Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Donaties uit het Stimuleringsfonds

Ieder jaar geven we een deel van onze winst aan onze samenleving. Wij doen dat onder meer via het Stimuleringsfonds. Hiermee geven we projecten en initiatieven in Utrecht, Nieuwegein, De Meern, Vleuten en Harmelen een steuntje in de rug. Leden beslissen mee en bepalen welk initiatief financiële steun ontvangt. 

Het stimuleringsfonds richt zich op de speerpunten van Rabobank Utrecht:

 • Financiële educatie: voorkomen van schulden, verminderen van financieel misbruik, kinderen en jongeren leren omgaan met geld, ondersteuning bij financiële keuzes.
 • Stimuleren ondernemerschap: ondernemersklimaat en werkgelegenheid stimuleren.
 • Participatie: tegengaan bewegingsarmoede, cultuur toegankelijk maken voor iedereen, tegengaan van jeugdwerkloosheid, stimuleren van vrijwilligerswerk.
 • Duurzaam wonen: energiebesparing en levensloopbestendig wonen.
 • Verminderen voedselverspilling, verbeteren kennis van en gebruik van gezonde voeding.

Extra tip!

Wij zijn partner van Voor je Buurt,  hét crowdfundingplatform voor lokale initiatieven. Voor Utrecht is er een aparte site www.voorjestadsie.nl , projecten in Nieuwegein kunnen terecht op de landelijke site:  www.voorjebuurt.nl  Crowdfunding is een mooi instrument om brede ondersteuning te krijgen en daarmee ook het draagvlak van het project te versterken. Het platform biedt individuele begeleiding bij het opzetten van een campagne en de mogelijkheid een crowdfundingworkshop te volgen. Verder maken initiatieven kans op bijdragen van het Initiatievenfonds van de Gemeente Utrecht, VSB fonds, Stichting DOEN en ons eigen Stimuleringsfonds. Daarmee kan VoorjeStadsie een alternatief zijn voor een aanvraag bij het Stimuleringsfonds.

Voorwaarden

Uw aanvraag voor het Stimuleringsfonds voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De aanvrager is een organisatie, bijvoorbeeld een stichting, instelling of vereniging.
 • De activiteit is gericht op en vindt plaats in Utrecht, Nieuwegein, De Meern, Vleuten of Harmelen.
 • De activiteit sluit aan bij een van de onderwerpen financiële educatie, stimuleren ondernemerschap, participatie of duurzaam wonen.
 • Overlegging van een projectplan met duidelijke maar kernachtige omschrijving van doel, activiteiten, het verwachte bereik binnen de doelgroep en een begroting. Het projectplan graag beperken tot maximaal vijf pagina’s
 • U vraagt aan ons maximaal de helft van het bedrag op de begroting.
 • U kunt achteraf aan ons laten zien hoe u uw bijdrage heeft besteed.

Wij ondersteunen geen:

 • Politieke of religieuze activiteiten.
 • Organisatie- en personeelskosten (behalve bij vrijwilligersorganisaties)
 • Conferenties en congressen.
 • Uitgave van historie- of herdenkingsboeken en films

Aanvragen

Ieder kwartaal beoordeelt een commissie uit de ledenraad de aanvragen. Zorg ervoor dat uw aanvraag minimaal één week voor de vergadering bij ons binnen is. Uw aanvraag bestaat uit het online aanvraagformulier plus een projectplan met begroting en dekkingsplan.

Vergaderdata voor Nieuwegein en Utrecht:

 • 7 maart 2018
 • 13 juni 2018
 • 12 september
 • 12 december

De vergaderdata in Leidsche Rijn (inclusief Vleuten, De Meern en Harmelen):

 • 12 maart 2018
 • 18 juni 2018
 • 17 september 2018
 • 10 december 2018

Sponsoring

Wij benaderen verenigingen proactief en dagen ze uit om hun ambities te pitchen, daarom nemen wij op dit moment geen losse sponsorverzoeken in behandeling. Met onze sponsorrelaties werken we samen om de culturele, maatschappelijke en sportieve ambities van verenigingen in Utrecht, Leidsche Rijn en Nieuwegein op een duurzame manier te versterken. Dit doen wij samen met koepels uit de sport- en cultuursector.

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon en chat.


Particulieren


Bedrijven