Sponsoring en donaties

Wij geloven in de kracht van verenigingen.

Sponsoring

Als grootste lokale sponsor is de Rabobank nauw verbonden met een groot aantal verenigingen, stichtingen en clubs in 's-Hertogenbosch, Rosmalen, Vught, Vlijmen en Heusden. Wij ondersteunen verenigingen met ambitie. Niet vanaf de zijlaan, maar samen met hen. Omdat we begrijpen dat verenigingen van ongekend belang zijn voor de toekomst. Ze versterken de samenleving en zorgen voor sociale samenhang.

Sponsoraanvragen lopen via Rabo ClubSupport (voormalige Clubkas Campagne), Rabo Verenigingsondersteuning of ons Coöperatiefonds.

Bekijk hieronder waar je sponsorvraag voor in aanmerking komt:

Rabobank ClubSupport

Rabobank Clubkas Campagne heet voortaan Rabo ClubSupport. De campagne heeft een nieuwe naam gekregen en is inmiddels van start. In 2019 stellen we hiervoor een bedrag van 150.000 euro beschikbaar. Dit bedrag mogen onze klanten, door middel van stemmen, verdelen over de verenigingen en stichtingen die meedoen. Via email en onze website houden we je op de hoogte van de planning en actuele informatie.

Planning:

Verenigingen en Stichtingen kunnen zich inschrijven tot en met 20 september.
De stemperiode voor onze klanten is van 27 september tot en met 14 oktober 2019.

Alle informatie over Rabo ClubSupport vind je hier

Rabo Verenigingsondersteuning

Heeft jouw vereniging ambities die je graag samen met een professional wil realiseren (1-op-1 begeleiding)? Dan nodigen wij jou uit een aanvraag voor verenigingsondersteuning in te dienen, dit kan tot en met 28 juni 2019. Binnen dit programma bieden wij ook workshops en masterclasses aan waar bestuursleden gratis aan deel kunnen nemen. Wil je hiervoor een uitnodiging ontvangen, zorg dan dat het juiste mailadres bij ons bekend is. Dit kan via de Bankieren app of telefonisch (073) 699 55 00.

Benieuwd wat Verenigingsondersteuning precies is? Klik hier voor alle informatie.

Coöperatiefonds

De Rabobank is een coöperatie en keert daarom een deel van haar winst uit aan projecten die het culturele en maatschappelijke leven in het werkgebied van Rabobank ’s-Hertogenbosch en Omstreken verbeteren. De begeleidingscommissie van het Coöperatiefonds bepaalt welke aanvragen worden toegewezen. Deze commissie bestaat uit ledenraadsleden. Zij behandelen vier keer per jaar de aanvragen. De ledenraad behartigt het belang van klanten en leden van Rabobank ’s-Hertogenbosch en Omstreken. Van het besluit wordt u per email op de hoogte gebracht. We hebben vier thema’s gekozen waarbinnen de projecten moeten vallen; ondernemerschap, lokale leefomgeving, voedsel en zelfredzaamheid. De voorwaarden ten aanzien van het aanvragen treft u hieronder aan.

Voorwaarden

Verenigingen en stichtingen met goede ideeën kunnen een donatie uit het Coöperatiefonds aanvragen. Er is geen tegenprestatie nodig. Wel moet de activiteit aan een aantal voorwaarden voldoen. Een sluitende begroting is een verplichte bijlage.

 • De aanvraag komt van een vereniging of stichting.
 • De aanvragende vereniging of stichting is klant van Rabobank ’s-Hertogenbosch en Omstreken en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De organisatie is gevestigd in ’s-Hertogenbosch, Rosmalen, Vught, Vlijmen of Heusden.
 • De activiteit komt ten goede aan de kernen: ’s-Hertogenbosch, Vught, Heusden, Vlijmen of Rosmalen.
 • Evenementen, jubilea, braderieën, feesten/ festivals en reguliere (commerciële) activiteiten vallen onder Rabo ClubSupport en komen niet in aanmerking voor een bijdrage vanuit het Coöperatiefonds
 • De bijdrage aan de activiteit is eenmalig.
 • De organisatie wordt niet financieel afhankelijk van de Rabobank.
 • De activiteit wordt binnen twee jaar na de aanvraag uitgevoerd.
 • De organisatie levert een eigen bijdrage aan het initiatief, bijvoorbeeld in de vorm van geld of mankracht.
 • De organisatie brengt schriftelijk verslag uit van het resultaat van de activiteit.
 • Bij toezegging kan de bank aanvullende voorwaarden stellen.
 • Organisatie (vereniging of stichting) is niet gericht op het maken van winst.
 • Individuele aanvragen / persoonlijke sponsoring worden niet gehonoreerd.
 • Project moet kop en een staart hebben, voorzien van plan van aanpak en onderbouwd met begroting e/o offertes.
 • Duurzaam project dat bijdraagt aan het economisch versterken van de leefomgeving. De projecten moeten passen binnen de thema’s: duurzamer groeien (ondernemerschap), duurzamere voeding, duurzamer wonen, iedereen financieel gezonder (stimuleren financiële zelfredzaamheid voor iedereen), of versterken van de lokale leefomgeving.

Wij sponsoren geen:

 • Initiatieven die al zijn gestart of uitgevoerd.
 • Activiteiten met een politiek of religieus doel.
 • Activiteiten die slecht zijn voor het milieu.
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek. Zonder vergunning.
 • Activiteiten die worden gesponsord door een andere bank, verzekeraar of hypotheekverstrekker.
 • Organisaties die winst willen maken.
 • Activiteiten die andere goede doelen steunen; we kiezen ervoor om rechtstreeks bij te dragen
 • Activiteiten die eerder zijn gesteund door het Coöperatiefonds.
 • Kosten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn. Vaste kosten die op de begroting staan, zoals de huur van een gebouw, energiekosten of loonkosten.

Belangrijke data

Lever uw aanvraag op tijd in. In 2020 zijn de uiterste inleverdata: 

 • 17 maart 2020
 • 2 juni 2020
 • 18 augustus 2020
 • 10 november 2020

De begeleidingscommissie Coöperatiefonds beoordeelt de binnengekomen aanvragen op:

 • 31 maart 2020
 • 23 juni 2020
 • 8 september 2020
 • 1 december 2020

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven