AgroExact helpt telers het beste uit hun gewassen te halen

27 juli 2023 13:30

Telers en het weer zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om zoveel mogelijk uit hun land te halen, en om kosten te besparen, hebben ze daarom goede weersinformatie nodig. Helaas is dit bij hyperlokaal weer een lastig verhaal. Daarom helpt startup AgroExact uit Den Bosch Nederlandse telers om hun gewassen zo optimaal mogelijk te laten groeien.

De oprichters van AgroExtract

Inzicht in het effect van lokaal weer op de gewassen met sensoren

Niek van Andel, Sven Boogaard en Thomas Brocken zijn de krachten achter AgroExact. De basis van hun onderneming is telers inzicht bieden in de effecten van lokaal weer op het gewas. Dit gebeurt aan de hand van een netwerk van sensoren dat door heel Nederland is geplaatst. Het netwerk bestaat uit weerstations en regenmeters. Niek: ‘De 350 weerstations meten alle weerparameters zoals neerslag, wind, temperatuur en luchtvochtigheid. Aangevuld met extra regenmeters voor de neerslag. Dit moet zo lokaal mogelijk en daarom breiden we dit netwerk steeds verder uit.’

Bij het afsluiten van een abonnement op AgroExact kiest de boer hoeveel meetpunten hij uit het netwerk wil volgen. Ook ontvangen ze een extra meetinstrument, zoals een geavanceerde regenmeter die ze op hun eigen perceel kunnen zetten. Niek: ‘Een bui kan namelijk over een kilometer afstand al veel verschillende hoeveelheden neerslag geven. Op deze manier bieden we natuurlijk ook de informatie waar met name een akkerbouwer het meest in geïnteresseerd is.’ Alle weersinformatie is vervolgens overzichtelijk terug te zien in een app.

Een uitbreidbaar pakket

AgroExact biedt verschillende diensten aan. Telers kunnen hun abonnement bijvoorbeeld uitbreiden met bodemvochtsensoren en gericht advies voor het optimaal beregenen van hun gewas. Niek: ‘Hoe een plant groeit, is afhankelijk van de bodemomstandigheden. Aan de buitenkant lijkt de grond misschien kurkdroog, maar als je dieper graaft kan er een wereld van verschil zitten.’ De bodemsensoren meten wat er bij de plant aan vocht voorradig is. Via de app krijgen telers via stoplichtkleuren advies over beregening. Ook heeft AgroExact koppelingen ontwikkeld met zogenaamde Beslissing Ondersteunende Systemen (BOS). Zulke systemen helpen telers bij de bescherming van hun gewassen tegen insecten en ziektes. Met AgroExact kan de lokale weerdata bij telers hieraan worden gekoppeld, waardoor de adviezen nauwkeuriger worden.

Het belang van meten en voorspellen

Telers zijn enorm afhankelijk van het weer. Weten wat het weer doet, is daarom belangrijk. Niek: ‘In een natte periode is het de uitdaging om alle werkzaamheden op het land gedaan te krijgen. Weten wat het weer doet, heeft te maken met efficiëntie en de kosten die je maakt. Als een boer een half uur voor niets naar een perceel heeft gereden, heeft dit wel brandstof gekost. Veel beslissingen die de boer uiteindelijk maakt, hangen af van het weer. Wat hij die dag gaat doen, waar hij zijn personeel op aanstuurt en dat soort zaken. En hoe goed zijn gewas groeit natuurlijk.’

Ook een optimale beregening en goede gewasbescherming brengt voordelen met zich mee. ‘Op tijd beregenen als je aan het gewas visueel nog geen vochttekort kan zien kan droogtestress voorkomen, en zorgt dat je geen groei misloopt. Aan de andere kant wil je te veel beregenen ook voorkomen, dit kost onnodig geld en water. Hoe beter een boer weet hoeveel en wanneer hij zijn gewassen moet beregenen, hoe efficiënter het is. Dit is zeker tijdens droogtes belangrijk of in gebieden waar water schaars is. Als je je gewas dan optimaal laat groeien, haal je het maximale uit de ruimte die je hebt en zie je hier meer voor terug. Hetzelfde geldt voor gewasbescherming. Als je weet onder welke omstandigheden een bepaalde ziekte of insect verschijnt, en wat de beste weersomstandigheden zijn om te bespuiten, maak je zo optimaal gebruik van bestrijdingsmiddelen.’

Financiering en erkenning

In 2019 kreeg AgroExact hun eerste financiering van het Brabant Startup Fonds. Niek: ‘Daarmee konden we ons ontwikkelen en werd ons idee steeds serieuzer.’ In 2020 kreeg de startup een Innovatielening van Rabobank. ‘Deze lening paste goed bij de fase waar we op dat moment in zaten. Door de Rabobank Innovatielening konden we ons netwerk verder uitbreiden en het concept bij meer boeren en tuinders testen.’ In 2022 volgde een aanvullende financiering van Rabobank, waarmee AgroExact verder kon opschalen. Inmiddels maken 800 telers en tuinders gebruik van de diensten van de startup.

Bij een onderzoek van Wageningen University & Research kwam AgroExact daarnaast als beste uit de bus in een vergelijkingstest tussen verschillende bodemvochtsensoren. ‘De tests onderschrijven de goede werking van de sensoren, op nauwkeurigheid scoorden we een 9,7.We scoorden ook hoog op gebruiksgemak.’ Dat het concept werkt en wordt gewaardeerd is duidelijk. En daar wil AgroExact niet stoppen. ‘We willen het liefst elke Nederlandse teler helpen met het optimaliseren van hun bedrijfsvoering. En wie weet binnenkort ook over de grens,’ sluiten Niek en Sven af.

De rol van Rabobank

Gerben Dijksterhuis is vanuit Rabobank en het Startup & Scale-up Team nauw betrokken bij de ontwikkeling en financiering van AgroExact. Gerben: ‘Vanuit hun droom en passie zijn ze met dit idee als een van de eersten op de markt gekomen. Wij zagen al vroeg potentie en hebben daarom de Rabobank Innovatielening toegekend. AgroExact had daarnaast een helder en praktisch plan over hoe ze wilden opschalen. We hoefden daarom ook niet lang na te denken over de aanvullende financiering.’

Rabobank helpt startups en scale-ups zoals AgroExact met meer dan financiering, vertelt Gerben: ‘Wij hebben veel kennis van verschillende sectoren en natuurlijk een uitgebreid netwerk van boeren en tuinders, waar het idee van AgroExact heel goed bij past. Innovatie en interessante oplossingen zoals deze, koppelen we dan ook graag aan ons netwerk.’

Ontdek welke financiering bij jouw onderneming past

Rabobank ondersteunt startups en scale-ups in verschillende levensfases. AgroExact is een goed voorbeeld van welke rol we vervullen en hoe we dit doen.


Heeft jouw startup of scale-up ook behoefte aan financiering?

Rabobank biedt verschillende financieringsproducten en innovatiefondsen voor duurzame groei in iedere ontwikkelfase