Een bankgarantie biedt betalingszekerheid voor jou en je zakenpartners en leveranciers. Deze garantie zorgt voor vertrouwen bij beide partijen.

Wat is een bankgarantie?

Met een bankgarantie laat je aan degene waar je zaken mee doet (begunstigde) weten dat de Rabobank garant staat voor een afgesproken bedrag. Bij het eerste schriftelijke verzoek van de begunstigde betalen wij dit bedrag aan hem of haar uit. Dit bedrag is een vergoeding voor het geval dat je de afspraken tussen jou en de begunstigde niet nakomt.

Met een bankgarantie geef je extra zekerheid en vertrouwen aan degene waarmee je zaken doet. Dat kan concurrentievoordeel opleveren of voordeel bieden bij inkoop. Je hoeft bijvoorbeeld geen aanbetaling te doen of je krijgt uitstel van betaling.

Als je een bankgarantie aanvraagt, dan moet je voldoende werkkapitaal hebben om het garantiebedrag te dekken. Dit werkkapitaal kan een bestaand krediet of bankgarantiefaciliteit zijn, of een bedrag op je (spaar)rekening. Heb je extra werkkapitaal nodig, neem dan contact op met een adviseur van je eigen Rabobank voordat je de aanvraag hier start.

Meer informatie over bankgaranties

Welke soorten bankgaranties bestaan er?

Er bestaan verschillende typen bankgaranties. Dit zijn de meest voorkomende bankgaranties:

Huurgarantie: met de bankgarantie voor huur geef je de verhuurder de zekerheid dat je de huur of eventuele schade betaalt.

Betalingsgarantie: hiermee geef je de leverancier zekerheid dat hij zijn betaling ontvangt. De leverancier kan het garantiebedrag bij de Rabobank opeisen als je niet aan de betalingsverplichtingen voldoet.

Vooruitbetalingsgarantie: soms is het gebruikelijk dat een partij je vooruitbetaalt voor een dienst of product. Met deze garantie geef je je zakenpartner de zekerheid dat hij het vooruitbetaalde bedrag terugkrijgt als je niet presteert of levert.

Uitvoeringsgarantie: een uitvoeringsgarantie biedt zekerheid van een financiële compensatie als je de levering van goederen, diensten of de uitvoering van projecten niet volgens afspraak nakomt.

Onderhoudsgarantie: met een onderhoudsgarantie geef je de zekerheid van een financiële compensatie als je de contractuele garantie- en onderhoudsverplichtingen van de geleverde goederen of het werk niet nakomt. 

Biedingsgarantie: hiermee geef je zekerheid dat je de offerteverplichting, aanbieding of inschrijving kunt nakomen.

Bekijk de voorbeeldteksten

Wat zijn de kosten van een bankgarantie?

Bij bankgaranties worden twee tarieven in rekening gebracht:

  • een eenmalige basisvergoeding van €100 voor een bankgarantie met standaardtekst of €180 voor een bankgarantie met maatwerktekst ter dekking van de kosten voor het opmaken, afgeven en het verlengen van een bankgarantie.
  • een bankgarantieprovisie: dit is een percentage over het uitstaande saldo en de looptijd van de bankgarantie.

De actuele tarieven voor bankgaranties zijn te vinden via onderstaande link.

Bekijk de tarieven zakelijk betalingsverkeer

Bankgarantieprovisie

De bankgarantieprovisie is een percentage over het bankgarantiebedrag en de looptijd van de bankgarantie. Deze provisie wordt afgeschreven van je zakelijke rekening bij de Rabobank. Dit gebeurt na ieder kwartaal.

Type bankgarantieProvisie
Standaard bankgarantie onder inperking bestaande kredietfaciliteit1,50%
Standaard bankgarantie tegen dekking creditgeld1,00%
Afgifte bankgarantie in overige situatiesmin 0,35 - max 2,80%*

*Voor bankgaranties in overige situaties vindt een kredietbeoordeling plaats. Bij de beoordeling voor de bepaling van de hoogte van de bankgarantieprovisie kijken we naar de volgende factoren:

De hoogte van de financieringen die je eventueel al bij ons hebt.De waarde van de door je te stellen of al gestelde zekerheden.Het risico dat wij lopen als wij geld aan je uitlenen (je risicoprofiel).De kosten- en winstdoelstellingen van de Rabobank.
Voorwaarden

Voldoende werkkapitaal

Als je een bankgarantie aanvraagt, is het belangrijk dat je voldoende werkkapitaal hebt om de bankgarantie te dekken. Dit werkkapitaal kan een krediet, een bankgarantiefaciliteit of een bedrag op je zakelijke (spaar)rekening zijn. Het garantiebedrag blokkeren wij totdat de bankgarantie vervalt. Heb je onvoldoende werkkapitaal om de bankgarantie te dekken? Neem dan contact op met een adviseur van je eigen Rabobank.

Als je een bankgarantie wilt aanvragen, lees dan vooraf de bankvoorwaarden. Je kunt deze hieronder downloaden.

Lees de voorwaarden van de bankgarantie (PDF)
Kies de bankgarantie die je nodig hebt