Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Donaties uit het Stimuleringsfonds

Ieder jaar geven we een deel van onze winst aan onze samenleving. Wij doen dat onder meer via het Stimuleringsfonds. Hiermee geven we projecten en initiatieven in Utrecht, Nieuwegein, De Meern, Vleuten en Harmelen een steuntje in de rug. Leden beslissen mee en bepalen welk initiatief financiële steun ontvangt. 

Het stimuleringsfonds richt zich op de speerpunten van Rabobank Utrecht:

 • Financiële zelfredzaamheid: Verminderen van schuldenproblematiek bij jongeren
 • Duurzaam en energiezuinig wonen: Investeren in energiezuinig en duurzaam wonen bij grond gebonden woningen
 • Ondernemers laten groeien: Naast de groei van ondernemingen ook de ondernemers zelf laten groeien.
 • Food: Duurzaam eten bevorderen en voedselverspilling tegengaan.
 • Participatie: Werken aan gelijkheid in de samenleving door het stimuleren van vrijwilligers werk en mensen te helpen die het sociaal of financieel minder hebben.
 • Circulaire Economie: In een circulaire economie gaat niets verloren en gebruiken we onze grondstoffen steeds opnieuw.

Extra tip!

Wij zijn partner van Voor je Buurt,  hét crowdfundingplatform voor lokale initiatieven. Voor Utrecht is er een aparte site www.voorjestadsie.nl , projecten in Nieuwegein kunnen terecht op de landelijke site:  www.voorjebuurt.nl  Crowdfunding is een mooi instrument om brede ondersteuning te krijgen en daarmee ook het draagvlak van het project te versterken. Het platform biedt individuele begeleiding bij het opzetten van een campagne en de mogelijkheid een crowdfundingworkshop te volgen. Verder maken initiatieven kans op bijdragen van het Initiatievenfonds van de Gemeente Utrecht, VSB fonds, Stichting DOEN en ons eigen Stimuleringsfonds. Daarmee kan VoorjeStadsie een alternatief zijn voor een aanvraag bij het Stimuleringsfonds.

Voorwaarden

Het is belangrijk dat je aanvraag voor het Stimuleringsfonds voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De aanvrager is een organisatie, bijvoorbeeld een stichting, instelling of vereniging.
 • De activiteit is gericht op en vindt plaats in Utrecht, Nieuwegein, De Meern, Vleuten of Harmelen.
 • De activiteit sluit aan bij een van de onderwerpen Financiële zelfredzaamheid, ondernemers laten groeien, energiezuinig en duurzaam wonen, food of participatie.
 • Overlegging van een projectplan met duidelijke maar kernachtige omschrijving van doel, activiteiten, het verwachte bereik binnen de doelgroep en een begroting.
 • Het projectplan graag beperken tot maximaal vijf pagina’s.
 • Je vraagt aan ons maximaal de helft van het bedrag op de begroting.
 • Je kunt achteraf aan ons laten zien hoe de bijdrage is besteed.
 • Uitgesloten zijn jubilea en feesten, conferenties en congressen, proefschriften, publicaties en projecten met religieuze of politieke doelstellingen.

Aanvragen

Ieder kwartaal beoordeelt een commissie uit de ledenraad de binnengekomen aanvragen. Het is belangrijk dat je complete aanvraag tijdig bij ons binnen is. Een complete aanvraag bestaat uit het online aanvraagformulier plus een projectplan met begroting en dekkingsplan.

Uiterste aanleverdata:

 • Zondag 3 maart 2019
 • Zondag 2 juni 2019

Komt de aanvraag later dat bovenstaande data binnen, dan wordt de aanvraag automatisch doorgeschoven naar de volgende vergadering.

Sponsoring

Wij benaderen verenigingen proactief en dagen ze uit om hun ambities te pitchen, daarom nemen wij op dit moment geen losse sponsorverzoeken in behandeling. Met onze sponsorrelaties werken we samen om de culturele, maatschappelijke en sportieve ambities van verenigingen in Utrecht, Leidsche Rijn en Nieuwegein op een duurzame manier te versterken. Dit doen wij samen met koepels uit de sport- en cultuursector.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven