Donatie en sponsoring

Inwoners, verenigingen en stichtingen kunnen bij ons terecht voor versterking door donaties, sponsoring of een bijdrage uit het Stimuleringsfonds.

Stimuleringsfonds

De Rabobank is een coöperatieve bank met een missie. Samen met klanten, leden en partners zetten we ons in voor een sterkere leefomgeving en voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu. Met als uitgangspunt dat we samen meer bereiken dan alleen.

Omdat we als coöperatie geen aandeelhouders hebben, geven wij jaarlijks een deel van onze winst aan onze samenleving. Dat doen we onder meer via het Stimuleringsfonds. Hiermee geven we projecten en initiatieven in Utrecht, Nieuwegein, De Meern, Vleuten, Haarzuilens en Harmelen een steuntje in de rug. Een commissie van de ledenraad beslist welk initiatief financiële steun ontvangt.

 • Iedereen Financieel Gezonder | Stimuleren financiële zelfredzaamheid voor iedereen
 • Duurzamer Wonen | Faciliteren energietransitie en duurzamer wonen
 • Duurzamer Groeien | Ondernemers helpen duurzamer te groeien
 • Duurzamere Voeding | Verduurzamen food & agri keten in NL en wereldwijd
 • Versterken van lokale gemeenschappen

Voorwaarden

Het is belangrijk dat je aanvraag voor het Stimuleringsfonds voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De aanvrager is een organisatie, bijvoorbeeld een stichting, instelling of vereniging
 • Aanvragende organisatie kent geen winstdoelstelling
 • De aanvrager is (of wordt voor verstrekking van een toegekende bijdrage) klant van Rabobank
 • De activiteit is gericht op en vindt plaats in Utrecht, Nieuwegein, De Meern, Vleuten, Haarzuilens of Harmelen
 • De activiteit sluit aan bij een van de onderwerpen Iedereen Financieel Gezonder, Duurzamer Wonen, Duurzamer Groeien, Duurzamere Voeding, Versterken van lokale gemeenschappen
 • Overlegging van een projectplan met duidelijke maar kernachtige omschrijving van doel, activiteiten, het verwachte bereik binnen de doelgroep en een begroting is een vereiste
 • Het projectplan graag beperken tot maximaal vijf pagina’s
 • Je vraagt aan ons maximaal de helft van het bedrag op de begroting met een maximaal bedrag van €10.000,-
 • Je kunt achteraf aan ons laten zien hoe de bijdrage is besteed
 • Uitgesloten zijn jubilea en feesten, conferenties en congressen, proefschriften, publicaties en projecten met religieuze of politieke doelstellingen
 • De bijdrage vanuit het Stimuleringsfonds mag niet alleen uit arbeidskosten bestaan
 • Een bijdrage uit het Stimuleringsfonds kan maximaal 3 jaar worden toegekend. Wel dient jaarlijks een aanvraag te worden gedaan
 • Organisatie en Rabobank maken in uitingen expliciet zichtbaar dat project mede gerealiseerd is door bijdrage van Rabobank Utrecht

Aanvragen

Ieder kwartaal beoordeelt een commissie uit de ledenraad de binnengekomen aanvragen. Een complete aanvraag bestaat uit het online aanvraagformulier plus een projectplan met begroting, dekkingsplan en KVK-uittreksel. Heeft jouw vereniging of stichting een mooi project of idee? Stuur dan een complete aanvraag in. Hieronder de aanleverdata.

Kwartaal 1: uiterste aanleverdatum: 12 maart 2020
Kwartaal 2: uiterste aanleverdatum: 12 juni 2020
Kwartaal 3: uiterste aanleverdatum: 11 september 2020
Kwartaal 4: uiterste aanleverdatum: 26 november 2020

Komt de aanvraag later dat bovenstaande data binnen, dan wordt de aanvraag automatisch doorgeschoven naar de volgende vergadering.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven