Sponsoring en Rabofondsen

Rabobank Salland heeft de inzet van sponsoring en samenwerking aangepast. Hier informeren wij u op welke manieren wij van waarde kunnen zijn voor uw vereniging of stichting. De Rabobank is een maatschappelijke bank. We willen een substantiële bijdrage leveren aan het welzijn en de welvaart in Nederland en het voedselvraagstuk in de wereld. Als Rabobank Salland doen wij dit door samen met klanten, partners en medewerkers te investeren in een slimme, gezonde en (economisch) vitale regio. Daarom ondersteunen wij ook graag verenigingen met een ambitie. Want krachtige clubs versterken de samenleving en zorgen voor sociale samenhang.

Om uw vereniging of stichting te helpen sterker te worden kunt u deelnemen aan Hart voor Salland of een aanvraag indienen voor een bijdrage van het Coöperatiefonds. Informatie over deze Rabofondsen leest u hieronder.

Rabofondsen

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Salland doneert vanuit het Coöperatiefonds en Hart voor Salland.

Animatie: Een aandeel aan elkaar

Coöperatiefonds

Via het Coöperatiefonds steunen we eenmalig lokale projecten waarvan inwoners van onze regio langdurig kunnen profiteren. Zo willen we bijdragen aan het verbeteren van de welvaart en het welzijn in Salland. Leden uit onze ledenraad beoordelen de donatieaanvragen. 

Voorwaarden Coöperatiefonds

We nemen alleen volledig ingevulde aanvragen in behandeling, voorzien van een duidelijk bestedingsdoel, plan van aanpak en kostenberekening. Ook kijken we op welke andere manier de aanvragers geld voor het project proberen te werven. 

We gebruiken de volgende uitgangspunten voor donaties:

 • Het project vindt plaats in de gemeente Deventer, Olst-Wijhe of Raalte (inclusief Haarle).
 • Na toekenning van de bijdrage is het project binnen twaalf maanden afgerond.
 • Een eerdere toewijzing aan een gelijksoortig project is geen garantie op een nieuwe toewijzing.
 • Iedere aanvraag wordt apart beoordeeld.
 • Bij toekenning kan de bank aanvullende voorwaarden stellen.

Wij doneren niet aan:

 • Personen.
 • Activiteiten met een politiek of religieus doel.
 • Activiteiten die slecht zijn voor het milieu.
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • Zorg(instellingen) gelieerde activiteiten
 • Leermiddelen, scholing- of cursustrajecten
 • Projecten die al zijn uitgevoerd.
 • Feesten en jubilea.
 • Uitgifte van drukwerk (boeken, magazines, folders en dergelijke).
 • Kleding en/of uniformen.

Aanvragen moeten voor 1 januari, 10 mei en 1 oktober bij ons binnen zijn. De commissie Coöperatiefonds beslist ongeveer een maand na deze data welke projecten een donatie krijgen. Vraag uw donatie dus ruim op tijd aan.

Rabo Clubkas Campagne 'Hart voor Salland'

Jaarlijks stellen wij via Rabo Clubkas Campagne 'Hart voor Salland' een deel van onze winst beschikbaar voor ondersteuning aan lokale (sport)verenigingen en maatschappelijke instanties. Onze klanten beslissen welke lokale initiatieven en projecten worden ondersteund met deze financiële bijdrage.

Vijfde editie Rabo Clubkas Campagne 'Hart voor Salland'

Maandagavond 16 april sloten we in de Deventer Schouwburg Hart voor Salland 2018 af. Dit jaar deden 445 verenigingen en stichtingen mee. Tijdens Rabo Clubkas Campagne 'Hart voor Salland' kunnen klanten vijf stemmen uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Aan één organisatie mag een klant maximaal drie stemmen geven. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt. Rabobank Salland stelde voor deze editie van de clubkascampagne € 160.000,- uit het coöperatief dividend beschikbaar. 

Stemperiode

Na ontvangst van de stemkaart beslissen onze klanten hoe het beschikbare budget wordt verdeeld. Op deze wijze bepalen zij wat zij belangrijk vinden. Juist in deze tijd, waarin het binnenhalen van financiële middelen steeds moeilijker wordt, kan Rabo Clubkas Campagne 'Hart voor Salland' bijdragen aan de gewenste investeringen van de deelnemende organisaties.

Hart voor Salland naar najaar

Veel Rabobanken door heel Nederland organiseren één keer per jaar een Clubkascampagne. Elke bank koos hierbij zelf de inhoud, vorm en het tijdstip. Door als gezamenlijke Rabobanken de Clubkas Campagne meer op elkaar af te stemmen en hierbij samen te werken kunnen lokale Rabobanken op kosten besparen. Een deel van deze besparing kan eventueel ten goede komen aan het beschikbare budget.

Dit houdt ook in dat is besloten de jaarlijkse Sallandse Clubkas Campagne ‘Hart voor Salland’ te verplaatsen naar het najaar van 2019. De mogelijkheid voor het aanmelden voor deelname door verenigingen en stichtingen wordt tijdig aangekondigd via diverse regionale/lokale media. Organisaties die in 2018 hebben meegedaan aan de Campagne ‘Hart voor Salland’ worden via mail uitgenodigd om zich in te schrijven voor deelname in 2019.

Voorwaarden Hart voor Salland

 • De vereniging of stichting is een klant van Rabobank Salland.
 • De vereniging of stichting is gevestigd en actief in de gemeente Deventer, Olst-Wijhe of Raalte (inclusief Haarle).
 • Een vereniging of stichting kan per jaar één aanmelding doen voor deelname aan Hart voor Salland.
 • De vereniging of stichting is voor een brede doelgroep toegankelijk en/of interessant.
 • De vereniging of stichting heeft een maatschappelijk, sportief, recreatief, cultureel doel en draagt bij aan de lokale leefbaarheid in het werkgebied.
 • De vereniging of stichting is een vrijwilligersorganisatie, niet gericht op het maken van winst.

Wij doneren niet aan:

 • Politieke of religieuze verenigingen en stichtingen.
 • Verenigingen en stichtingen met een sponsorcontract bij Rabobank Salland.
 • Vriendenclubs, supportersclubs, steunstichtingen, clubs van 50/100/..
 • Verenigingen en stichtingen ter promotie van … en actiecomités.
 • Verenigingen en stichtingen die (indirect) geld ophalen voor goede doelen.
 • Personeels-, winkeliers-, en ondernemersverenigingen.
 • Spaar- en beleggingsclubs.
 • Huurders(belangen)verenigingen, stichtingen onroerend goed beheer, verenigingen van eigenaren, stichtingen derdengelden, bewonersverenigingen.
 • Bibliotheken.
 • Serviceclubs en sociëteiten.
 • Onderwijsinstellingen en hun verenigingen/stichtingen.
 • Zorginstellingen.
 • Verenigingen en stichtingen ten behoeve van restauratie- en exploitatiekosten.
 • Advies- en overkoepelende organen.

De directie van Rabobank Salland behoudt te allen tijde het recht om een vereniging of stichting uit te sluiten van, dan wel toe te laten tot de actie Hart voor Salland en kan achteraf om verantwoording vragen aan de vereniging of stichting.

In 2018 verdeelden we € 160.000 over 445 deelnemende verenigingen en stichtingen. De resultaten de uitgebrachte stemmen zijn via onderstaande link in te zien.

Uitslagen en finaleavond-video Hart voor Salland 2018

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven