Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Sponsoring

Rabobank Salland sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur, economie en maatschappij. Bij sponsoring vragen wij altijd een tegenprestatie. Bijvoorbeeld het maken van reclame voor de Rabobank of VIP-arrangementen voor onze relaties.  

Voorwaarden

Stuur uw sponsoraanvraag minimaal vier weken voor de activiteit in.

 • De activiteit vindt plaats in de gemeente Deventer, Olst-Wijhe of Raalte (inclusief Haarle).
 • De organisatie is klant bij de Rabobank.
 • Het project of evenement heeft een grote maatschappelijke betekenis.
 • De sponsoring komt ten goede aan een grote groep binnen de Sallandse gemeenschap.
 • Iedere aanvraag wordt binnen drie weken afzonderlijk beoordeeld

Voor aanvragen of meer informatie kunt u met ons mailen.

Stuur een mail

Donaties

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Salland doneert vanuit het Coöperatiefonds en Hart voor Salland.

Animatie: Een aandeel aan elkaar

Coöperatiefonds

Via het Coöperatiefonds steunen we eenmalig lokale projecten waarvan inwoners van onze regio langdurig kunnen profiteren. Zo willen we bijdragen aan het verbeteren van de welvaart en het welzijn in Salland. Leden uit onze ledenraad beoordelen de donatieaanvragen. 

Voorwaarden Coöperatiefonds

We nemen alleen volledig ingevulde aanvragen in behandeling, voorzien van een duidelijk bestedingsdoel, plan van aanpak en kostenberekening. Ook kijken we op welke andere manier de aanvragers geld voor het project proberen te werven. 

We gebruiken de volgende uitgangspunten voor donaties:

 • Het project vindt plaats in de gemeente Deventer, Olst-Wijhe of Raalte (inclusief Haarle).
 • Na toekenning van de bijdrage is het project binnen twaalf maanden afgerond.
 • Een eerdere toewijzing aan een gelijksoortig project is geen garantie op een nieuwe toewijzing.
 • Iedere aanvraag wordt apart beoordeeld.
 • Bij toekenning kan de bank aanvullende voorwaarden stellen.

Wij doneren niet aan:

 • Personen.
 • Activiteiten met een politiek of religieus doel.
 • Activiteiten die slecht zijn voor het milieu.
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • Projecten die al zijn uitgevoerd.
 • Feesten en jubilea.
 • Uitgifte van boeken.

Aanvragen moeten voor 1 januari, 10 mei en 1 oktober bij ons binnen zijn. De commissie Coöperatiefonds beslist ongeveer een maand na deze data welke projecten een donatie krijgen. Vraag uw donatie dus ruim op tijd aan.

Hart voor Salland

Verenigingen en stichtingen die in aanmerking komen voor deelname kunnen zich van 1 december 2016 tot 6 februari 2017 via onderstaande button aanmelden voor deelname in 2017. 

Voorwaarden Hart voor Salland

 • De vereniging of stichting is een klant van Rabobank Salland.
 • De vereniging of stichting is gevestigd en actief in de gemeente Deventer, Olst-Wijhe of Raalte (inclusief Haarle).
 • Een vereniging of stichting kan per jaar één aanmelding doen voor deelname aan Hart voor Salland.
 • De vereniging of stichting is voor een brede doelgroep toegankelijk en/of interessant.
 • De vereniging of stichting heeft een maatschappelijk, sportief, recreatief, cultureel doel en draagt bij aan de lokale leefbaarheid in het werkgebied.
 • De vereniging of stichting is een vrijwilligersorganisatie, niet gericht op het maken van winst.

Wij doneren niet aan:

 • Politieke of religieuze verenigingen en stichtingen.
 • Verenigingen en stichtingen met een sponsorcontract bij Rabobank Salland.
 • Vriendenclubs, supportersclubs, steunstichtingen, clubs van 50/100/..
 • Verenigingen en stichtingen ter promotie van … en actiecomités.
 • Verenigingen en stichtingen die (indirect) geld ophalen voor goede doelen.
 • Personeels-, winkeliers-, en ondernemersverenigingen.
 • Spaar- en beleggingsclubs.
 • Huurders(belangen)verenigingen, stichtingen onroerend goed beheer, verenigingen van eigenaren, stichtingen derdengelden, bewonersverenigingen.
 • Bibliotheken.
 • Serviceclubs en sociëteiten.
 • Onderwijsinstellingen en hun verenigingen/stichtingen.
 • Zorginstellingen.
 • Verenigingen en stichtingen ten behoeve van restauratie- en exploitatiekosten.
 • Advies- en overkoepelende organen.

De directie van Rabobank Salland behoudt te allen tijde het recht om een vereniging of stichting uit te sluiten van, dan wel toe te laten tot de actie Hart voor Salland en kan achteraf om verantwoording vragen aan de vereniging of stichting.

In 2017 verdelen we € 150.000 over de deelnemende verenigingen en stichtingen. Leden van de bank kunnen van 10 t/m 20 maart 2017 stemmen op hun favoriete vereniging of stichting. Noteer ook alvast maandag 10 april 2017 in uw agenda. Dan is de grote finaleavond waarop aantal stemmen en te ontvangen bedragen worden bekendgemaakt.

Uitslagen 2016 (PDF)

Contact

Particulieren

ma - vr 8.00 – 22.00

za - zo 9.00 – 17.00

Bedrijven

ma - vr 8.00 – 22.00

za - zo 9.00 – 17.00