Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving. 

Sponsoring

Rabobank Groene Hart Noord sponsort lokale activiteiten en initiatieven op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Op dit moment nemen wij geen nieuwe sponsorverzoeken in behandeling.

Donaties

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Groene Hart Noord doneert vanuit het Coöperatiefonds. 

Coöperatiefonds

Het Coöperatiefonds van Rabobank Groene Hart Noord heeft als doel het steunen van duurzame niet vergankelijke initiatieven die passen binnen de thema’s Food, Innovatie, Vitale woon- en leefomgeving en Zelfredzaamheid. Dat doen we niet alleen met geld, maar ook met onze faciliteiten, kennis en contacten.

Voorwaarden

 • Alleen organisaties in het werkgebied van Rabobank Groene Hart Noord komen in aanmerking, projecten moeten betrekking hebben op het werkgebied.
 • Het project valt binnen de doelstelling van het fonds.
 • De aanvrager is een vereniging, stichting, organisatie of dorpsraad en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Elke aanvraag wordt op zich beoordeeld; een eerdere toewijzing aan een gelijksoortig project kan dus nooit een maatstaf zijn voor een andere aanvraag.
 • Projecten zijn gericht op een doelgroep of op een groot deel van een doelgroep.
 • Projecten met een politiek of religieus doel zijn uitgesloten.
 • De stichting, vereniging of instelling bankiert bij Rabobank.
 • De stichting, vereniging of instelling mag één aanvraag per twee jaar indienen.
 • Loonkosten komen niet in aanmerking voor donatie.
 • Activiteiten of projecten belasten niet het milieu onevenredig.
 • Aan het project of de organisatie mogen geen commerciële doelstellingen en geen winstoogmerk verbonden zijn.
 • Voor een positief besluit moet een project met grote waarschijnlijkheid op korte termijn uitvoerbaar zijn.
 • Projecten die redelijkerwijs thuishoren in de jaarbegroting van de aanvragende organisatie, komen niet in aanmerking.
 • De gevraagde bijdrage kan niet of niet volledig via een overheidssubsidie worden verkregen.
 • Het fonds behandelt alleen volledige verzoeken. Bij toekenning van een donatie kan het fonds aanvullende voorwaarden stellen.
 • De aanvrager is bereid om gedurende het project verslag te doen over de vorderingen van het project en eventueel hierover een presentatie te verzorgen.
 • Het fonds verstrekt over het algemeen geen bijdragen van 100%. De aanvrager draagt zelf een deel van de kosten of haalt een substantieel deel uit andere bronnen.
 • Het fonds neemt geen aanvragen in behandeling voor projecten die al zijn gerealiseerd.
 • Het fonds keert pas uit als het totale project is gerealiseerd. Uitkering is mogelijk tot twee jaar na toezegging van de bijdrage. Hierna moet de aanvrager een nieuw verzoek indienen. De regels omtrent BTW en schenkingsrecht zijn van toepassing.

Uiterlijke datum indienen aanvraagVergaderdatum commissie Coöperatiefonds
6 maart 202016 maart 2020
12 juni 202022 juni 2020
4 september 202014 september 2020
4 december 202014 december 2020

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven