Rabo VermogenSparen is een spaarrekening speciaal voor verenigingen, stichtingen en particuliere (pensioen) BV's. Je spaart tegen een variabele rente.

Tijdelijk geen opnamekosten Eerste inleg minimaal € 250.000. Voor verenigingen, stichtingen en particuliere (pensioen) BV’s. Variabele rente tot 0,01% (rentewijzigingen voorbehouden)

Deze spaarrekening kun je niet meer openen.

Sparen voor je vereniging, stichting of particuliere BV

Rabo VermogenSparen is een spaarrekening speciaal voor verenigingen, stichtingen en particuliere (pensioen) BV's. Na de eerste inleg van minimaal € 250.000 kun je inleggen wanneer en hoeveel je wilt. Je betaalt op dit moment geen opnamekosten. Normaal gesproken kun je in het jaar van de eerste inleg tot 31 december maximaal 25% van je eerste inleg kosteloos opnemen. Daarna kun je jaarlijks 25% opnemen van het hoogste saldo op 31 december van de vier voorgaande kalenderjaren. Als je meer wilt opnemen, betaal je opnamekosten.

Rentetarieven

De rente van Rabo VermogenSparen is variabel. Dit betekent dat de rente op elk moment kan wijzigen. Wij berekenen de rente op basis van drie saldoschijven. Is je spaartegoed bijvoorbeeld € 120.000, dan geldt over het deel van je saldo boven de € 100.000 het rentepercentage dat hoort bij de tweede saldoschijf. Is jouw spaartegoed groter dan € 1 miljoen dan geldt over het saldodeel boven de € 1 miljoen het rentepercentage dat hoort bij de derde saldoschijf. In onderstaand schema zie je de actuele rentepercentages per saldoschijf.

€ 0 t/m € 100.000 0,01%
Boven € 100.000 t/m € 1 miljoen 0,00%
Boven € 1 miljoen-0,50%

Deze tarieven gelden per 1 mei 2020.

Wij berekenen de rente ieder jaar tot en met 31 december. De boeking van de rente vindt elk jaar in januari plaats. Moet je ons rente betalen? Dan boeken wij dit van de spaarrekening af. De saldoschijven en rentepercentages zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Bekijk de actuele zakelijke spaarrentes Uitleg over zakelijke spaarrentes

Aandachtspunten

  • Rabo VermogenSparen kan alleen worden geopend door verenigingen, stichtingen en particuliere (pensioen) BV’s die geen winstoogmerk hebben en geen onderneming uitoefenen. 
  • Deze rekening kan niet worden geopend door professionele geldmarktpartijen. Wie dat zijn kun je vinden op de site van DNB, in het ‘Besluit prudentiële regels van de Wet op het financieel toezicht’.
  • Je mag bij ons slechts één rekening Rabo VermogenSparen hebben. Per entiteit of organisatie mag je maar 1 variabele spaarrekening per rekeningsoort openen.

Ga naar DNB.nl

Productdetails

Lees hieronder meer over de kosten en voorwaarden.

Kosten

Om een zakelijke spaarrekening te kunnen openen heb je een zakelijke betaalrekening bij de Rabobank nodig. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor de spaarrekening zelf betaal je niets. 

Opnamekosten
Op dit moment betaal je geen opnamekosten. Normaal gesproken betaal je opnamekosten wanneer je meer geld van de rekening opneemt dan kosteloos mogelijk is. Voor het berekenen van de opnamekosten trekken we het bedrag dat je wilt opnemen af van het bedrag dat je zonder kosten had mogen opnemen. Over dit bedrag berekenen we de opnamekosten. De opnamekosten zijn 1% als de rente op de spaarrekening 2% of lager is. Als de rente hoger dan 2% is, zijn de opnamekosten 1,5%

Rekenvoorbeeld
Je opent jouw spaarrekening in 2014 en je saldo bedraagt € 500.000 op 31 december 2014. In 2015 stort je € 100.000. In 2016 wil je geld opnemen. Om het kosteloos opneembare bedrag te bepalen, is het saldo op 31 december van de vier voorgaande kalenderjaren relevant. In dit voorbeeld zijn er twee voorgaande kalenderjaren. De eindejaarsaldi van deze kalenderjaren zijn:

31 december 2014:€ 500.000
31 december 2015:€ 600.000

Het kosteloos opneembare bedrag is 25% van het hoogste saldo op 31 december van de afgelopen vier kalenderjaren. Het hoogste saldo op 31 december is € 600.000. In 2016 kun je € 150.000 zonder opnamekosten opnemen (25% van € 600.000). Als je in 2016 € 250.000 opneemt, betaal je 1% opnamekosten over € 100.000 (€ 250.000 - € 150.000). Het bedrag van de opnamekosten is dan € 1.000 (1% van € 100.000). 

In dit rekenvoorbeeld is geen rekening gehouden met bijschrijving van rente.

Voorwaarden

Het is verstandig jezelf goed te informeren voordat je een spaarrekening aanvraagt. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. Bekijk de productkenmerken en de algemene voorwaarden die voor Rabo VermogenSparen gelden.

Productkenmerken en voorwaarden Rabo VermogenSparen (PDF)

Zelf regelen & Contact