Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Rabobank versterkt de lokale samenleving op het gebied van sport, cultuur en maatschappij door middel van de Rabo ClubSupport, het Fonds Maatschappelijke Projecten en het Fonds Vernieuwend Ondernemen.

Rabo ClubSupport

Met Rabo ClubSupport vieren we samen de winst. De echte winst van clubs, stichtingen en verenigingen. Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaalnetwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst aan verenigingen door het hele land. Zodat zij kunnen blijven doen wat ze nu al doen.

Uitreiking 2019

Op maandag 21 oktober vond de uitreiking van Rabo ClubSupport plaats. Tijdens deze feestelijke avond in de Schouwburg Cuijk heeft Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen €368.000,- uitgekeerd aan 617 verenigingen en stichtingen uit de regio.

Fonds Maatschappelijke Projecten

Met het Rabobank Fonds Maatschappelijke Projecten ondersteunen wij organisaties die onze regio sterker maken. Zij kunnen een activiteit, project of idee voorleggen, dat voor een groot deel van de lokale bevolking interessant is.

Aanvragen worden beoordeeld door een commissie. Deze bestaat uit vijf ledenraadsleden, twee medewerkers en een directielid van Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen. Hieronder lees je meer over de beoordeling van de aanvragen, de voorwaarden die van toepassing zijn op het Fonds Maatschappelijke Projecten en de mogelijkheid om de aanvraag in te dienen.

Beoordeling

Het hele jaar door kunt u een aanvraag indienen. Elke twee maanden beoordeelt de commissie de aanvragen. Er wordt vooraf geen uitspraak gedaan hoe groot de kans is dat uw aanvraag wordt goedgekeurd, dit heeft te maken met het feit dat elke aanvraag uniek is en separaat beoordeeld wordt. Dien uw aanvraag in vóór de laatste donderdag van de oneven maand. Uiterlijk aan het einde van de maand waarin uw aanvraag wordt beoordeeld, krijgt u van ons bericht.

De commissie vergadert in 2020 op:

 • Donderdag 16 april
 • Dinsdag 16 juni
 • Maandag 7 september
 • Maandag 7 december

Voorwaarden

Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Verplicht zijn:

 • Een volledig digitaal ingevulde aanvraag via onderstaande link.
 • Een sluitende begroting.
 • Een projectplan.

Aanvragen voor sponsoring moeten aan de volgende voorwaarden voldoen.

 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De organisatie is klant van Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen.
 • Het project heeft een lokaal karakter.
 • Het project is voor een (breed) publiek in Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint-Hubert of Sint Anthonis.
 • Het project is gericht op het verbeteren van de leefbaarheid in Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint-Hubert of Sint Anthonis.
 • Het project heeft een effect dat meerdere jaren duurt.
 • De organisatie is professioneel en betrouwbaar.
 • De organisatie kan ook rondkomen zonder bijdrage van de Rabobank.
 • De bank mag in interne en externe communicatie haar betrokkenheid met het project opnemen.
 • Als achteraf blijkt dat de aanvrager belangrijke informatie heeft achtergehouden, mag de bank het geschonken bedrag terugvorderen.
 • Bij toekenning kan de bank aanvullende voorwaarden stellen.

Wij doneren niet aan: 

 • Organisaties en activiteiten met als doel winst maken.
 • Kosten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn.
 • Projecten die nog in de ideeënfase zitten.
 • Projecten die al zijn gerealiseerd.
 • Projecten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • Projecten die slecht zijn voor het milieu.
 • Projecten met een politiek of religieus doel.

Fonds Vernieuwend Ondernemen

Vernieuwend ondernemen is goud waard en verdient het om verzilverd te worden. Daarom helpt Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen ondernemers en start-ups om nog vernieuwender te ondernemen. We doen dit in de vorm van financiële ondersteuning, relevante kennis en toegang tot ons partnernetwerk. Én door ondernemers een breed podium, inspiratie en volop publiciteit te bieden.

Verdient jouw ondernemerschap het om verzilverd te worden?

Of het nu gaat om een onderdeel van je bedrijfsvoering, om een productinnovatie of juist om een nieuwe samenwerkingsvorm. Kortom anders denken! Elke vorm van vernieuwend ondernemen is welkom.

Inzendingen worden jaarlijks beoordeeld door een speciale commissie, bestaande uit vijf leden van de ledenraad onder voorzitterschap van de directeur Bedrijven van Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen.

Criteria

De aanvrager

 • dient rechtspersoonlijkheid te bezitten en ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel.
 • is klant of wil klant worden van Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven