Sponsoring en donaties

Wij geloven als coöperatie dat je samen meer bereikt dan alleen. Via sponsoring en donaties zoeken wij deze samenwerking om de regio te versterken. Donaties doen we via het Rabobankfonds. Bij sponsoring vragen we om een tegenprestatie, bij donaties niet.

Rabo ClubSupport

Rabobank Maas en Waal – Oost Betuwe sluit zich dit jaar aan bij de landelijke campagne ‘Rabo ClubSupport’. De opzet blijft hetzelfde; we investeren een deel van onze winst in het lokale verenigingsleven. Met Rabo ClubSupport vieren we samen de winst. De echte winst van clubs, stichtingen en verenigingen. Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst aan verenigingen door het hele land. Zodat zij kunnen blijven doen wat ze nu al doen. Onze wereld, buurt voor buurt, beter maken. Wil je meer weten over Rabo ClubSupport?

Klik hier

Rabo ClubSupport Rabobank Maas en Waal – Oost Betuwe

Met de Rabo ClubSupport steunt onze bank het rijke verenigingsleven in de regio. Hiervoor stellen wij een deel van onze winst beschikbaar, in 2020 is dit een bedrag van € 150.000,- voor de regio's Maas en Waal en Lingewaard/ Overbetuwe! De leden van onze bank bepalen hoe dit geld verdeeld wordt.

Aanmelden Rabo Clubsupport

De landelijke actie start later dan je van ons gewend bent. Dat betekent dat je in het voorjaar een uitnodiging ontvangt om jouw club, vereniging of stichting aan te melden voor Rabo ClubSupport. De stemperiode vindt in het najaar plaats.

Sponsoring

Als grootste lokale sponsor is de Rabobank nauw verbonden met een groot aantal verenigingen, stichtingen en clubs in Nederland. Wij ondersteunen verenigingen met ambitie. Niet vanaf de zijlijn, maar samen met hen. Omdat we begrijpen dat verenigingen van ongekend belang zijn voor de toekomst. Ze versterken de samenleving en zorgen voor sociale samenhang.

Verenigingsondersteuning. We focussen ons hiermee niet alleen op financieel gebied en vrijwilligersinzet, maar ook op intensieve begeleiding aan verenigingen, stichtingen en clubs om verenigingsambities in te vullen. Binnen het traject is ruimte voor plm. acht verenigingen. In de komende periode leest u meer over de geselecteerde verenigingen. Andere verenigingen en stichtingen kunnen meedoen aan de Rabo ClubSupport, mits zij voldoen aan de voorwaarden.

Rabobankfonds

Met het Rabobankfonds geeft Rabobank Maas en Waal - Oost Betuwe een deel van de winst terug aan de samenleving in het werkgebied. Met dit fonds ondersteunen we maatschappelijke, lokale projecten en activiteiten die de leefbaarheid in de regio blijvend verbeteren. In aanmerking voor deze vorm van ondersteuning komen activiteiten die gericht zijn op het stimuleren van welvaart en welzijn in onze lokale gemeenschap. Het gaat daarbij om aanvragen van verenigingen, stichtingen of coöperaties. Bekijk hieronder eerst de voorwaarden, voordat u uw aanvraag indient. Anders dan bij sponsoring vragen we geen tegenprestatie. Een belangrijker verschil is dat een commissie bestaande uit ledenraadsleden periodiek beslist aan welke projecten een bijdrage toegekend wordt. De Commissie Rabobankfonds komt viermaal per jaar bij elkaar.

Een aanvraag indienen bij het Rabobankfonds

Voorwaarden en procedure

Belangrijke vergaderdata:

  • Vergadering commissie: 9 maart 2020, uw aanvraag moet uiterlijk 1 maart binnen zijn.
  • Vergadering commissie: 15 juni 2020, uw aanvraag moet uiterlijk 1 juni 2020 binnen zijn.
  • Vergadering commissie: 14 september 2020, uw aanvraag moet uiterlijk 1 september 2020 binnen zijn.
  • Vergadering commissie: 7 december 2020, uw aanvraag moet uiterlijk 20 november 2020 binnen zijn

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven