Tarieven rekening courant krediet

Met een rekening courant krediet kun je rood staan binnen een afgesproken limiet. Op deze pagina zetten we de belangrijkste kosten van een krediet voor je op een rij.

Binnen 15 minuten duidelijkheid

De belangrijkste kosten van rekening courant krediet

Rente

Een krediet heeft altijd een variabele rente. Je betaalt de afgesproken rente over het deel van je kredietlimiet dat je daadwerkelijk gebruikt. Het tarief is gebaseerd op de Euriborrente of op de Rabo Basisrente.

Renteafspraak op basis van Euribor

De rente bestaat uit:

  1. De gemiddelde 1-maands Euriborrente. Deze wordt aan het einde van elke kalendermaand berekend en geldt voor die maand. Het gemiddelde 1-maandstarief kan van maand tot maand stijgen of dalen.
  2. Een variabele opslag. Wij stellen de hoogte hiervan vast op basis van liquiditeitskosten, operationele kosten, risicokosten en vermogenskosten. De variabele opslag kan elk moment veranderen.
Lees meer over de opbouw van de rentekosten

Hoogte van de rente

Minimaal tarief Maximaal tarief
1,00% 12,50%

Bovenstaande tarieven zijn op jaarbasis en gelden indicatief per 1 juni 2018.

Renteafspraak op basis van de Rabo Basisrente

Sinds 16 januari 2018 wordt krediet met Rabo Basisrente niet meer (opnieuw) aangeboden. De Rabo Basisrente kan nog wel gelden voor kredieten die je vóór die datum hebt afgesloten.

De Rabo Basisrente is een variabele rente die door ons wordt vastgesteld. Deze rente kan stijgen of dalen. Je betaalt een variabele opslag. Die wordt ook door ons vastgesteld en kan op elk moment veranderen, bijvoorbeeld als we het risico van de financiering hoger inschatten.

Kredietprovisie

Naast variabele rente betaal je een kredietprovisie. Deze provisie betaal je omdat wij het geld beschikbaar houden, zodat je het op ieder moment kunt opnemen. De kredietprovisie is een percentage van je maximale kredietlimiet.

Minimale kredietprovisie Maximale kredietprovisie
0,10% 2,80%

Bovenstaande tarieven zijn op jaarbasis en gelden indicatief per 1 juni 2018.

Bereidstellingsprovisie

In sommige situaties is het mogelijk om af te spreken dat je in plaats van kredietprovisie bereidstellingsprovisie betaalt. Die wordt berekend over het deel van je krediet dat je niet gebruikt.

Minimaal tarief Maximaal tarief
0,20% 5,60%
Bovenstaande tarieven zijn op jaarbasis en gelden indicatief per 1 juni 2018.
Kosten bij het afsluiten van een krediet

Bij het afsluiten van een krediet betaal je behandelingskosten. Dit is een vergoeding voor het in behandeling nemen van je financieringsverzoek en het advies. Zodra je de offerte accepteert, ben je deze behandelingskosten verschuldigd. Je betaalt ze bij verstrekking van de financiering.

Behandelingskosten voor mkb-ondernemingen

We kijken naar de hoogte van je nieuwe aanvraag. Eventueel uitstaande financieringen worden hierbij niet meegerekend. Lever je je cijfers digitaal aan via SBR? Dan krijg je € 250 extra korting op de behandelingskosten. Deze korting geldt niet in combinatie met financieringsaanvragen via de online aanvraagmodule.


Indienen via online aanvraagmodule Indienen via financieel adviseur Indienen via financieel adviseur

Jaarcijfers aangeleverd via online upload Jaarcijfers aangeleverd via e-mail Jaarcijfers aangeleverd via SBR
Krediet tot en met €100.000 € 350 € 600 € 350
Krediet van €100.001 tot en met €500.000 € 950 € 1.200 € 950
Krediet van €500.001 tot en met €1.000.000 € 2.000 € 2.250 € 2.000


Deze tarieven gelden voor financieringsaanvragen die vanaf 1 mei 2018 ingediend worden totdat wij deze tarieven wijzigen.

Start online aanvraagLees meer over jaarcijfers aanleveren via SBR

Andere aanvragen

Heb je bij ons in totaal voor meer dan € 1 miljoen aan financiering ontvangen of aangevraagd? Of heeft je onderneming een jaaromzet van meer dan € 5 miljoen? Dan hangt de hoogte van de afsluitprovisie af van de omvang van je financiering of financieringsuitbreiding en de risicoweging die wij aan de jouw bedrijf meegeven.

De afsluitprovisie bedraagt in dat geval minimaal 0,25% en maximaal 2,50% van de gevraagde financiering of financieringsuitbreiding. Het minimumbedrag bedraagt € 250.

Wijzigingskosten

Je betaalt wijzigingskosten als de ondernemingsvorm van je bedrijf verandert of als er een wijziging is in de persoon of personen die gebruik kunnen maken van of aansprakelijk zijn voor het krediet. Voor die wijzigingen is een akte nodig. De wijzigingskosten zijn €99 per krediet.

Een verzoek tot verhoging van je kredietlimiet behandelen we niet als een wijziging, maar als een nieuwe aanvraag. Hiervoor betaal je behandelingskosten.

Je betaalt geen (wijzigings)kosten voor:

het onderhoud van je krediet.het verlagen van je kredietlimiet.het vrijgeven van zekerheid.het aanleveren van jaarcijfers via SBR.