Verenigingsondersteuning en donatie

Samen bereik je meer dan alleen. Met de Rabo ClubSupport en het Coöperatiefonds dragen we bij aan het mooier, sterker en leefbaarder maken van Helmond, Gemert-Bakel en Laarbeek. 

Rabo ClubSupport: samen vieren we de winst!

Met de Rabo ClubSupport steunt Rabobank Helmond Peel Noord het rijke verenigingsleven in de regio. Hiervoor stellen wij een deel van onze winst beschikbaar. Zodat verenigingen en stichtingen kunnen blijven doen wat ze nu al doen. Onze regio, buurt voor buurt, beter maken. De leden van onze bank bepalen hoe dit geld verdeeld wordt.

Na de zomer van 2021 ontvangen de clubs een uitnodiging om zich in te schrijven.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Coöperatiefonds: de regio versterken

Rabobank Helmond Peel Noord steunt projecten die de economie, cultuur & maatschappij in de regio versterken. Heeft jouw vereniging of stichting een mooi project of idee? Stuur dan een aanvraag in. In de aanvullende voorwaarden lees je waar de aanvraag aan moet voldoen. 

Voorwaarden

 • De aanvrager is een officiële vereniging of stichting;
 • Aanvrager bankiert bij Rabobank Helmond Peel Noord
 • Aanvraag is voorzien van plan van aanpak en sluitende begroting;
 • Aanvraag is niet financieel afhankelijk van de Rabobank (cofinanciering);
 • Geen politieke, milieubelastende en religieuze projecten;
 • Geen projecten die een winstoogmerk hebben of aan fondsenwerving doen voor een andere partij;
 • Projecten die al zijn gestart of afgerond;
 • De aanvraag betreft geen jaarlijks terugkerende activiteit

Besluitvorming

De ledenraad van Helmond Peel Noord is zeer nauw betrokken bij het Coöperatiefonds. Een commissie van elf ledenraadsleden beoordeelt vier keer per jaar of initiatieven een bijdrage uit het fonds krijgen. De commissie maakt een eigen afweging op basis van de criteria van het fonds, het beschikbare budget en inhoud van andere aanvragen.

De commissie neemt alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren mét begroting en dekkingsplan in behandeling.

Vergaderdata:

 • 16 maart 2021
 • 17 juni 2021
 • 13 september 2021
 • 2 december 2021

De aanvraag ontvangen wij graag minimaal zes weken voor de vergaderdatum.

Toch nog een vraag?

Stuur dan een mail

De aanvraag moet minimaal zes weken voor de vergaderdatum ingediend zijn.

Voorwaarden

Wij hanteren de volgende uitgangspunten voor een bijdrage uit het Coöperatiefonds: 

 • het project vindt plaats in de gemeente Gemert-Bakel, Helmond of Laarbeek;
 • de aanvrager is een vereniging of stichting;
 • de aanvraag is voorzien van een sluitende begroting;
 • de aanvrager is niet financieel afhankelijk van de Rabobank (co-financiering);
 • bij toezegging kan de bank aanvullende voorwaarden stellen;
 • aanvrager is klant bij Rabobank Helmond Peel Noord;
 • in geval van een evenement dient de aanvraag minimaal zes weken voor aanvang van het evenement ingediend te zijn.

Niet in aanmerking komen:

 • politieke, milieubelastende of religieuze projecten;
 • individuen;
 • projecten die behoren tot de taak van overheid of gemeente;
 • projecten die bestaan uit dekking van de exploitatiekosten;
 • projecten die commercieel zijn, een winstoogmerk hebben of aan fondsenwerving doen voor een andere partij;
 • projecten die al zijn gestart of afgerond;
 • terugkerende projecten, die al eerder een bijdrage hebben ontvangen uit het Coöperatiefonds.

Sponsoring

Rabobank Helmond Peel Noord sponsort op het gebied van sport, kunst en cultuur. Het is niet mogelijk om sponsoraanvragen in te dienen, we nemen geen aanvragen in behandeling. Wij hebben een beperkt aantal sponsorships met lokale partijen. Het initiatief ligt daarbij bij de bank. Een groot deel van de plaatselijke clubs kan, als ze aan de voorwaarden voldoen, meedoen met Rabo Clubsupport.

Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur


Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Bellen

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur