Rabo VermogenSparen is een spaarrekening speciaal voor verenigingen, stichtingen en particuliere (pensioen) BV's. Je spaart tegen een variabele rente over jouw spaartegoed tot en met € 10 miljoen.

Jaarlijks maximaal 25% van spaartegoed kosteloos opnemen. Eerste inleg minimaal € 250.000, maximum inleg € 10 miljoen. Voor verenigingen, stichtingen en particuliere (pensioen) BV’s. Variabele rente tot 0,20%*.
Vraag Rabo VermogenSparen aan

* Rentewijzigingen voorbehouden

Sparen voor je vereniging, stichting of particuliere BV

Rabo VermogenSparen is een spaarrekening speciaal voor verenigingen, stichtingen en particuliere (pensioen) BV's. Je hebt de vrijheid om jaarlijks 25% van jouw tegoed kosteloos op te nemen. 

Na de eerste inleg van minimaal € 250.000 kun je inleggen wanneer en hoeveel je wilt. In het jaar van de eerste inleg kun je tot 31 december maximaal 25% van je eerste inleg kosteloos opnemen. Daarna kun je jaarlijks 25% opnemen van het hoogste saldo op 31 december van de vier voorgaande kalenderjaren. Op jouw rekeningafschrift en in Rabo Internetbankieren zie je welk bedrag je (nog) kosteloos kunt opnemen. Als je meer wilt opnemen, betaal je opnamekosten.

Rentetarieven

De rente van Rabo VermogenSparen is variabel. Dit betekent dat de rente op elk moment kan wijzigen. Op dit moment bedraagt de rente 0,20%* over jouw spaartegoed tot en met € 10 miljoen. Je rentevergoeding wordt jaarlijks berekend tot en met 31 december. Wij verrekenen de rentevergoeding per 1 januari van het volgend kalenderjaar.

Bekijk de actuele zakelijke spaarrentes Uitleg over zakelijke spaarrentes

Aandachtspunten

Rabo VermogenSparen kan alleen worden geopend door verenigingen, stichtingen en particuliere (pensioen) BV’s die geen winstoogmerk hebben en geen onderneming uitoefenen. Deze rekening kan niet worden geopend door professionele geldmarktpartijen. Wie dat zijn kun je vinden op de site van DNB, in het ‘Besluit prudentiële regels van de Wet op het financieel toezicht’.

Ga naar DNB.nl

Je mag bij ons slechts één rekening Rabo VermogenSparen hebben. Daarnaast hanteren wij een maximumbedrag van € 12,5 miljoen dat je bij de Rabobank mag sparen. Dit maximum berekenen wij over jouw spaartegoeden en die van de entiteiten die deel uitmaken van de groep of het samenwerkingsverband waar je deel van uitmaakt.

Productdetails

Lees hieronder meer over de kosten en voorwaarden.

Kosten

Om een zakelijke spaarrekening te kunnen openen heb je een zakelijke betaalrekening bij de Rabobank nodig. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor de spaarrekening betaal je niets. 

Opnamekosten
Opnamekosten betaal je wanneer je meer geld van de rekening opneemt dan kosteloos mogelijk is. Voor het berekenen van de opnamekosten trekken we het bedrag dat je wilt opnemen af van het bedrag dat je zonder kosten had mogen opnemen. Over dit bedrag berekenen we de opnamekosten. De opnamekosten zijn 1% als de rente op de spaarrekening 2% of lager is. Als de rente hoger dan 2% is, zijn de opnamekosten 1,5%. 

Rekenvoorbeeld
Je opent jouw spaarrekening in 2014 en je saldo bedraagt € 500.000 op 31 december 2014. In 2015 stort je € 100.000. In 2016 wil je geld opnemen. Om het kosteloos opneembare bedrag te bepalen, is het saldo op 31 december van de vier voorgaande kalenderjaren relevant. In dit voorbeeld zijn er twee voorgaande kalenderjaren. De eindejaarsaldi van deze kalenderjaren zijn:

31 december 2014:€ 500.000
31 december 2015:€ 600.000

Het kosteloos opneembare bedrag is 25% van het hoogste saldo op 31 december van de afgelopen vier kalenderjaren. Het hoogste saldo op 31 december is € 600.000. In 2016 kun je € 150.000 zonder opnamekosten opnemen (25% van € 600.000). Als je in 2016 € 250.000 opneemt, betaal je 1% opnamekosten over € 100.000 (€ 250.000 - € 150.000). Het bedrag van de opnamekosten is dan € 1.000 (1% van € 100.000). 

In dit rekenvoorbeeld is geen rekening gehouden met bijschrijving van rente.

Voorwaarden

Het is verstandig jezelf goed te informeren voordat je een spaarrekening aanvraagt. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. Bekijk de productkenmerken en de algemene voorwaarden die voor Rabo VermogenSparen gelden.

Productkenmerken en voorwaarden Rabo VermogenSparen (PDF)

Vraag Rabo VermogenSparen aan

Zelf regelen & Contact