegt Langedijk. “Wanneer de omzet één of twee maanden flink achterblijft bij de prognose, dan moet je bijsturen. Dan kom je er bijvoorbeeld achter dat een verkoper te veel korting geeft.”

Naast omzet is het ook zaak om je brutomarge scherp in de gaten te houden. Dat is de bruto-omzet min de inkoopprijs van je product. Ondernemers die denken dat dit bedrag grotendeels gelijk blijft, komen meestal bedrogen uit. Inkoopprijzen schommelen voortdurend.

“Het kan hierbij gaan om prijzen van leveranciers, maar bijvoorbeeld ook om de inzet van eigen mensen”, zegt Langedijk. “Stel dat er een poosje te weinig opdrachten zijn. Dan verschuift de balans tussen productieve en niet-productieve uren steeds meer de verkeerde kant op.”

Check ook regelmatig of je verkooptarieven nog up-to-date zijn. Zo pak je het aan.

4. Heb ik mijn indirecte kosten in de hand?

Alle uitgaven die niet direct te maken hebben met je omzet kun je scharen onder het kopje ‘indirecte kosten’. Dan gaat het bijvoorbeeld om huisvesting, administratie en reclame. Langedijk ziet regelmatig gebeuren hoe ondernemers zich blindstaren op de omzet, terwijl het geld via een putje bij de achterdeur zo de onderneming uitvloeit. “Automatisering kan je helpen om deze uitgaven scherp te blijven monitoren. Zo zijn er applicaties die deze kosten grafisch weergeven”, aldus Langedijk.

Gezond financieren van groei - Tellow

5. Is mijn onderneming nog steeds voldoende solvabel?

Deze vraag speelt voor bedrijven die in financieel zwaar weer zitten en vreemd vermogen op hun balans hebben staan. Solvabiliteit is de mate waarin je bent gefinancierd. Of anders gezegd: het is een getal dat laat zien in hoeverre jouw onderneming afhankelijk is van schuldeisers.

Je solvabiliteit bereken je door het eigen vermogen van je onderneming te delen door het totale vermogen. “Als normsolvabiliteit geldt ongeveer een kwart eigen vermogen”, legt Langedijk uit. “Is het minder? Dan loopt de continuïteit van je bedrijf serieus gevaar. Overigens gaat hier meestal een periode van verlies aan vooraf, dus grote kans dat je boekhouder al eerder aan de bel heeft getrokken.”

Is je bedrijf gezond? Dit zijn de kengetallen waar je op moet letten.

6. Op welke prestatie-indicatoren stuur ik mijn bedrijf?

Key Performance Indicators, oftewel KPI’s, bieden belangrijke informatie over je bedrijfsvoering. Ze geven de ontwikkeling van de onderneming aan, ten opzichte van eerdere jaren én de concurrentie. Het gaat dan bijvoorbeeld om de groei van het marktaandeel, de aanwas van nieuwe klanten, klanten die vertrekken, het aantal declarabele uren, je bezettingsgraad of de klanttevredenheid. Dit soort indicatoren geeft je inzicht in de toekomstige winstgevendheid van je bedrijf.

Wanneer je onderneming groeit of een ander businessmodel adopteert, dan kunnen deze indicatoren veranderen. “Je moet het verhaal achter de getallen snappen om de juiste beslissingen te kunnen nemen”, zegt Langedijk. “Houd deze financiële graadmeters of prestatie-indicatoren in ieder geval beperkt in aantal, eenvoudig en altijd ten dienste van de onderneming.”

7. Blijven mijn risico’s binnen de perken?

Als ondernemer loop je risico’s. Denk aan zaken als productaansprakelijkheid en loondoorbetaling bij ziekte. De vraag is: kun je die privé dragen of wordt het tijd deze beter af te schermen?

“Blijf voortdurend met je boekhouder, accountant of bank in gesprek over de mate waarin die risico’s voor jou als persoon aanvaardbaar blijven. Als de omzet blijft groeien en er steeds meer personeel voor je gaat werken, dan komt er een moment waarop je je rechtsvorm misschien beter kunt aanpassen. Van vof naar bv bijvoorbeeld”, aldus Langedijk. “Ook verzekeringen en algemene voorwaarden moeten mogelijk worden aangepast wanneer je onderneming in de lift zit.”

Ontdek Interpolis ZekervanJeZaak, het pakket waarin je bedrijfsverzekeringen met je mee veranderen