Sponsoring en Rabofondsen

Rabobank Salland heeft de inzet van sponsoring en samenwerking aangepast. Hier informeren wij u op welke manieren wij van waarde kunnen zijn voor uw vereniging of stichting. De Rabobank is een maatschappelijke bank. We willen een substantiële bijdrage leveren aan het welzijn en de welvaart in Nederland en het voedselvraagstuk in de wereld. Als Rabobank Salland doen wij dit door samen met klanten, partners en medewerkers te investeren in een slimme, gezonde en (economisch) vitale regio. Daarom ondersteunen wij ook graag verenigingen met een ambitie. Want krachtige clubs versterken de samenleving en zorgen voor sociale samenhang.

Om uw vereniging of stichting te helpen sterker te worden kunt u deelnemen aan Hart voor Salland of een aanvraag indienen voor een bijdrage van het Coöperatiefonds. Informatie over deze Rabofondsen leest u hieronder.

Rabofondsen

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Salland doneert vanuit het Coöperatiefonds en Hart voor Salland.

Animatie: Een aandeel aan elkaar

Coöperatiefonds

Via het Coöperatiefonds steunen we eenmalig lokale projecten waarvan inwoners van onze regio langdurig kunnen profiteren. Zo willen we bijdragen aan het verbeteren van de welvaart en het welzijn in Salland. Leden uit onze ledenraad beoordelen de donatieaanvragen. 

Voorwaarden Coöperatiefonds

We nemen alleen volledig ingevulde aanvragen in behandeling, voorzien van een duidelijk bestedingsdoel, plan van aanpak en kostenberekening. Ook kijken we op welke andere manier de aanvragers geld voor het project proberen te werven. 

We gebruiken de volgende uitgangspunten voor donaties:

 • Het project vindt plaats in de gemeente Deventer, Olst-Wijhe of Raalte (inclusief Haarle).
 • Na toekenning van de bijdrage is het project binnen twaalf maanden afgerond.
 • Een eerdere toewijzing aan een gelijksoortig project is geen garantie op een nieuwe toewijzing.
 • Iedere aanvraag wordt apart beoordeeld.
 • Bij toekenning kan de bank aanvullende voorwaarden stellen.

Wij doneren niet aan:

 • Personen.
 • Activiteiten met een politiek of religieus doel.
 • Activiteiten die slecht zijn voor het milieu.
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • Zorg(instellingen) gelieerde activiteiten
 • Leermiddelen, scholing- of cursustrajecten
 • Projecten die al zijn uitgevoerd.
 • Feesten en jubilea.
 • Uitgifte van drukwerk (boeken, magazines, folders en dergelijke).
 • Kleding en/of uniformen.

Aanvragen moeten voor 1 januari, 10 mei en 1 oktober bij ons binnen zijn. De commissie Coöperatiefonds beslist ongeveer een maand na deze data welke projecten een donatie krijgen. Vraag uw donatie dus ruim op tijd aan.

Hart voor Salland

Jaarlijks stellen wij via Hart voor Salland een deel van onze winst beschikbaar voor ondersteuning aan lokale (sport)verenigingen en maatschappelijke instanties. Onze klanten beslissen welke lokale initiatieven en projecten worden ondersteund met deze financiële bijdrage.

Vijfde editie Hart voor Salland start

Jaarlijks stellen wij via Hart voor Salland een deel van onze winst beschikbaar voor ondersteuning aan lokale (sport)verenigingen en maatschappelijke instanties. Onze klanten beslissen welke lokale initiatieven en projecten worden ondersteund met deze financiële bijdrage.

In 2018 beleven we de vijfde editie van Hart voor Salland. Bij deze vijfde editie mogen alle klanten* van Rabobank Salland hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Iedere klant krijgt vijf stemmen. Deze stemmen zijn geld waard. Aan één organisatie mag een klant maximaal drie stemmen geven. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt. Dit jaar hebben we € 160.000,- te verdelen, dus doe mee!

*= Natuurlijke personen die op 1 januari 2018 bankieren bij Rabobank Salland

Stemperiode

Na ontvangst van de stemkaart, rond 6 maart, beslissen onze klanten van 9 tot en met 19 maart 2018 hoe het beschikbare budget wordt verdeeld. Op deze wijze bepalen zij wat zij belangrijk vinden. Juist in deze tijd, waarin het binnenhalen van financiële middelen steeds moeilijker wordt, kan Hart voor Salland bijdragen aan de gewenste investeringen van de deelnemende organisaties.

Schrijf uw organisatie hier in.

Dit kan tot uiterlijk 5 februari 2018.

Voorwaarden Hart voor Salland

 • De vereniging of stichting is een klant van Rabobank Salland.
 • De vereniging of stichting is gevestigd en actief in de gemeente Deventer, Olst-Wijhe of Raalte (inclusief Haarle).
 • Een vereniging of stichting kan per jaar één aanmelding doen voor deelname aan Hart voor Salland.
 • De vereniging of stichting is voor een brede doelgroep toegankelijk en/of interessant.
 • De vereniging of stichting heeft een maatschappelijk, sportief, recreatief, cultureel doel en draagt bij aan de lokale leefbaarheid in het werkgebied.
 • De vereniging of stichting is een vrijwilligersorganisatie, niet gericht op het maken van winst.

Wij doneren niet aan:

 • Politieke of religieuze verenigingen en stichtingen.
 • Verenigingen en stichtingen met een sponsorcontract bij Rabobank Salland.
 • Vriendenclubs, supportersclubs, steunstichtingen, clubs van 50/100/..
 • Verenigingen en stichtingen ter promotie van … en actiecomités.
 • Verenigingen en stichtingen die (indirect) geld ophalen voor goede doelen.
 • Personeels-, winkeliers-, en ondernemersverenigingen.
 • Spaar- en beleggingsclubs.
 • Huurders(belangen)verenigingen, stichtingen onroerend goed beheer, verenigingen van eigenaren, stichtingen derdengelden, bewonersverenigingen.
 • Bibliotheken.
 • Serviceclubs en sociëteiten.
 • Onderwijsinstellingen en hun verenigingen/stichtingen.
 • Zorginstellingen.
 • Verenigingen en stichtingen ten behoeve van restauratie- en exploitatiekosten.
 • Advies- en overkoepelende organen.

De directie van Rabobank Salland behoudt te allen tijde het recht om een vereniging of stichting uit te sluiten van, dan wel toe te laten tot de actie Hart voor Salland en kan achteraf om verantwoording vragen aan de vereniging of stichting.

In 2017 verdeelden we € 160.000 over de ruim 400 deelnemende verenigingen en stichtingen. Nadat leden van de bank van 10 t/m 20 maart 2017 stemden op hun favoriete vereniging of stichting. Tijdens de finaleavond op maandag 10 april werden tijdens een grote finaleavond in de Deventer Schouwburg het aantal stemmen en te ontvangen bedragen bekendgemaakt.

Uitslagen, video en foto's Hart voor Salland 2017

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon.


Particulieren

Bedrijven