Sponsoring en donaties

Wij geloven als coöperatie dat je samen meer bereikt dan alleen. Via sponsoring en donaties zoeken wij deze samenwerking om de regio te versterken. Donaties doen we via de Coöperatiefonds/Rabobankfonds. Bij sponsoring vragen we om een tegenprestatie, bij donaties niet.

Rabobank Clubkas Campagne

Met de Rabobank Clubkas Campagne steunt Rabobank Maas en Waal - Oost Betuwe het rijke verenigingsleven in de regio. Hiervoor stellen wij een deel van onze winst beschikbaar, in 2018 is dit een bedrag van € 75.000,- voor de gemeenten Lingewaard/Overbetuwe en € 60.000,- voor de regio Maas en Waal. De leden van onze bank bepalen hoe dit geld verdeeld wordt.

Hoe werkt het?
Ieder particulier lid mag van 15 tot en met 30 mei 2018 in totaal vijf stemmen uitbrengen op zijn of haar favoriete clubs. Elke stem is geld waard. Dus hoe meer stemmen een vereniging krijgt, hoe meer geld dit oplevert. De leden die mogen stemmen, ontvangen te zijner tijd een persoonlijke code en uitleg over de stemprocedure.

Voorwaarden

Uw vereniging of stichting voldoet in ieder geval aan de voorwaarden

 • De vereniging of stichting is gevestigd in de gemeente Lingewaard of Overbetuwe (met uitzondering van Oosterhout en Slijk-Ewijk) of de regio Maas en Waal en heeft een lokaal karakter en geen regionaal of landelijk karakter.
 • De activiteiten van de vereniging of stichting komen ten goede aan inwoners van deze regio.
 • De vereniging/stichting dient een maatschappelijk doel. De bijdrage vanuit de Clubkas Campagne mag uitsluitend bestemd worden voor maatschappelijke doelen.
 • De vereniging of stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Als het gaat om een stichting, dan moet deze het karakter hebben van een vereniging.
 • De vereniging/stichting moet voor een brede doelgroep toegankelijk en/of interessant zijn.
 • De vereniging of stichting moet op 1 januari van het jaar waarin de campagne plaatsvindt een verenigingsrekening hebben bij Rabobank Maas en Waal - Oost Betuwe.
 • De vereniging of stichting draagt bij aan de lokale leefbaarheid in het werkgebied.
 • De vereniging/stichting is primair een vrijwilligersorganisatie die niet gericht is op het maken van winst.
 • De activiteiten van de vereniging/stichting vinden in het werkgebied plaats.
 • De Rabobank behoudt te allen tijde het recht om vereniging/stichting uit te sluiten van, dan wel toe te laten tot de Rabobank Clubkas Campagne.
 • De Rabobank mag indien daar aanleiding toe is, achteraf om verantwoording vragen aan de vereniging/stichting.
 • Een vereniging of stichting waar een sponsorcontract mee is afgesloten mag ook meedoen aan de Clubkas Campagne. Echter behoudt Rabobank Maas en Waal - Oost Betuwe het recht om de bijdrage vanuit de Clubkas Campagne in goed overleg aan te passen.

De volgende organisaties mogen niet meedoen:

 • Politieke partijen
 • Religieuze instellingen
 • Verenigingen/stichtingen met een commercieel karakter
 • Subafdelingen van verenigingen/stichtingen, zoals ‘Vrienden van…’
 • Sociëteiten
 • Landelijke initiatieven, tenzij ze een lokale afdeling hebben
 • Initiatieven ter ondersteuning van niet-plaatselijke bevolkingsgroepen
 • Vriendenclubs
 • Studie- of beleggingsclubs
 • Serviceclubs (bijv. Rotary)
 • Actiecomités
 • Bonden
 • Scholen
 • Leerlingenverenigingen en ouderverenigingen
 • Supportersverenigingen
 • Fondsen
 • Personeels- en bedrijfsverenigingen
 • Belangenbehartigersinitiatieven, zoals huurdersverenigingen, verenigingen van (huis)eigenaren, ondernemers-/ondernemingsverenigingen
 • Beheerstichtingen – of verenigingen
 • Stichting derdengelden
 • Dorpshuizen, gemeenschapshuizen en wijkcentra
 • Bibliotheken
 • 4 en 5 mei comités
 • Dorpsraden
 • Milieubelastende activiteiten
 • Gevaarlijke sporten en risicovolle gevechtssporten
 • Bestedingsdoelen die betrekking hebben op het houden van feesten en buurtfeesten voor de leden van de eigen vereniging/stichting
 • Bestedingsdoelen die betrekking hebben op restauratie- en exploitatiekosten en verenigingen/stichtingen ten behoeve daarvan

Actievoorwaarden promotiecampagne

Heeft jouw vereniging een promotiecampagne gevoerd? Laat het ons weten via mkb.mwob@rabobank.nl en maak kans op € 100,- extra! De spelvoorwaarden voor de promotiecampagne vind je hieronder. Deze actie loopt tot en met 30 mei 2018.

Bekijk hier de spelvoorwaarden

Sponsoring

Als grootste lokale sponsor is de Rabobank nauw verbonden met een groot aantal verenigingen, stichtingen en clubs in Nederland. Wij ondersteunen verenigingen met ambitie. Niet vanaf de zijlaan, maar samen met hen. Omdat we begrijpen dat verenigingen van ongekend belang zijn voor de toekomst. Ze versterken de samenleving en zorgen voor sociale samenhang.

Rabobank Maas en Waal - Oost Betuwe sponsort lokale activiteiten, met name op het gebied van sport en cultuur. We kiezen hier voor een langdurige, intensieve samenwerking met een select aantal partijen. Met acht verenigingen gaat Rabobank Maas en Waal - Oost Betuwe een nieuwe, intensieve samenwerking aan. In de komende periode leest u meer over de geselecteerde verenigingen. Andere verenigingen en stichtingen kunnen meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne, mits zij voldoen aan de voorwaarden.

Coöperatiefonds/Rabobankfonds

Met het Coöperatiefonds/Rabobankfonds geeft Rabobank Maas en Waal - Oost Betuwe een deel van de winst terug aan de samenleving. Met dit fonds ondersteunen we lokale projecten en activiteiten die de leefbaarheid in de regio blijvend verbeteren. Anders dan bij sponsoring vragen we geen tegenprestatie. Een belangrijker verschil is dat een commissie bestaande uit ledenraadsleden periodiek beslist aan welke projecten een bijdrage toegekend wordt.

Stuur ons een mail, dan ontvangt u van ons een aanvraagformulier en de volledige voorwaarden.

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon.


Particulieren

Bedrijven