Ondernemer laat product zien aan zijn afnemer

Exporteren

Je plannen om de internationale markt te betreden, krijgen steeds meer vorm: je wilt gaan exporteren. Waar dien je bij stil te staan om een stevige positie op de buitenlandse markt te bemachtigen?

Wet- en regelgeving

Ieder land kent zijn eigen wetten en regels. Als je exporteert binnen de Europese Unie, dan krijg je te maken met EU-wetgeving, maar ook met aanvullende wetten en fiscale regelgeving van de lidstaten. Buiten de EU is er geen vrij verkeer van goederen en diensten. Voorkom verrassingen en verdiep je in de wetgeving van de landen waarmee je zakendoet.

Exporteren binnen de EU

Binnen de Europese Unie geldt een vrij verkeer van goederen en diensten. Uitvoerregels of douanecontroles zijn er niet. Dit scheelt een hoop tijd en administratieve rompslomp. Je mag in principe onbeperkt goederen uitvoeren én doorvoeren binnen de EU. Toch zijn er in sommige gevallen beperkingen. Zo moet je bijvoorbeeld een vergunning aanvragen wanneer je product voor gezondheidsrisico’s kan zorgen.

Niet-EU-gebieden

Bij sommige EU-landen horen gebieden waar geen vrij verkeer van goederen en diensten geldt. Denk aan de Canarische Eilanden, de overzeese gebieden die bij Frankrijk horen en de (voormalige) Nederlandse Antillen. Verdiep je van tevoren goed in de landen die onder ‘niet-EU-gebied’ vallen.

Dienstenwet

De Dienstenwet maakt het makkelijk voor je om je diensten aan te bieden in andere EU-landen. Elk EU-land heeft één centraal contactpunt: een online overheidsloket waar je snel en eenvoudig al je zaken regelt. Op de website van de Europese Commissie vind je een overzicht van de centrale contactpunten per EU-land. In principe geldt de Dienstenwet voor alle dienstverlenende ondernemers in EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Een aantal branches valt er niet onder.

Markttoetreding

Het vinden van de juiste klanten en het opbouwen van een netwerk in het buitenland zijn een uitdaging voor je als exporteur. Je kunt je product zelf op de markt brengen, of dat laten doen door agenten of distribiteurs, of een joint-venture aangaan met een buitenlands bedrijf.

Risico’s managen bij exporteren

Welke risico’s loopt je bedrijf als je gaat exporteren? En hoe kun je deze beperken? Hieronder vind je een overzicht van een aantal van de belangrijkste risico's. Je accountmanager denkt graag mee over hoe je deze het beste kunt afdekken.

Debiteuren

Als je exporteert, is er altijd een kans dat je klanten niet (op tijd) betalen. En een grote maatwerkorder brengt extra risico met zich mee, omdat je geen zekerheid hebt dat je product uiteindelijk wordt afgenomen. Helaas is vooruitbetaling niet altijd mogelijk, maar er zijn wel andere mogelijkheden die je als exporteur meer zekerheid bieden. Denk hierbij aan een betalingsgarantie, een debiteurenverzekering of een Letter of Credit.

Transport

Het kan vervelende gevolgen hebben als een bestelling van goederen onderweg beschadigd raakt of te laat geleverd wordt. In de standaard internationale leveringscondities (incoterms) zijn de verantwoordelijkheden van koper en verkoper vastgelegd. Zo kun je bepalen wat je transportrisico is en hoe je dit wilt verzekeren.

Lees meer over incoterms op Ondernemersplein.nl
Valuta

Bij handel buiten de EU kun je te maken krijgen met vreemde valuta. De koersverhoudingen tussen de euro en buitenlandse valuta schommelen voortdurend. Deze schommelingen kunnen je winstmarges onder druk zetten.

Wij bieden je verschillende oplossingen om meer grip te krijgen op je vreemde valuta. Bijvoorbeeld een vreemde valuta rekening. Hiermee ontvang je buitenlandse muntsoorten en bepaal je zelf of en wanneer je deze omwisselt naar euro’s. En met een valutatermijntransactie spreek je nu een valutakoers af voor een bedrag dat je in de toekomst gaat ontvangen. Zo bescherm je jezelf tegen eventuele ongunstige koersontwikkelingen.

Ontdek hoe je grip houdt op je vreemde valuta
Productaansprakelijkheid

In het buitenland wordt vaak anders gekeken naar productaansprakelijkheid en de hoogte van eventuele claims. Je accountmanager staat in contact met onze International Desks, die gespecialiseerde kennis hebben over het land waarmee je zaken doet. Samen voorzien zij je van passend advies om de risico’s voor je bedrijfssituatie goed af te dekken.

Landen- en bankenrisico

Het is verstandig om je te laten informeren over de politieke en economische stabiliteit van het land waarnaar je gaat exporteren. De doorlooptijden van internationale handelstransacties zijn vaak langer dan van binnenlandse transacties. Wellicht verandert de situatie van het land in de tussentijd. Door oorzaken als een natuurramp, oorlog of economische crisis kan het gebeuren dat je afnemer niet meer kan betalen omdat er geen betalingen doorgevoerd mogen worden. Daarnaast kun je te maken krijgen met gewijzigd sanctiebeleid.

Lees meer over zakendoen met sanctielanden

Kijk ook naar de economische situatie van de banken die bij je handelstransacties betrokken zijn. Denk bijvoorbeeld aan het scenario dat je afnemer zijn geld op een rekening heeft staan van een bank die failliet dreigt te gaan. Of het scenario waarbij een buitenlandse bank een verplichting, zoals een betalingsgarantie, met je aangaat, die zij misschien niet na kan komen.

Financieren

Als je een grote exportorder krijgt, heb je misschien extra werkkapitaal nodig om producten te kunnen inkopen of produceren. Of wellicht wil je je afnemer(s) leverancierskrediet bieden zonder zelf lang op je geld te hoeven wachten. Graag denken we met je mee over de beste oplossing om je exporttransactie te financieren.

Bedien je je buitenlandse klanten vanuit Nederland, dan biedt een binnenlandse financiering uitkomst. Denk aan een zakelijke lening, lease of een rekening courant krediet. Komen je exportactiviteiten in een stroomversnelling en ga je werken met een buitenlandse dochteronderneming, dan kun je bij ons ook terecht voor internationale financieringsoplossingen.

Lees meer over financieringsoplossingen in het buitenland