Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving. 

Sponsoring

Als grootste lokale sponsor is de Rabobank nauw verbonden met een groot aantal verenigingen, stichtingen en clubs in 's-Hertogenbosch, Rosmalen, Vught, Vlijmen en Heusden. Wij ondersteunen verenigingen met ambitie. Niet vanaf de zijlaan, maar samen met hen. Omdat we begrijpen dat verenigingen van ongekend belang zijn voor de toekomst. Ze versterken de samenleving en zorgen voor sociale samenhang.

Sponsoraanvragen lopen via Rabo ClubSupport (voormalige Clubkas Campagne), Rabo Verenigingsondersteuning of ons Coöperatiefonds.

Bekijk hieronder waar uw sponsorvraag voor in aanmerking komt:

Rabobank ClubSupport

Rabobank Clubkas Campagne heet voortaan Rabo ClubSupport. De campagne krijgt een nieuwe naam en wordt dit najaar georganiseerd. In 2019 stellen we hiervoor een bedrag van 150.000 euro beschikbaar. Dit bedrag mogen onze klanten, door middel van stemmen, verdelen over de verenigingen en stichtingen die meedoen. Via email en onze website houden we u op de hoogte van de planning en actuele informatie.

Planning:

Vanaf eind mei worden verenigingen en stichtingen uitgenodigd om zich in te schrijven voor deelname aan Rabo ClubSupport. Vanwege de zomerperiode kan ingeschreven worden tot begin september. Van 27 september tot 11 oktober kunnen Rabobankklanten (ouder dan 12 jaar) hun stem uitbrengen op de favoriete clubs. Het bekendmaken van de resultaten vindt medio oktober 2019 plaats.

Rabo Verenigingsondersteuning

Iedere vereniging heeft eigen doelen en ambities voor de toekomst. Misschien wil je meer vrijwilligers werven, inzetten op verduurzaming van de accommodatie of juist een solide sponsorplan samenstellen. Wat het doel ook is, wij helpen graag met het realiseren ervan.

In samenwerking met NOC*NSF, LKCA, Kunstbende gaan wij de verenigingen en stichtingen ondersteunen bij het invullen van hun ambities op gebied van financiën, bestuur, gezondheid, duurzaamheid en maatschappelijke rol. Door verenigingen en stichtingen te ondersteunen met het daadwerkelijk invullen van hun ambities creëren ze nieuwe inkomstenbronnen, binden ze nieuwe vrijwilligers aan zich en maakt het de vereniging/stichting zelfredzamer en toekomstbestendig. Ondersteuning bestaat niet langer alleen uit financiële ondersteuning en vrijwilligersinzet, maar vooral uit intensieve begeleiding.

Coöperatiefonds

De Rabobank is een coöperatie en keert daarom een deel van haar winst uit aan projecten die het culturele en maatschappelijke leven in het werkgebied van Rabobank ’s-Hertogenbosch en Omstreken verbeteren. De begeleidingscommissie van het Coöperatiefonds bepaalt welke aanvragen worden toegewezen. Deze commissie bestaat uit ledenraadsleden. Zij behandelen vier keer per jaar de aanvragen. De ledenraad behartigt het belang van klanten en leden van Rabobank ’s-Hertogenbosch en Omstreken. Van het besluit wordt u per email op de hoogte gebracht. We hebben vier thema’s gekozen waarbinnen de projecten moeten vallen; ondernemerschap, lokale leefomgeving, voedsel en zelfredzaamheid. De voorwaarden ten aanzien van het aanvragen treft u hieronder aan.

AANVRAAG INDIENEN:

U kunt per email kenbaar maken dat u een aanvraag wilt indienen via: communicatie.s-hertogenbosch@rabobank.nl. U ontvangt dan van ons aanvullende informatie plus een aanvraagformulier.

Voorwaarden

Verenigingen en stichtingen met goede ideeën kunnen een donatie uit het Coöperatiefonds aanvragen. Er is geen tegenprestatie nodig. Wel moet de activiteit aan een aantal voorwaarden voldoen. Een sluitende begroting is een verplichte bijlage.

 • De aanvraag komt van een vereniging of stichting.
 • De aanvragende persoon is klant van Rabobank ’s-Hertogenbosch en Omstreken of de organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De organisatie is gevestigd in ’s-Hertogenbosch, Rosmalen, Vught, Vlijmen of Heusden.
 • De activiteit komt ten goede aan de kernen: ’s-Hertogenbosch, Vught, Heusden, Vlijmen of Rosmalen.
 • Evenementen, jubilea, braderieën, feesten/ festivals en reguliere (commerciële) activiteiten vallen onder de Rabo Clubkas Campagne en komen niet in aanmerking voor een bijdrage vanuit het Coöperatiefonds
 • De bijdrage aan de activiteit is eenmalig.
 • De organisatie wordt niet financieel afhankelijk van de Rabobank.
 • De activiteit wordt binnen twee jaar na de aanvraag uitgevoerd.
 • De organisatie levert een eigen bijdrage aan het initiatief, bijvoorbeeld in de vorm van geld of mankracht. Waar stimuleren we dat een aanvraag niet alleen een financiële bijdrage hoeft te zijn?
 • De organisatie brengt schriftelijk verslag uit van het resultaat van de activiteit.
 • Bij toezegging kan de bank aanvullende voorwaarden stellen.
 • Organisatie (vereniging of stichting) is niet gericht op het maken van winst.
 • Individuele aanvragen / persoonlijke sponsoring worden niet gehonoreerd.
 • Project moet kop en een staart hebben, voorzien van plan van aanpak en onderbouwd met begroting e/o offertes.
 • Duurzaam project dat bijdraagt aan het economisch versterken van de leefomgeving. De projecten moeten passen binnen de thema’s Ondernemerschap, Voedsel, Zelfredzaamheid of Lokale leefomgeving.

Wij sponsoren geen:

 • Initiatieven die al zijn gestart of uitgevoerd.
 • Activiteiten met een politiek of religieus doel.
 • Activiteiten die slecht zijn voor het milieu.
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek. Zonder vergunning.
 • Activiteiten die worden gesponsord door een andere bank, verzekeraar of hypotheekverstrekker.
 • Organisaties die winst willen maken.
 • Activiteiten die andere goede doelen steunen; we kiezen ervoor om rechtstreeks bij te dragen
 • Activiteiten die eerder zijn gesteund door het Coöperatiefonds.
 • Kosten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn. Vaste kosten die op de begroting staan, zoals de huur van een gebouw, energiekosten of loonkosten.

Belangrijke data

Lever uw aanvraag op tijd in. In 2019 zijn de uiterste inleverdata: 

 • 6 februari 2019
 • 8 mei 2019
 • 21 augustus 2019
 • 30 oktober 2019

De begeleidingscommissie Coöperatiefonds beoordeelt de binnengekomen aanvragen op:

 • 27 februari 2019
 • 29 mei 2019
 • 11 september 2019
 • 20 november 2019

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven