Sponsoring en donaties

Wij geloven dat mensen zoals jij en ik de samenleving duurzaam sterker kunnen maken. Daarom besteden wij in 2020 € 600.000 aan initiatieven die welzijn en welvaart versterken. Dat doen we in de gemeente Bunschoten, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk en Putten.

Stimuleringsfonds

Het Rabobank Randmeren Stimuleringsfonds steunt lokale projecten en activiteiten die de regio versterken. Wij richten ons in 2020 hoofdzakelijk op projecten die aansluiten op een van de hiernavolgende 4 maatschappelijke thema’s:

 • Voeding
 • Ondernemers laten groeien
 • Vitale woon- en leefomgeving
 • Zelfredzaamheid

Heeft uw vereniging of stichting een mooi project of idee? Stuur dan een aanvraag in. In de voorwaarden leest u waar de aanvraag aan moet voldoen.

Een commissie bestaande uit ledenraadsleden en medewerkers van de bank van de desbetreffende gemeente vergadert ieder kwartaal en beoordeelt de aanvragen. De commissie kan aan een hele of gedeeltelijke toekenning van de aanvraag aanvullende voorwaarden verbinden.

Belangrijke data

De sluitingsdatum voor het inzenden van aanvragen ligt vier weken vóór de eerstvolgende vergadering van de commissie. Aanvragen kunnen worden ingediend tot*:

 • 1 maart
 • 1 juni
 • 1 september
 • 1 december

*Dit geldt vanaf het 3e kwartaal 2020. Alle aanvragen die vóór 1 september 2020 worden ingediend en waarbij het project plaatsvindt vóór 1 oktober nemen wij meteen in behandeling. Projecten die na 1 oktober plaatsvinden wordt op de reguliere vergaderdata besproken.

Voorwaarden

 • Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen
 • De aanvraag moet voorzien worden van een sluitende begroting
 • Het gedachtegoed van de Rabobank wordt onderschreven door de aanvrager. Aanvrager is lid en/of klant van de bank
 • Aanvrager is een rechtspersoon (stichting, vereniging, instelling)
 • Commerciële organisaties kunnen een aanvraag doen: - maatschappelijk project - het project kent geen winstoogmerk - eventuele baten komen ten goede van het project
 • Het project dient een maatschappelijk doel op het gebied van voeding, ondernemerschap, vitale woonomgeving en leefomgeving of zelfredzaamheid
 • Het initiatief is toegankelijk voor een brede groep mensen en werkt verbindend (sluit geen mensen uit)
 • De aanvraag bestaat uit een verzoek voor financiële bijdrage, kennis en/of de inzet van het netwerk van Rabobank Randmeren
 • Initiatieven die in de ideeënfase zitten dienen een concreet einddoel benoemd te hebben
 • De aanvraag bedraagt maximaal 50% van de totaal begrote kosten
 • Bij toekenning kan de bank aanvullende voorwaarden stellen

Wij gaan niet in op aanvragen voor initiatieven:

 • Die als doel hebben winst te maken
 • Die een politiek of religieus doel nastreven
 • Die milieubelastend zijn
 • Die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek
 • Waarbij de gevraagde financiële bijdrage voor vaste kosten zijn op de begroting
 • Waarbij de gevraagde financiële bijdrage voor directe salariskosten zijn
 • Die al gerealiseerd zijn

Rabo ClubSupport

Samen vieren wij de winst!

De Rabobank draagt het lokale verenigingsleven een warm hart toe. Zij versterken de lokale samenleving en zijn van belang voor de leefbaarheid in onze regio. Al jaren organiseren wij de Rabo Clubkas Campagne voor verenigingen en stichtingen. In 2019 is de Rabo Clubkas Campagne in een nieuw jasje gestoken.

De vernieuwde campagne waarmee we verenigingen en stichtingen gaan ondersteunen heet nu ‘Rabo ClubSupport’. Wij stellen hiervoor € 70.000 vanuit het coöperatief dividend beschikbaar. Hoe dit bedrag wordt verdeeld onder de deelnemende verenigingen en stichtingen bepalen de leden van Rabobank Randmeren.

Verenigingen en stichtingen die voldoen aan de voorwaarden van Rabo ClubSupport ontvangen in mei 2020 een uitnodiging om zich in te schrijven. Inschrijven kan tot eind september.

De campagne heeft haar hoogtepunt in de Week van de Coöperatie. Dan worden de cheques uitgereikt.

Informatie Rabo ClubSupport

Alle leden van Rabobank Randmeren ontvangen voorafgaand aan de stemperiode een unieke stemcode. De stemperiode is van 21 september tot en met 2 oktober. Verenigingen en stichtingen voeren zelf campagne voor zoveel mogelijk stemmen. Wie voert de beste campagne voor zijn vereniging of stichting en kan vrienden, leden, familie en kennissen bewegen om lid te worden van Rabobank Randmeren en zijn of haar stem uit te brengen?

Word lid van Rabobank Randmeren via de onderstaande button.

Sponsoring

Als lokale sponsor is de Rabobank nauw verbonden met een groot aantal verenigingen, stichtingen en clubs in de regio Randmeren. Wij ondersteunen verenigingen en initiatieven op het gebied van sport en cultuur. Verenigingen en initiatieven met ambitie! Niet vanaf de zijlijn maar samen met hen. Omdat wij begrijpen, dat verenigingen van ongekend belang zijn voor de toekomst. Ze versterken de samenleving en zorgen voor sociale samenhang.

Rabobank is op dit gebied een samenwerking aangegaan met een aantal verenigingen. Daarnaast ondersteunen wij de clubs met Rabo ClubSupport. Als voorwaarden stellen wij dat de vereniging bij Rabobank Randmeren bankiert en dat de club gevestigd en actief is in de gemeente Bunschoten, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk (behalve Hoevelaken) of Putten.

Heeft u een vraag of uw club in aanmerking komt voor sponsoring of Rabo ClubSupport? Neem dan contact met ons op via onderstaande button.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven