Een bankgarantie biedt betalingszekerheid voor jou en je binnenlandse handelspartner. Deze garantie zorgt voor vertrouwen bij beide partijen.

  Zekerheid van levering of betaling. Snel en eenvoudig je bankgarantie aanvragen of wijzigen. Met onze checklist kunnen we je sneller helpen.

  Zo werkt een binnenlandse bankgarantie

  Online afhandelen

  Je kunt een internationale bankgarantie aanvragen en beheren via de buttons op deze pagina of via Rabo Trade Access, een module in Rabo Corporate Connect.

  Lees meer over Rabo Trade Access

  Productdetails

  Binnenlandse bankgarantie aanvragen

  Je regelt je binnenlandse bankgarantie in het Nederlands of het Engels telefonisch via de Trade Service Desk. Onze medewerkers zitten op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur voor je klaar.

  Houd deze gegevens bij de hand:

  • het bedrag waarvoor je een bankgarantie nodig hebt
  • het KvK-nummer van je eigen bedrijf
  • naam en adres van je zakenpartner
  • het onderliggende contract

  Voldoende werkkapitaal

  Zorg ervoor dat je voldoende werkkapitaal hebt om de bankgarantie te dekken. Dit werkkapitaal kan een krediet, een bankgarantiefaciliteit of een bedrag op je zakelijke (spaar)rekening zijn. Het garantiebedrag blokkeren wij totdat de bankgarantie vervalt. Heb je onvoldoende werkkapitaal om de bankgarantie te dekken? Neem dan eerst contact op met een adviseur van je eigen Rabobank.

  Bel de Trade Service Desk 030 - 216 36 00

  Internationale bankgarantie aanvragen

  Kosten

  Bij bankgaranties worden drie tarieven in rekening gebracht:

  • een eenmalige basisvergoeding van € 110 voor een bankgarantie met standaardtekst of € 200 voor een bankgarantie met maatwerktekst ter dekking van de kosten voor het opmaken, afgeven en het verlengen van een bankgarantie.
  • verzend en communicatiekosten van € 30.
  • een bankgarantieprovisie: dit is een percentage over het uitstaande saldo en de looptijd van de bankgarantie.

  De actuele tarieven voor bankgaranties zijn te vinden via onderstaande link.

  Bekijk de tarieven zakelijk betalingsverkeer  Bankgarantieprovisie

  De bankgarantieprovisie is een percentage over het bankgarantiebedrag en de looptijd van de bankgarantie. Deze provisie wordt afgeschreven van je zakelijke rekening bij de Rabobank. Dit gebeurt na ieder kwartaal.

  Type bankgarantieProvisie
  Standaard bankgarantie onder inperking bestaande kredietfaciliteit1,50%
  Standaard bankgarantie tegen dekking creditgeld1,25%
  Afgifte bankgarantie in overige situatiesmin 0,35 - max 2,80%*

  *Voor bankgaranties in overige situaties vindt een kredietbeoordeling plaats. Bij de beoordeling voor de bepaling van de hoogte van de bankgarantieprovisie kijken we naar de volgende factoren:

  • De hoogte van de financieringen die je eventueel al bij ons hebt.
  • De waarde van de door je te stellen of al gestelde zekerheden.
  • Het risico dat wij lopen als wij geld aan je uitlenen (je risicoprofiel).
  • De kosten- en winstdoelstellingen van de Rabobank.
  Voorwaarden

  Voldoende werkkapitaal

  Als je een bankgarantie aanvraagt, is het belangrijk dat je voldoende werkkapitaal hebt om de bankgarantie te dekken. Dit werkkapitaal kan een krediet, een bankgarantiefaciliteit of een bedrag op je zakelijke (spaar)rekening zijn. Het garantiebedrag blokkeren wij totdat de bankgarantie vervalt. Heb je onvoldoende werkkapitaal om de bankgarantie te dekken? Neem dan contact op met een adviseur van je eigen Rabobank.

  Als je een bankgarantie wilt aanvragen, lees dan vooraf de bankvoorwaarden. Je kunt deze hieronder downloaden.

  Lees de voorwaarden van de bankgarantie (PDF)

  Veelgestelde vragen

  Wat is een bankgarantie?

  Met een bankgarantie laat je aan degene waar je zaken mee doet (begunstigde) weten dat de Rabobank garant staat voor een afgesproken bedrag. Bij het eerste schriftelijke verzoek van de begunstigde betalen wij dit bedrag aan hem of haar uit. Dit bedrag is een vergoeding voor het geval dat je de afspraken tussen jou en de begunstigde niet nakomt.

  Met een bankgarantie geef je extra zekerheid en vertrouwen aan degene waarmee je zaken doet. Dat kan concurrentievoordeel opleveren of voordeel bieden bij inkoop. Je hoeft bijvoorbeeld geen aanbetaling te doen of je krijgt uitstel van betaling.

  Als je een bankgarantie aanvraagt, dan moet je voldoende werkkapitaal hebben om het garantiebedrag te dekken. Dit werkkapitaal kan een bestaand krediet of bankgarantiefaciliteit zijn, of een bedrag op je (spaar)rekening. Heb je extra werkkapitaal nodig, neem dan contact op met een adviseur van je eigen Rabobank voordat je de aanvraag hier start.

  Vind je lokale bank

  Welke soorten bankgaranties bestaan er?

  Er bestaan verschillende typen bankgaranties. Dit zijn de meest voorkomende bankgaranties:

  • Huurgarantie: met de bankgarantie voor huur geef je de verhuurder de zekerheid dat je de huur of eventuele schade betaalt.
  • Betalingsgarantie: hiermee geef je de leverancier zekerheid dat hij zijn betaling ontvangt. De leverancier kan het garantiebedrag bij de Rabobank opeisen als je niet aan de betalingsverplichtingen voldoet.
  • Vooruitbetalingsgarantie: soms is het gebruikelijk dat een partij je vooruitbetaalt voor een dienst of product. Met deze garantie geef je je zakenpartner de zekerheid dat hij het vooruitbetaalde bedrag terugkrijgt als je niet presteert of levert.
  • Uitvoeringsgarantie: een uitvoeringsgarantie biedt zekerheid van een financiële compensatie als je de levering van goederen, diensten of de uitvoering van projecten niet volgens afspraak nakomt.
  • Onderhoudsgarantie: met een onderhoudsgarantie geef je de zekerheid van een financiële compensatie als je de contractuele garantie- en onderhoudsverplichtingen van de geleverde goederen of het werk niet nakomt. 
  • Biedingsgarantie: hiermee geef je zekerheid dat je de offerteverplichting, aanbieding of inschrijving kunt nakomen.

  Bekijk de voorbeeldteksten

  Hoe kan ik de status van mijn zending volgen?

  De status van jouw zendingen kun je volgen via de website van Parcel International op basis van het referentienummer van je product. Dit nummer vind je op de correspondentie van de Rabobank. De referentienummers voor Bankgaranties beginnen met GU of GB, voor Letter of Credit met LM of LX en voor documentaire incasso’s met CM of CX.

  Volg je zending via www.parcelinternational.nl

  Corona en binnenlandse bankgaranties

  Vanwege de impact van het coronavirus kan het voorkomen dat koeriersdiensten documenten niet tijdig of zelfs niet afleveren in bepaalde landen. Neem altijd vooraf contact op met jouw handelspartner over de mogelijkheden om zaken te doen.

  Lees meer over de impact van het coronavirus

  Contact

  Voor overige vragen kun je contact opnemen met Trade Service Desk (030 – 216 36 00) tussen 8:00 – 17:30 uur of mailen naar trade.servicedesk@rabobank.nl