Bankgarantie

Betalingszekerheid voor u en uw zakenpartners

Bankgarantie biedt zekerheid

Met een bankgarantie laat u aan degene waar u zaken mee doet (begunstigde) weten dat wij garant staan voor een afgesproken bedrag. Bij het eerste schriftelijke verzoek van de begunstigde betalen wij het bedrag aan hem of haar uit. Dit bedrag is een vergoeding voor het geval dat u de afspraken tussen u en de begunstigde niet nakomt.

Met een bankgarantie geeft u degene waarmee u zaken doet extra zekerheid en vertrouwen. Dat kan soms net dat concurrentievoordeel opleveren of dat voordeel bieden bij inkoop. U hoeft bijvoorbeeld geen aanbetaling te doen of u krijgt uitstel van betaling.

Vraagt u een bankgarantie aan, dan moet u voldoende werkkapitaal hebben om het garantiebedrag te dekken. Dit werkkapitaal kan een bestaand krediet of bankgarantiefaciliteit zijn, of een bedrag op uw (spaar)rekening. Heeft u werkkapitaal nodig, neem dan contact met ons op voordat u de aanvraag hier start.

Kenmerken

Een bankgarantie is een overeenkomst tussen u en de Rabobank. Deze overeenkomst houdt in dat wij op het eerste schriftelijke verzoek van uw zakenpartner een afgesproken bedrag uitbetalen. Deze betaling is de vergoeding van schade die uw zakenpartner lijdt als gemaakte afspraken niet worden nagekomen.

Type bankgaranties

Huurgarantie: hiermee geeft u de verhuurder de zekerheid dat u de huur of eventuele schade betaalt.

Bekijk de huurgarantietekst in het Nederlands (PDF)

Betalingsgarantie: hiermee geeft u uw leverancier zekerheid dat hij zijn betaling ontvangt. De leverancier kan het garantiebedrag bij de Rabobank opeisen als u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet.

Bekijk de betalingsgarantietekst in het Nederlands (PDF)

Vooruitbetalingsgarantie: soms is het gebruikelijk dat een partij u vooruitbetaalt voor uw dienst of product. Met deze garantie geeft u uw zakenpartner de zekerheid dat hij het vooruitbetaalde bedrag terugkrijgt als u niet presteert of levert.

Bekijk de vooruitbetalingsgarantietekst in het Nederlands (PDF) (PDF)

Uitvoeringsgarantie: een uitvoeringsgarantie biedt zekerheid van een financiële compensatie als u de levering van goederen , diensten of de uitvoering van projecten niet volgens afspraak nakomt.

Bekijk de uitvoeringsgarantietekst in het Nederlands (PDF) (PDF)

Onderhoudsgarantie: met een onderhoudsgarantie geeft u de zekerheid van een financiële compensatie als u de contractuele garantie- en onderhoudsverplichtingen van de geleverde goederen of het werk niet nakomt.

Bekijk de onderhoudsgarantietekst in het Nederlands (PDF) (PDF)

Biedingsgarantie: hiermee geeft u zekerheid dat u uw offerteverplichting, aanbieding of inschrijving kunt nakomen.

Bekijk de biedingsgarantietekst in het Nederlands (PDF) (PDF)

Hoe werkt een bankgarantie

Met een bankgarantie gaat u een financiële verplichting aan met de Rabobank. U geeft bij de aanvraag van een bankgarantie een contragarantie af. Daarmee verplicht u zich om het garantiebedrag aan ons terug te betalen, als wij deze moeten uitbetalen aan de begunstigde. Wij blokkeren het bedrag totdat de bankgarantie vervalt.

Kunt u uw afspraken niet nakomen en dient de begunstigde een claim in bij de Rabobank? Dan betalen wij het garantiebedrag uit. De claim moet voldoen aan de voorwaarden in de bankgarantie. Wij kijken niet inhoudelijk naar de overeenkomst tussen u en de begunstigde. Na uitbetaling van het garantiebedrag verrekenen wij dit bedrag met u.

Hoe werkt het online aanvragen

Hoe werkt het online aanvragen

Gegevens invullen

Log in met uw Rabo Scanner en kies de gewenste soort bankgarantie. Geef aan op welke diensten of goederen de bankgarantie betrekking heeft en om welk bedrag het gaat. Geef ook aan op welke rekening u het bedrag wilt laten blokkeren en wie uw zakenpartner is (de begunstigde van de bankgarantie).

Ondertekenen

Download en print de contragarantie en laat deze ondertekenen door de bevoegde vertegenwoordigers of gemachtigden binnen uw bedrijf. U kunt daarna de contragarantie inscannen en uploaden tijdens het aanvraagproces.

Aanvraag versturen

U verstuurt uw aanvraag online en wij nemen uw aanvraag in behandeling. U ontvangt een samenvatting van uw aanvraag in uw Berichten in Internetbankieren.

Aangevraagd

Wij laten u binnen drie werkdagen weten of uw aanvraag is goedgekeurd. Onderdeel van uw aanvraag kan een check bij Bureau Krediet Registratie (BKR) zijn. Is uw aanvraag goedgekeurd, dan ontvangt u of uw zakenpartner de bankgarantie. Ter bevestiging ontvangt u een kopie van de bankgarantie en de getekende contragarantie.

Heeft u een bankgarantiefaciliteit, dan ondertekent u een opdrachtformulier in plaats van een nieuwe contragarantie.

Kosten

Bij bankgaranties worden twee tarieven in rekening gebracht:

  • een eenmalige basisvergoeding ter dekking van de kosten voor het opmaken, afgeven en het verlengen van een bankgarantie.
  • een bankgarantieprovisie: dit is een percentage over het uitstaande saldo en de looptijd van de bankgarantie.

Basisvergoedingen bankgarantie
U betaalt eenmalig een basisvergoeding voor het opmaken en afgeven van een bankgarantie.

Aanvraag standaard bankgarantie€ 75
Aanvraag maatwerk bankgarantie€ 150

U kunt bankgaranties ook aanvragen via Rabo Trade Access (RTA). Deze kosten vindt u in de Tarieven zakelijk betalingsverkeer.

Bekijk de tarieven zakelijk betalingsverkeer

Bankgarantieprovisie

De bankgarantieprovisie is een percentage over het bankgarantiebedrag en de looptijd van de bankgarantie. Deze provisie wordt afgeschreven van uw zakelijke rekening bij de Rabobank. Dit gebeurt na ieder kwartaal.

Type bankgarantieProvisie
Standaard bankgarantie onder inperking bestaande kredietfaciliteit1,50%
Standaard bankgarantie tegen dekking creditgeld1,00%
Afgifte bankgarantie in overige situatiesmin 0,35 - max 2,80%*

*Voor bankgaranties in overige situaties vindt een kredietbeoordeling plaats. Bij de beoordeling voor de bepaling van de hoogte van de bankgarantieprovisie kijken we naar de volgende factoren:

  • De hoogte van de financieringen die u eventueel al bij ons heeft
  • De waarde van de door u te stellen of al gestelde zekerheden.
  • Het risico dat wij lopen als wij geld aan u uitlenen (uw risicoprofiel).
  • De kosten- en winstdoelstellingen van de Rabobank.

Voorwaarden

Voldoende werkkapitaal

Als u een bankgarantie aanvraagt, is het belangrijk dat u voldoende werkkapitaal heeft om de bankgarantie te dekken. Dit werkkapitaal kan een krediet, een bankgarantiefaciliteit of een bedrag op uw zakelijke (spaar)rekening zijn. Het garantiebedrag blokkeren wij totdat de bankgarantie vervalt. Heeft u onvoldoende werkkapitaal om de bankgarantie te dekken? Neem dan contact met ons op.

Als u een bankgarantie wilt aanvragen, lees dan vooraf de bankvoorwaarden. U kunt deze hieronder downloaden.

Lees de voorwaarden van de bankgarantie

Contact

Rabobank