Sponsoring en donaties

Wij geloven als coöperatie dat je samen meer bereikt dan alleen. Via sponsoring en donaties zoeken wij deze samenwerking om de regio te versterken. Donaties doen we via de Coöperatiefonds/Rabobankfonds. Bij sponsoring vragen we om een tegenprestatie, bij donaties niet.

Rabobank Clubkas Campagne

Met de Rabobank Clubkas Campagne steunt Rabobank Maas en Waal - Oost Betuwe het rijke verenigingsleven in de regio. Hiervoor stellen wij een deel van onze winst beschikbaar, in 2018 is dit een bedrag van € 75.000,- voor de gemeenten Lingewaard/Overbetuwe en € 60.000,- voor de regio Maas en Waal. De leden van onze bank bepalen hoe dit geld verdeeld wordt.

Uitslag
De clubs hebben een paar weken in spanning gezeten voor de uitslag: hoeveel stemmen en welk bedrag hebben zij bij elkaar verzameld? Inmiddels heeft Pien Platina de cheques in de verschillende kernen uitgedeeld en zijn er 420 winnaars! Een extra feestelijk tintje was er voor Muziekvereniging Eendracht Afferden en GV Excelsior Zetten. Zij wonnen de originaliteitsprijs voor hun promotiecampagne. Een aantal andere clubs gingen ook nog met extra prijzen naar huis: zij trokken tijdens de cheque-uitreiking een gevulde envelop. 

Bent u ook benieuwd naar de uitslag? Hier vindt u de complete lijst van de Rabobank Clubkas Campagne 2018.

Voorwaarden

Uw vereniging of stichting voldoet in ieder geval aan de voorwaarden

 • De vereniging of stichting is gevestigd in de gemeente Lingewaard of Overbetuwe (met uitzondering van Oosterhout en Slijk-Ewijk) of de regio Maas en Waal en heeft een lokaal karakter en geen regionaal of landelijk karakter.
 • De activiteiten van de vereniging of stichting komen ten goede aan inwoners van deze regio.
 • De vereniging/stichting dient een maatschappelijk doel. De bijdrage vanuit de Clubkas Campagne mag uitsluitend bestemd worden voor maatschappelijke doelen.
 • De vereniging of stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Als het gaat om een stichting, dan moet deze het karakter hebben van een vereniging.
 • De vereniging/stichting moet voor een brede doelgroep toegankelijk en/of interessant zijn.
 • De vereniging of stichting moet op 1 januari van het jaar waarin de campagne plaatsvindt een verenigingsrekening hebben bij Rabobank Maas en Waal - Oost Betuwe.
 • De vereniging of stichting draagt bij aan de lokale leefbaarheid in het werkgebied.
 • De vereniging/stichting is primair een vrijwilligersorganisatie die niet gericht is op het maken van winst.
 • De activiteiten van de vereniging/stichting vinden in het werkgebied plaats.
 • De Rabobank behoudt te allen tijde het recht om vereniging/stichting uit te sluiten van, dan wel toe te laten tot de Rabobank Clubkas Campagne.
 • De Rabobank mag indien daar aanleiding toe is, achteraf om verantwoording vragen aan de vereniging/stichting.
 • Een vereniging of stichting waar een sponsorcontract mee is afgesloten mag ook meedoen aan de Clubkas Campagne. Echter behoudt Rabobank Maas en Waal - Oost Betuwe het recht om de bijdrage vanuit de Clubkas Campagne in goed overleg aan te passen.

De volgende organisaties mogen niet meedoen:

 • Politieke partijen
 • Religieuze instellingen
 • Verenigingen/stichtingen met een commercieel karakter
 • Subafdelingen van verenigingen/stichtingen, zoals ‘Vrienden van…’
 • Sociëteiten
 • Landelijke initiatieven, tenzij ze een lokale afdeling hebben
 • Initiatieven ter ondersteuning van niet-plaatselijke bevolkingsgroepen
 • Vriendenclubs
 • Studie- of beleggingsclubs
 • Serviceclubs (bijv. Rotary)
 • Actiecomités
 • Bonden
 • Scholen
 • Leerlingenverenigingen en ouderverenigingen
 • Supportersverenigingen
 • Fondsen
 • Personeels- en bedrijfsverenigingen
 • Belangenbehartigersinitiatieven, zoals huurdersverenigingen, verenigingen van (huis)eigenaren, ondernemers-/ondernemingsverenigingen
 • Beheerstichtingen – of verenigingen
 • Stichting derdengelden
 • Dorpshuizen, gemeenschapshuizen en wijkcentra
 • Bibliotheken
 • 4 en 5 mei comités
 • Dorpsraden
 • Milieubelastende activiteiten
 • Gevaarlijke sporten en risicovolle gevechtssporten
 • Bestedingsdoelen die betrekking hebben op het houden van feesten en buurtfeesten voor de leden van de eigen vereniging/stichting
 • Bestedingsdoelen die betrekking hebben op restauratie- en exploitatiekosten en verenigingen/stichtingen ten behoeve daarvan

Uitslag 2018

In 2018 deden maar liefst 420 clubs mee aan de Rabobank Clubkas Campagne! 198 clubs uit de regio Maas en Waal en nog eens 222 clubs uit de regio Oost Betuwe. In totaal is er € 135.000,- verdeeld! Tijdens #Rabokomtnaarjetoe in de diverse kernen, hebben we de uitslag bekend gemaakt.

De totale uitslag per regio vind je hieronder.

Uitslag regio Maas en Waal

1. Zwembad De Zeven Morgen Dreumel € 2.578,40

2. Kinderboerderij De Grote Gemeente Wamel € 1.738,49

3. Ontspanningsclub sport voor mensen met een beperking € 1.118,65

4. Museum Tweestromenland Benden Leeuwen € 836,24

5. Adrie's Dijkenloop Gehandicapten € 828,90

6. Dickens Festijn Druten € 806,90

7. Muziekvereniging Eendracht Afferden € 799,56

8. Agora Theater € 744,54

9. Roda'28 € 711,53

10. De Ratel Afferden € 693,20

11. DIO '30 € 689,53

12. KBO afdeling Druten € 674,86

13. Tremele € 638,18

14. Fortuna ‘74 € 608,84

15. Unitas'28 € 605,17

16. Samenredzaamheid € 601,50

17. Scouting de Paulus Dreumel € 594,17

18. Zonnebloem € 579,50

19. UHC € 561,16

20. Seniorenvereniging KBO BHL € 553,82

21. SJAH Stichting Jeugdactiviteiten Horssen € 550,16

22. AVIOS € 539,15

23. Ouderenvereniging KBO Deest € 524,48

24. Seniorenvereniging 50+ € 509,81

25. Muziekvereniging Sint Barbara € 495,14

26. Zwembad de tuimelaar € 495,14

27. Aquila € 487,80

28. De Zonnebloem € 484,14

29. Oranjecomité Dreumel € 465,80

30. Hockeyclub Druten € 458,46

31. PinksterVaria Altfrost € 454,80

32. De Braoiers € 454,80

33. Turnvereniging Fortis € 451,13

34. victoria € 447,46

35. Druturnia € 447,46

36. Leste Mert € 443,79

37. Harmonie Koning Willem 111 € 440,12

38. Corsoclub Maas en Waal € 436,46

39. Aangepaste Sportverening Vizier (gehandicaptensport) € 425,45

40. DorpsPlatform Appeltern € 425,45

41. Scouting Don Bosco € 421,79

42. Maas en Waals Mannenkoor € 418,12

43. Scouting de Rietkampers € 414,45

44. MBvS € 410,78

45. Wifinn € 410,78

46. RTV de Leeuwen € 407,12

47. ULTO Winssen -Ewijk € 407,12

48. 50+ Seniorenvereniging EDO € 403,45

49. BOB € 399,78

50. Vrouwen van Nu Puiflijk € 399,78

51. KBO Puiflijk € 396,11

52. KBO Horssen € 385,11

53. WTC Druten € 385,11

54. Leeuwense Vrouwenvereniging € 381,44

55. CV De Torenuilen € 381,44

56. Sporten voor Hartpatienten € 374,11

57. Stichting Sint Nicolaas Comité Wamel € 374,11

58. Zwemvereniging De Gelenberg, Land van Maas & Waal € 370,44

59. v.v. A.A.C. - Olympia € 355,77

60. Volleybalvereniging Atalante Horssen € 355,77

61. Carnavalsvereniging De Dorstvlegels € 341,10

62. Koor Enjoy € 337,43

63. KinderPark Alphen € 337,43

64. tennisvereniging LTC de Gelenberg € 337,43

65. SOK Afferden € 330,09

66. Muziekvereniging Sint Lambertus € 330,09

67. EHBO vereniging Deest-Afferden € 322,76

68. Scouting "de Woutergroep" Deest € 319,09

69. Scouting Ewijk € 311,75

70. Touché € 308,09

71. Fanfare K.N.A. € 304,42

72. Orpheus € 300,75

73. Senioren 50+ Altforst € 297,08

74. CV De Kikvorschen € 297,08

75. weekenders € 297,08

76. Arezzo € 297,08

77. EHBO Vereniging Druten € 293,42

78. Maas en Waalse Oogstdagen € 293,42

79. Popkoor Con Brio € 289,75

80. Jeugdvakantiewerk € 282,41

81. Stichting Dag van Leeuwen € 278,75

82. De Zonnebloem afd. BBAA € 278,75

83. CV. de Blauwe Bok € 271,41

84. Stichting Jeugdwerk Maasbommel € 271,41

85. Toneelgroep Horssen € 267,74

86. Kom naar de Kern € 267,74

87. Vrouwen van Nu afdeling Winssen € 264,07

88. Ouderenvereniging Maasbommel € 260,41

89. Bezoekerscentrum De Grote Rivieren € 260,41

90. A.T.C. € 260,41

91. KBO Afferden € 256,74

92. Buurtvereniging Sint Victorstraat € 256,74

93. Storm Outdoor € 256,74

94. Heemkundevereniging Leeuwen € 253,07

95. voetbalvereniging DBV € 249,40

96. Carnavalsvereniging 't Schutlaken € 249,40

97. Ruïnetheater Batenburg € 249,40

98. oranje comitee boven - Leeuwen € 245,74

99. bridgeclub BOD Druten € 234,73

100. Volleybalvereniging Isala '77 € 231,07

101. Carnavalsvereniging de Roefelbus € 231,07

102. Toneelvereniging Plankenkoorts € 231,07

103. Tik Hard € 227,40

104. Oranjecomite € 227,40

105. Amicitia € 227,40

106. excelsior € 223,73

107. Tennisvereniging Lewabo € 223,73

108. tennisvereniging Wamel € 220,06

109. Seniorenbond Dreumel € 216,39

110. Buurtvereniging De Wielputters € 216,39

111. Volleybalvereniging Hurry Up € 212,73

112. Zanggroep Charm € 212,73

113. Tennisvereniging Harava € 205,39

114. De Stadspompers € 201,72

115. Senioren vereniging Ewijk € 201,72

116. Durvuttis € 201,72

117. Blok '69 volleybalvereniging € 198,06

118. VROUWEN VAN NU € 198,06

119. Flamingo's Puiflijk € 198,06

120. CV De Plekkers € 198,06

121. Gemengdkoor Con Dios € 198,06

122. Paardensportvereniging Roviënna € 194,39

123. Muziekvereniging St. Willibrord € 194,39

124. Winsetters € 194,39

125. VV Ewijk € 194,39

126. Badmintonclub Druten € 190,72

127. Smartlappenkoor 't Anker € 190,72

128. LTC Appal € 187,05

129. Ponyclub de vier Heemskinderen € 183,39

130. Amusementskoor Choke € 183,39

131. Volleybalvereniging Boemerang Komeet € 183,39

132. De Heuvelruiters € 183,39

133. Muziekvereniging Seniorenorkest Maas en Waal € 179,72

134. LTCDreumel'75 € 172,38

135. De Heutenders € 168,71

136. VAP Maas & Waal € 168,71

137. SCD '33 € 168,71

138. Damesvereniging Wamel € 165,05

139. Batavia € 165,05

140. Buurtvereniging De Retsers € 165,05

141. De8vanboveneind € 165,05

142. Slagwerkgroep Excelsior € 161,38

143. Onze Vogels € 161,38

144. Sport in Balans € 157,71

145. Paarden en Pony Vereniging de Musketiers € 157,71

146. HTMV € 157,71

147. Buurtvereniging De Molenrakkers € 157,71

148. De Bloemenbuurters € 154,04

149. Le Moulin € 154,04

150. Van eige Bojum € 154,04

151. Heemtuin Druten € 154,04

152. KinderVakantieWeek Heerewaarden € 150,38

153. Vrouwen van Nu € 146,71

154. De Oellebolle € 143,04

155. Harmonie Koningin Wilhelmina Wamel € 143,04

156. De Hoefslag-Roodhekken € 143,04

157. Bridgeclub Midweek € 139,37

158. Tafeltennisvereniging Topspin € 139,37

159. Bridge club VIER HARTEN € 139,37

160. Tora € 139,37

161. Stichting SDV / Feestweek Deest € 139,37

162. Remake € 135,71

163. Contrast Fotoclub Maas en Waal € 132,04

164. ADV Alphse Damesvereniging € 132,04

165. Stichting Drupro € 132,04

166. EHBO vereniging Dreumel € 128,37

167. Stichting Muziekopleidingen Opmaat € 128,37

168. PC de Maasruiters € 124,70

169. Judovereniging Taiiku € 124,70

170. Time Out '74 € 124,70

171. Volksdansgroep "BRIGIDA". € 117,37

172. Movere € 113,70

173. TV Bolete € 113,70

174. SV Tornado € 110,03

175. Nonjana € 110,03

176. Vrouwen van Nu € 106,36

177. EHBO vereniging € 102,70

178. Dobbertje Onder € 99,03

179. toneelgroep leeuwen € 91,69

180. CV De Sprokkelhoazen € 91,69

181. Haventje Batenburg € 91,69

182. Volkstuinvereniging Druten € 88,02

183. Rythmo € 84,36

184. acapella koor FACE € 84,36

185. Buurtvereniging Boldershof € 77,02

186. HSV De Maasstroom € 77,02

187. Carnavalsvereniging "de Moasmeerminnen" € 77,02

188. Stichting Kerstsfeer op het Plein € 77,02

189. Buurtvereniging Dorstvlegels € 77,02

190. Ponyclub de Regenboog € 55,02

191. HDV de Vijffthienhont € 51,35

192. rivierengebied € 47,68

193. Hengelsport Stichting De Uiver € 40,34

194. Stichting Uitdekunst Dreumel! € 40,34

195. 't Goor Horssen € 40,34

196. Kunstmarkt Heerewaarden € 33,01

197. KunstBakens € 29,34

198. Rijvereniging De Tolbrug € 3,67

Uitslag regio Oost Betuwe

1. Speeltuinvereniging Hulhuizen € 1.851,11

2. Historische Kring Gente € 1.455,06

3. Harmonie St. Caecilia Gendt € 1.153,71

4. Jonge Kracht € 951,38

5. Historische Kring Huessen € 895,42

6. De Bataven € 878,20

7. Landerij De Park € 878,20

8. Stichting de Zandse Kerk € 860,98

9. Leef- en doe boerderij De Minkhof € 856,68

10. Stichting deBOL € 809,32

11. Theatergroep Koperen Kees - Theater Kees - Kindertheater Kleine Kees - Jeugdtheater StairKees € 792,10

12. Ouderenvereniging Gendt € 740,44

13. S.V. Spero € 736,14

14. Concordia Driel € 736,14

15. KBO Bemmel-Doornenburg € 731,83

16. SASA € 714,61

17. Historische Kring Bemmel € 710,31

18. Burgrun MCKO € 701,70

19. Sportclub Bemmel € 662,95

20. Bemmelse Dweildagen € 658,65

21. Angerse Oldtimer Club € 658,65

22. speeltuinvereniging de Doornenburg € 628,52

23. Ouderen Gendt € 615,60

24. Stichting Intocht Sinterklaas Gendt € 602,69

25. Zonnebloem Afdeling Gendt € 598,38

26. Hockeyclub Overbetuwe (HCOB) € 594,08

27. St.Kivac € 594,08

28. DeSintKan € 576,86

29. RKHVV € 568,25

30. De Zonnebloem Afd. Elst € 568,25

31. Tennisclub Gendt € 563,94

32. Gymvereniging Excelsior € 563,94

33. Scouting Dannenburcht € 559,64

34. EHBO afdeling KNV Heteren € 559,64

35. Harmonie St. Caecilia Doornenburg € 559,64

36. Sint Sebastianus € 551,03

37. Jeugd vakantie werk € 551,03

38. Muziekvereniging Volharding € 546,72

39. Excelsior Zetten € 538,11

40. Historische Kring Angeren € 529,50

41. Stichting Kinderdorp Angeren € 520,89

42. S.V.H.A € 495,06

43. vv GVA € 495,06

44. Zonnebloem, Afd. Heteren € 495,06

45. Voetbalvereniging Driel € 482,15

46. De Zonnebloem (Zetten, Hemmen en Randwijk) € 477,84

47. Stichting Enjoy Transport - Truckrun Lingewaard € 473,54

48. Drumfanfare ESKA € 460,62

49. SV Angeren € 460,62

50. Scouting Huissen zand € 452,01

51. Alarmfase 3 € 447,71

52. v.v. E.M.M. € 443,40

53. Avondvierdaagse Elst € 443,40

54. Tweestroom € 443,40

55. De Bevelanders € 434,80

56. Kinderdorp Bemmel € 430,49

57. hv Angeren € 426,19

58. StiKiDo € 421,88

59. tennisverening ETV De Helster € 417,58

60. Marithaime € 413,27

61. DPH € 408,97

62. Zonnebloem afdeling Angeren € 408,97

63. HV Huissen € 404,66

64. HAVO € 404,66

65. Oranje Comité Heteren / Koningsfeesten Heteren € 404,66

66. EHBO Vereniging Gannita € 400,36

67. GV Elistha € 400,36

68. Tennnisvereniging Huissen € 396,05

69. Xanthos € 396,05

70. De Batsers € 391,75

71. Elster Mannenkoor € 387,44

72. SC Valburg € 383,14

73. KBO € 383,14

74. EHBO Vereniging Zetten en Omstreken € 383,14

75. KBO Afdeling Huissen € 374,53

76. SDOO € 370,22

77. MHC Bemmel 800 € 370,22

78. Harmonie Angeren € 361,61

79. Alle Hens € 357,31

80. Stichting Duursport Gendt (SDG) € 357,31

81. Stichting Kersenfeest Driel € 357,31

82. Koor Jekadee € 353,00

83. Muziekvereniging PWA € 344,39

84. De Sprinters € 344,39

85. Zet ‘m Op € 335,78

86. Damvereniging VBI € 335,78

87. Verzetje € 331,48

88. Gidsen (Meisjesvereniging St. Dymphna € 327,17

89. Stichting Scouting Zetten € 327,17

90. Exotherm € 322,87

91. Historische Kring € 318,56

92. gemini € 314,26

93. Schuttersgilde St. Bavo Angeren € 314,26

94. TVHA (Tennisvereniging Herveld Andelst € 314,26

95. Scouting Valburg € 314,26

96. Muziekvereniging St. Willibrordus € 309,95

97. Stedelijke Muziekvereniging Huissen € 309,95

98. Gilden st gangulphus en st laurentius € 309,95

99. Scouting Sint Maarten Doornenburg € 309,95

100. Kinderspeelweek Randwijk € 305,65

101. Zwemclub De Ward € 305,65

102. Batouwe Basketball € 305,65

103. De Burrchtsanghers € 305,65

104. scouting Angeren € 301,34

105. Gemengd Koor Jubilate € 297,04

106. Smartlappenkoor Lingewaard € 292,73

107. Stichting Ouderenwerk Doornenburg € 292,73

108. Tennisclub Valburg € 292,73

109. Stichting Scouting Zetten Band € 292,73

110. Vrouwen Vereniging Angeren € 288,43

111. EHBO vereniging Bemmel - Haalderen € 288,43

112. Scouting Bemmel € 288,43

113. Badmintonclub Gendt € 275,51

114. Budovereniging Elst € 275,51

115. Bridgeclub Doublet Bemmel € 275,51

116. Dansvereniging Mixed Moves € 275,51

117. Stichting kloppend hart voor Lingewaard en Overbetuwe € 266,90

118. Donatuskoor Bemmel € 258,29

119. EZ-PC € 258,29

120. Oranjevereniging Zetten Hemmen € 258,29

121. Levenslied&Gezelligheidskoor "De Notenkrakers"Gendt € 253,99

122. Popkoor 2000 € 253,99

123. Koor Enjoy Driel € 249,68

124. Dorpsvereniging Hemmen € 245,38

125. Pro Corpore € 241,07

126. Bridgeclub valburg € 241,07

127. de Piejassen € 241,07

128. Toneelvereniging de Vriendenkring € 241,07

129. ToneelgroepHemmen € 236,77

130. Gendste Paarden en Ponymarkt € 232,46

131. Oranjevereniging Herveld Andelst € 232,46

132. Schutterij Gijsbrecht van Aemstel € 228,16

133. Gym. Vereniging de Brug € 228,16

134. Feelin Good € 223,85

135. Setash € 223,85

136. Stichting Bejaard Maar Jong € 223,85

137. Veteranen Overbetuwe € 219,55

138. Zwitserse Week € 215,25

139. Scouting Elst € 215,25

140. NBVP Vrouwen v.Nu Heteren € 215,25

141. C.V. de Deurdouwers € 210,94

142. Tc De Moraal Elst € 210,94

143. Vrouwen Vereniging Haalderen € 210,94

144. Bridgeclub 55 Huissen € 206,64

145. De Leemkuulers € 206,64

146. De Narrenpoel € 202,33

147. Zonnebloem afd. Doornenburg € 202,33

148. T.C. de Leigraaf € 202,33

149. Jeu De Boulesvereniging "De Ploeg" € 198,03

150. Vrouwen van Nu Midden-Betuwe € 198,03

151. RSVV € 198,03

152. Running Elst € 198,03

153. Gendtse Vogelvrienden € 193,72

154. EHBO Lingewaard St Lucas Doornenburg € 193,72

155. Luctor et Emergo € 189,42

156. De Hofruiters € 185,11

157. Overbetuweloop € 185,11

158. Huissens Jeugd Carnaval de Krossels € 185,11

159. de Kluproosjes € 185,11

160. De borrelnootjes € 185,11

161. Carillon Huissen € 185,11

162. Oranje Comite en Intocht Sinterklaas Doornenburg € 180,81

163. Zangvereniging Meander € 176,50

164. Kidang Volleybalvereniging € 176,50

165. Rugby Club Betuwe € 172,20

166. Toesj € 172,20

167. Korfbalvereniging Zetten '99 € 167,89

168. Ouderkoor Zanglust Gendt € 167,89

169. Bridgeclub "Cool Down" € 163,59

170. Tennis vereniging Angeren € 163,59

171. De Veldruiters € 163,59

172. vogel vereniging de Martel € 163,59

173. St Petrus € 159,28

174. Heisterkoor € 159,28

175. TTV LOOPING € 159,28

176. Vicentius Vereniging € 159,28

177. Mozaïek € 154,98

178. Dorpsvereniging Driel € 154,98

179. Shetland Pony Fokvereniging Midden-Betuwe € 150,67

180. EBC € 150,67

181. De Kasteelruiters € 150,67

182. Bridge Club Huissen € 146,37

183. Popkoor Akkoord € 146,37

184. Vrouwengilde Doornenburg € 146,37

185. Couleur Locale € 146,37

186. TTV ESSENTIA € 146,37

187. EZZ € 146,37

188. S.V. Op de Korrel € 142,06

189. dweilorkest "de Dreumels" € 142,06

190. TTV Getave € 137,76

191. SV "de IJsvogels € 137,76

192. HSV de SNOEK € 137,76

193. Zangvereniging Animato € 133,45

194. CPO € 133,45

195. Oranjecomite Bemmel € 133,45

196. Badminton Club Bemmel € 129,15

197. HSV De Karper € 124,84

198. Vogelvereniging Onder Ons € 124,84

199. Wildbeheereenheid Overbetuwe Oost € 120,54

200. Vrouwen van Nu afd. Elst € 120,54

201. Between Two Rivers € 120,54

202. Httc71 € 116,23

203. JBCL € 116,23

204. Sunset March € 116,23

205. VEKO € 116,23

206. Gymnastiek Vereniging Herveld Andelst € 111,93

207. WTC de Betuwe € 111,93

208. BC Zetten € 111,93

209. Carnavalsvereniging de Geintrappers € 99,01

210. Tennisclub Doornenburg € 99,01

211. Ponyclub "De Gele Rijdertjes € 99,01

212. SAB € 94,71

213. Stichting Leefbaar Doornenurg € 81,79

214. Gentenarren € 77,49

215. EPC € 73,18

216. Hexagon € 68,88

217. p.v. vliegende post haalderen € 68,88

218. Bigband Bemmel € 68,88

219. Jabber € 64,57

220. R.V.& P.C. de Valom € 51,66

221. LR en PC De Hoefslag Driel € 51,66

222. Gaviiformes € 43,05

Sponsoring

Als grootste lokale sponsor is de Rabobank nauw verbonden met een groot aantal verenigingen, stichtingen en clubs in Nederland. Wij ondersteunen verenigingen met ambitie. Niet vanaf de zijlaan, maar samen met hen. Omdat we begrijpen dat verenigingen van ongekend belang zijn voor de toekomst. Ze versterken de samenleving en zorgen voor sociale samenhang.

Rabobank Maas en Waal - Oost Betuwe sponsort lokale activiteiten, met name op het gebied van sport en cultuur. We kiezen hier voor een langdurige, intensieve samenwerking met een select aantal partijen. Met acht verenigingen gaat Rabobank Maas en Waal - Oost Betuwe een nieuwe, intensieve samenwerking aan. In de komende periode leest u meer over de geselecteerde verenigingen. Andere verenigingen en stichtingen kunnen meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne, mits zij voldoen aan de voorwaarden.

Coöperatiefonds/Rabobankfonds

Met het Coöperatiefonds/Rabobankfonds geeft Rabobank Maas en Waal - Oost Betuwe een deel van de winst terug aan de samenleving. Met dit fonds ondersteunen we lokale projecten en activiteiten die de leefbaarheid in de regio blijvend verbeteren. Anders dan bij sponsoring vragen we geen tegenprestatie. Een belangrijker verschil is dat een commissie bestaande uit ledenraadsleden periodiek beslist aan welke projecten een bijdrage toegekend wordt.

Stuur ons een mail, dan ontvangt u van ons een aanvraagformulier en de volledige voorwaarden.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven