Sponsoring en donaties

Rabobank Clubkas Campagne 2017

Ook in 2017 jaar organiseren we weer een nieuwe Rabobank Clubkas Campagne.
Verenigingen en stichtingen die voor deelname in aanmerking komen krijgen eind februari een e-mail-uitnodiging. Van 1 tot en met 30 maart kunnen de clubs zich via een link op deze site inschrijven.

De veelgestelde vragen & antwoorden leest u hier. (PDF)

Let op!
Wilt u als vereniging of stichting de uitnodiging voor de Rabobank Clubkas Campagne niet missen? Check via 'uw gegevens' van Rabo Internetbankieren of het juiste e-mailadres van uw club bij ons bekend is.

Leden beslissen
De leden van onze bank mogen hun stem uitbrengen op de clubs die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, hoe meer geld deze krijgt. Natuurlijke personen die vóór 1-3-2017 lid zijn geworden van de bank mogen tussen 6 en 30 april hun stem(men) uitbrengen op hun favoriete clubs. Deze leden ontvangen begin april een unieke code waarmee ze kunnen stemmen.

Clubkas Roadshow
Eind mei gaat de Clubkas Roadshow ‘on tour’. Dan maken we de scores van de deelnemende clubs bekend. Iedereen is welkom bij deze feestelijk happening.

Coöperatiefonds

Het Coöperatiefonds van Rabobank Peelland Zuid doneert aan maatschappelijke initiatieven die de lokale gemeenschap in Asten, Deurne, Mierlo en Someren verbeteren.

Invloed van leden
De commissie Coöperatiefonds bestaat uit leden en leden van de ledenraad. Ze beoordeelt vier keer per jaar of initiatieven een bijdrage uit het fonds krijgen en adviseert de directie hierover.

Voorwaarden

We hanteren de volgende uitgangspunten voor donaties:

 • De organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De organisatie is klant van Rabobank Peelland Zuid óf de aanvrager is lid van onze bank.
 • Uw initiatief past bij een van de volgende thema’s: duurzaamheid, economische vitaliteit, leefbaarheid in wonen of leefbaarheid in zorg.
 • Uw project is realiseerbaar in kosten, uitvoering en termijn (maximaal 3 jaar).
 • De organisatie draagt ook zelf bij aan realisatie van het project (in geld en/of natura).
 • Het bereik van het initiatief is breder dan de eigen doelgroep.
 • Uw initiatief is nog niet opgestart op het moment dat de adviescommissie de aanvraag behandelt.

Wij doneren niet aan initiatieven die:

 • Behoren tot de taak van de overheid of gemeente.
 • Bestaan uit dekking van exploitatiekosten.
 • Een winstoogmerk hebben of die een ander fonds steunen.
 • Al door andere financiële dienstverleners ondersteund worden.
 • Al eerder een bijdrage hebben gehad uit het Coöperatiefonds (jaarlijks terugkerende initiatieven of projecten).

Aanvragen

Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Verplichte bijlagen zijn een plan van aanpak en sluitende begroting. Dien uw initiatief in vóór:

 • 31 maart
 • 30 juni
 • 30 september
 • 31 december

Sponsoring

Rabobank Peelland Zuid sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport en cultuur. Het is niet mogelijk om sponsoraanvragen in te dienen. Wij kiezen onze partners zelf.Veel van de lokale verenigingen en stichtingen kunnen een mooie bijdrage verdienen met de Rabobank Clubkas Campagne. Rabobank Peelland Zuid stelt maar liefst € 275.000 beschikbaar aan de lokale clubs. 

Contact

Particulieren

ma - vr 8.00 – 20.00

Bedrijven

ma - vr 8.00 – 17.30