Verzekeringen voor je bedrijf

Risicomanagement bij groei

Risicomanagement is belangrijk bij ondernemerschap. Al helemaal als je groeit met je bedrijf. Hoe ga je om met betaalachterstand van debiteuren, een kapotte machine en verzuim van je personeel? Belangrijke vragen om als ondernemer over na te denken. In dit artikel lees je over 5 stappen die jou helpen je risico’s in kaart te brengen en bewust keuzes te maken.

Illustratie beveiliging

Stap 1: Weet hoe je financiële risico’s op kunt vangen

Cijfers vertellen hoe je bedrijf ervoor staat. Ook geven ze aan of je voldoende financiële buffers hebt opgebouwd, voor bijvoorbeeld het opvangen van schadeclaims. Het is dan ook belangrijk om data als uitgangspunt te nemen, daarop te anticiperen en zo je ondernemersrisico te verkleinen. Om je financiële situatie veilig te stellen, over voldoende werkkapitaal te beschikken en je bedrijf draaiende te houden.

Zo zorg je voor een gezonde financiële bedrijfsvoering

Stap 2: Maak een risicoanalyse

Met een risicoanalyse krijg je inzicht in jouw ondernemersrisico’s. Ook risico’s die indirect invloed hebben op je bedrijf breng je daarmee in kaart. Welke risico’s kun je als ondernemer dragen en welke wil je overdragen of zelfs vermijden?

Lees verder: Stappenplan risicoanalyse

Stap 3: Maak een financieel plan

Financieel vooruitkijken werkt voor veel ondernemers in hun voordeel. Je weet enigszins wat je kunt verwachten, met welke risico’s je rekening moet houden en welke keuzes je moet maken om je bedrijf financieel gezond te houden. Ook is het belangrijk inzicht te hebben in je cashflow, deze te verbeteren en bijkomende (financiële) risico’s te noteren.

Hier geeft een financieel plan antwoord op

Investeringsbegroting

In de investeringsbegroting leg je de investeringen vast die nodig zijn om je plan te realiseren. Inclusief alle investeringen die nodig zijn om bepaalde risico’s beheersbaar te maken of te verminderen, zoals een inbraakbeveiliging of een sprinklerinstallatie.

Financieringsbegroting

Je kunt de investering uit eigen middelen financieren of privévermogen inleggen. Maar misschien moet je kapitaal van buiten aantrekken. Hoe je dat doet – in de vorm van aandelen of een lening bijvoorbeeld – leg je vast in een financieringsbegroting.

Exploitatiebegroting

Je wilt natuurlijk weten wat de terugverdientijd van je investering is, zodat je je verwachte winst kunt bepalen. Daarom breng je de opbrengsten en kosten in beeld. Dit doe je in een exploitatiebegroting. Wat je hierin opneemt: voorzieningen, afschrijvingen op investeringen, verzekeringspremies en kosteninschattingen voor niet verkochte voorraden, aanrijdingsschades of niet betalende debiteuren. Als je dit in kaart hebt gebracht, kun je inschatten welke risico’s je wilt overdragen en welke je wilt verminderen.

Liquiditeitsbegroting

De cashflow wordt nog weleens over het hoofd gezien bij het opstellen van een financieel plan. Meestal gaan de kosten van groei voor de baten uit. Je loopt het risico dat je zonder cash komt te zitten. Met een liquiditeitsbegroting krijg je inzicht in de verwachte inkomsten en uitgaven in een bepaalde periode. Zo breng je in beeld of je extra cash nodig hebt en kun je daar tijdig op inspelen.

Geldzak

Stap 4: Verbeter je cashflow

Altijd genoeg geld in kas hebben: dat is voor veel ondernemers een uitdaging. Voor je het weet heb je een flink bedrag tegoed van klanten, maar moet je je leveranciers al betalen. Het is daarom altijd nuttig om inzicht te hebben in je cashflow en deze te verbeteren. Maar hoe pak je dat aan?

Cashflow verbeteren: zo doe je dat
Lamp

Stap 5: Oriënteer je op bedrijfsverzekeringen

Als ondernemer ben je het liefst bezig met ondernemen. Met de juiste verzekeringen zorg je ervoor dat je dit onbezorgd kan blijven doen. Wil je zelf online een verzekering afsluiten of heb je behoefte aan advies? Je kunt bij de Rabobank terecht voor een oplossing die past bij je bedrijf.

Bekijk al onze bedrijfsverzekeringen