Sponsoring en donaties

Wij geloven als coöperatie dat je samen meer bereikt dan alleen. Via sponsoring en donaties zoeken wij deze samenwerking om de regio te versterken. Donaties doen we via het Rabobankfonds. Bij sponsoring vragen we om een tegenprestatie, bij donaties niet.

Rabobank Clubkas Campagne

Met de Rabobank Clubkas Campagne steunt Rabobank Maas en Waal - Oost Betuwe het rijke verenigingsleven in de regio. Hiervoor stellen wij een deel van onze winst beschikbaar, in 2019 is dit een bedrag van € 150.000,- voor de gezamenlijke regio's Maas en Waal en Lingewaard/Overbetuwe! De leden van onze bank bepalen hoe dit geld verdeeld wordt.

Meld je club nu aan!

Klik op de button en schrijf je club in. LET OP! Vul de juiste roepnaam van de club in, want deze krijgen de leden te zien in de stemmodule. Inschrijven kan tot en met zondag 17 februari 2019.

Direct na aanmelding ontvang je een mail over je inschrijving. Let op: dit is geen bevestiging van deelname! Als wij je inschrijving ontvangen hebben, toetsen we eerst of de vereniging voldoet aan alle voorwaarden (bekijk ze hieronder). Deelname is definitief na ontvangst van een bevestiging. Deze ontvang je vóór 11 maart 2019.

Meld je club hier aan voor de Rabobank Clubkas Campagne 2019!

Voorwaarden

Uw vereniging of stichting voldoet in ieder geval aan de voorwaarden

 • De vereniging of stichting is gevestigd in de gemeente Lingewaard of Overbetuwe (met uitzondering van Oosterhout en Slijk-Ewijk) of de regio Maas en Waal en heeft een lokaal karakter en geen regionaal of landelijk karakter.
 • De activiteiten van de vereniging of stichting komen ten goede aan inwoners van deze regio.
 • De vereniging/stichting dient een maatschappelijk doel. De bijdrage vanuit de Clubkas Campagne mag uitsluitend bestemd worden voor maatschappelijke doelen.
 • De vereniging of stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Als het gaat om een stichting, dan moet deze het karakter hebben van een vereniging.
 • De vereniging/stichting moet voor een brede doelgroep toegankelijk en/of interessant zijn.
 • De vereniging of stichting moet op 1 januari van het jaar waarin de campagne plaatsvindt een verenigingsrekening hebben bij Rabobank Maas en Waal - Oost Betuwe.
 • De vereniging of stichting draagt bij aan de lokale leefbaarheid in het werkgebied.
 • De vereniging/stichting is primair een vrijwilligersorganisatie die niet gericht is op het maken van winst.
 • De activiteiten van de vereniging/stichting vinden in het werkgebied plaats.
 • De Rabobank behoudt te allen tijde het recht om vereniging/stichting uit te sluiten van, dan wel toe te laten tot de Rabobank Clubkas Campagne.
 • De Rabobank mag indien daar aanleiding toe is, achteraf om verantwoording vragen aan de vereniging/stichting.
 • Een vereniging of stichting waar een sponsorcontract mee is afgesloten mag ook meedoen aan de Clubkas Campagne. Echter behoudt Rabobank Maas en Waal - Oost Betuwe het recht om de bijdrage vanuit de Clubkas Campagne in goed overleg aan te passen.

De volgende organisaties mogen niet meedoen:

 • Politieke partijen
 • Religieuze instellingen
 • Verenigingen/stichtingen met een commercieel karakter
 • Subafdelingen van verenigingen/stichtingen, zoals ‘Vrienden van…’
 • Sociëteiten
 • Landelijke initiatieven, tenzij ze een lokale afdeling hebben
 • Initiatieven ter ondersteuning van niet-plaatselijke bevolkingsgroepen
 • Vriendenclubs
 • Studie- of beleggingsclubs
 • Serviceclubs (bijv. Rotary)
 • Actiecomités
 • Bonden
 • Scholen
 • Leerlingenverenigingen en ouderverenigingen
 • Supportersverenigingen
 • Fondsen
 • Personeels- en bedrijfsverenigingen
 • Belangenbehartigersinitiatieven, zoals huurdersverenigingen, verenigingen van (huis)eigenaren, ondernemers-/ondernemingsverenigingen
 • Beheerstichtingen – of verenigingen
 • Stichting derdengelden
 • Dorpshuizen, gemeenschapshuizen en wijkcentra
 • Bibliotheken
 • 4 en 5 mei comités
 • Dorpsraden
 • Milieubelastende activiteiten
 • Gevaarlijke sporten en risicovolle gevechtssporten
 • Bestedingsdoelen die betrekking hebben op het houden van feesten en buurtfeesten voor de leden van de eigen vereniging/stichting
 • Bestedingsdoelen die betrekking hebben op restauratie- en exploitatiekosten en verenigingen/stichtingen ten behoeve daarvan

Sponsoring

Als grootste lokale sponsor is de Rabobank nauw verbonden met een groot aantal verenigingen, stichtingen en clubs in Nederland. Wij ondersteunen verenigingen met ambitie. Niet vanaf de zijlaan, maar samen met hen. Omdat we begrijpen dat verenigingen van ongekend belang zijn voor de toekomst. Ze versterken de samenleving en zorgen voor sociale samenhang.

Rabobank Maas en Waal - Oost Betuwe sponsort lokale activiteiten, met name op het gebied van sport en cultuur. We kiezen hier voor een langdurige, intensieve samenwerking met een select aantal partijen. Met acht verenigingen gaat Rabobank Maas en Waal - Oost Betuwe een nieuwe, intensieve samenwerking aan. In de komende periode leest u meer over de geselecteerde verenigingen. Andere verenigingen en stichtingen kunnen meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne, mits zij voldoen aan de voorwaarden.

Rabobankfonds

Met het Rabobankfonds geeft Rabobank Maas en Waal - Oost Betuwe een deel van de winst terug aan de samenleving in het werkgebied. Met dit fonds ondersteunen we maatschappelijke, lokale projecten en activiteiten die de leefbaarheid in de regio blijvend verbeteren. In aanmerking voor deze vorm van ondersteuning komen activiteiten die gericht zijn op het stimuleren van welvaart en welzijn in onze lokale gemeenschap. Het gaat daarbij om aanvragen van verenigingen, stichtingen of coöperaties. Anders dan bij sponsoring vragen we geen tegenprestatie. Een belangrijker verschil is dat een commissie bestaande uit ledenraadsleden periodiek beslist aan welke projecten een bijdrage toegekend wordt. De Commissie Rabobankfonds komt viermaal per jaar bij elkaar.

Aanvraagformulier Rabobankfonds

Voorwaarden en procedure

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven