Verenigingsondersteuning en donatie

Samen bereik je meer dan alleen. Met de Rabo ClubSupport en het Coöperatiefonds dragen we bij aan het mooier, sterker en leefbaarder maken van Helmond, Gemert-Bakel en Laarbeek. 

Rabo ClubSupport: samen vieren we de winst!

Met de Rabo ClubSupport steunt Rabobank Helmond Peel Noord het rijke verenigingsleven in de regio. Hiervoor stellen wij een deel van onze winst beschikbaar. Zodat verenigingen en stichtingen kunnen blijven doen wat ze nu al doen. Onze regio, buurt voor buurt, beter maken. De leden van onze bank bepalen hoe dit geld verdeeld wordt.

Breng jouw stem uit

Dit jaar gaat het stemmen op jouw favoriete club net even iets anders dan je van ons gewend bent. Je kunt tot en met 25 oktober direct via de Rabo App of via Internetbankieren je stem uitbrengen op de deelnemende clubs. Hoe meer stemmen, des te hoger het bedrag voor de club.

Zo werkt het stemmen

Stemmen via de Rabo App:
Log in op de app en ga naar ‘zelf regelen’ - ‘lidmaatschap’. Klik op de tegel ‘ClubSupport’ en vervolgens op de oranje knop ‘breng je stem uit’. Hierna kun je minimaal 3 en maximaal 5 deelnemende clubs selecteren waarop je wilt stemmen. Zodra je deze geselecteerd hebt, kan je over deze clubs je 5 stemmen verdelen, waarvan maximaal 2 stemmen op dezelfde club.

Stemmen via Internetbankieren:
Ga naar www.rabobank.nl/clubsupport. Rechts bovenaan zie je een oranje knop met daarin de tekst ‘breng je stem uit’. Klik hierop en log dan in zoals gebruikelijk. Klik op de tegel ‘ClubSupport’ en vervolgens op de oranje knop ‘stemmen’. Hierna kun je minimaal 3 en maximaal 5 deelnemende clubs selecteren waarop je wilt stemmen. Zodra je deze geselecteerd hebt, kan je over deze clubs je 5 stemmen verdelen, waarvan maximaal 2 stemmen op dezelfde club.

Heb je geen toegang tot de Rabo App of Internetbankieren én heb je vorig jaar gestemd? Dan heb je een brief of mail ontvangen over de stemprocedure.

Jouw stem is geld waard. Veel succes!

Lees meer over Rabo ClubSupport op www.rabo-clubsupport.nl

Coöperatiefonds: de regio versterken

Rabobank Helmond Peel Noord steunt projecten die de economie, cultuur & maatschappij in de regio versterken. Heeft jouw vereniging of stichting een mooi project of idee? Stuur dan een aanvraag in. In de aanvullende voorwaarden lees je waar de aanvraag aan moet voldoen. 

Besluitvorming

De ledenraad van Helmond Peel Noord is zeer nauw betrokken bij het Coöperatiefonds. Een commissie van elf ledenraadsleden beoordeelt vier keer per jaar of initiatieven een bijdrage uit het fonds krijgen. De commissie maakt een eigen afweging op basis van de criteria van het fonds, het beschikbare budget en inhoud van andere aanvragen.

De commissie neemt alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren mét begroting en dekkingsplan in behandeling.

In 2020 behandelt de commissie de aanvragen op:

 • Maandag, 16 maart
 • Donderdag, 18 juni
 • Dinsdag, 8 september
 • Donderdag, 3 december

De aanvraag moet minimaal zes weken voor de vergaderdatum ingediend zijn.

Voorwaarden

Wij hanteren de volgende uitgangspunten voor een bijdrage uit het Coöperatiefonds: 

 • het project vindt plaats in de gemeente Gemert-Bakel, Helmond of Laarbeek;
 • de aanvrager is een vereniging of stichting;
 • de aanvraag is voorzien van een sluitende begroting;
 • de aanvrager is niet financieel afhankelijk van de Rabobank (co-financiering);
 • bij toezegging kan de bank aanvullende voorwaarden stellen;
 • aanvrager is klant bij Rabobank Helmond Peel Noord;
 • in geval van een evenement dient de aanvraag minimaal zes weken voor aanvang van het evenement ingediend te zijn.

Niet in aanmerking komen:

 • politieke, milieubelastende of religieuze projecten;
 • individuen;
 • projecten die behoren tot de taak van overheid of gemeente;
 • projecten die bestaan uit dekking van de exploitatiekosten;
 • projecten die commercieel zijn, een winstoogmerk hebben of aan fondsenwerving doen voor een andere partij;
 • projecten die al zijn gestart of afgerond;
 • terugkerende projecten, die al eerder een bijdrage hebben ontvangen uit het Coöperatiefonds.

Sponsoring

Rabobank Helmond Peel Noord sponsort op het gebied van sport, kunst en cultuur. Het is niet mogelijk om sponsoraanvragen in te dienen, we nemen geen aanvragen in behandeling. Wij hebben een beperkt aantal sponsorships met lokale partijen. Het initiatief ligt daarbij bij de bank. Een groot deel van de plaatselijke clubs kan, als ze aan de voorwaarden voldoen, meedoen met Rabo Clubsupport.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven