Sponsoring en Rabofondsen

Rabobank Salland heeft de inzet van sponsoring en samenwerking aangepast. Hier informeren wij u op welke manieren wij van waarde kunnen zijn voor uw vereniging of stichting. De Rabobank is een maatschappelijke bank. We willen een substantiële bijdrage leveren aan het welzijn en de welvaart in Nederland en het voedselvraagstuk in de wereld. Als Rabobank Salland doen wij dit door samen met klanten, partners en medewerkers te investeren in een slimme, gezonde en (economisch) vitale regio. Daarom ondersteunen wij ook graag verenigingen met een ambitie. Want krachtige clubs versterken de samenleving en zorgen voor sociale samenhang.

Om uw vereniging of stichting te helpen sterker te worden kunt u deelnemen aan Rabo ClubSupport of een aanvraag indienen voor een bijdrage van het Coöperatiefonds. Informatie over deze Rabofondsen leest u hieronder.

Rabofondsen

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Salland doneert vanuit het Coöperatiefonds en Rabo ClubSupport.

Animatie: Een aandeel aan elkaar

Coöperatiefonds

Via het Coöperatiefonds steunen we eenmalig lokale projecten waarvan inwoners van onze regio langdurig kunnen profiteren. Zo willen we bijdragen aan het verbeteren van de welvaart en het welzijn in Salland. Onze ledenraadsleden beoordelen de aanvragen.

Update:

 • Graag ontvangen we de Cooperatiefonds aanvragen voor 2021!
 • Spoedig delen we via onze website de planning betreft de beoordeling van de ingediende aanvragen + de bijbehorende deadline voor het indienen van een aanvraag.

Voorwaarden Coöperatiefonds

We nemen alleen volledig ingevulde aanvragen in behandeling, voorzien van een duidelijk bestedingsdoel, plan van aanpak en kostenberekening. Ook kijken we op welke andere manier de aanvragers geld voor het project proberen te werven. 

We gebruiken de volgende uitgangspunten voor donaties:

 • Het project vindt plaats in de gemeente Deventer, Olst-Wijhe of Raalte (inclusief Haarle).
 • Na toekenning van de bijdrage is het project binnen twaalf maanden afgerond.
 • Een eerdere toewijzing aan een gelijksoortig project is geen garantie op een nieuwe toewijzing.
 • Iedere aanvraag wordt apart beoordeeld.
 • Bij toekenning kan de bank aanvullende voorwaarden stellen.

Wij doneren niet aan:

 • Personen.
 • Activiteiten met een politiek of religieus doel.
 • Activiteiten die slecht zijn voor het milieu.
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • Zorg(instellingen) gelieerde activiteiten
 • Leermiddelen, scholing- of cursustrajecten
 • Projecten die al zijn uitgevoerd.
 • Feesten en jubilea.
 • Uitgifte van drukwerk (boeken, magazines, folders en dergelijke).
 • Kleding en/of uniformen.

Rabo ClubSupport

Jaarlijks stellen wij via Rabo ClubSupport een deel van onze winst beschikbaar voor ondersteuning aan lokale (sport)verenigingen en maatschappelijke instanties. Onze leden beslissen welke lokale initiatieven en projecten worden ondersteund met deze financiële bijdrage.

Stemperiode

Na ontvangst van de stemcode beslissen onze leden hoe het beschikbare budget wordt verdeeld. Op deze wijze bepalen zij wat zij belangrijk vinden. Juist in deze tijd, waarin het binnenhalen van financiële middelen steeds moeilijker wordt, kan Rabo ClubSupport bijdragen aan de gewenste investeringen van de deelnemende organisaties.

Cheque-uitreiking Rabo

Zaterdag 12 oktober sloten we in Raalte, Olst en Deventer de Rabo ClubSupport actie van 2019 af. Dit jaar deden 389 verenigingen en stichtingen mee. Tijdens de Rabo ClubSupport actie konden leden vijf stemmen uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen waren geld waard. Aan één organisatie mocht een lid maximaal twee stemmen geven. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht werden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontving. Rabobank Salland stelde voor deze editie van Rabo ClubSupport € 160.000,- uit het coöperatief dividend beschikbaar.

Uitslag van de Rabo ClubSupport actie van 2019

In 2019 verdeelden we € 160.000 over 389 deelnemende verenigingen en stichtingen. De resultaten van de uitgebrachte stemmen zijn via onderstaande link in te zien. Ook kunt u hier de voorwaarden en informatie met betrekking tot de editie van 2020 inzien.

Rabo ClubSupport

Voorwaarden Rabo ClubSupport

 • De vereniging of stichting is een klant van Rabobank Salland.
 • De vereniging of stichting is gevestigd en actief in de gemeente Deventer, Olst-Wijhe of Raalte (inclusief Haarle).
 • Een vereniging of stichting kan per jaar één aanmelding doen voor deelname aan Rabo ClubSupport
 • De vereniging of stichting is voor een brede doelgroep toegankelijk en/of interessant.
 • De vereniging of stichting heeft een maatschappelijk, sportief, recreatief, cultureel doel en draagt bij aan de lokale leefbaarheid in het werkgebied.
 • De vereniging of stichting is een vrijwilligersorganisatie, niet gericht op het maken van winst.

Wij doneren niet aan:

 • Politieke of religieuze verenigingen en stichtingen.
 • Verenigingen en stichtingen met een sponsorcontract bij Rabobank Salland.
 • Vriendenclubs, supportersclubs, steunstichtingen, clubs van 50/100/..
 • Verenigingen en stichtingen ter promotie van … en actiecomités.
 • Verenigingen en stichtingen die (indirect) geld ophalen voor goede doelen.
 • Personeels-, winkeliers-, en ondernemersverenigingen.
 • Spaar- en beleggingsclubs.
 • Huurders(belangen)verenigingen, stichtingen onroerend goed beheer, verenigingen van eigenaren, stichtingen derdengelden, bewonersverenigingen.
 • Bibliotheken.
 • Serviceclubs en sociëteiten.
 • Onderwijsinstellingen en hun verenigingen/stichtingen.
 • Zorginstellingen.
 • Verenigingen en stichtingen ten behoeve van restauratie- en exploitatiekosten.
 • Advies- en overkoepelende organen.

De directie van Rabobank Salland behoudt te allen tijde het recht om een vereniging of stichting uit te sluiten van, dan wel toe te laten tot de actie Rabo ClubSupport en kan achteraf om verantwoording vragen aan de vereniging of stichting.

Contact

Ma-vr: 8.00-18.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven