Sponsoring en donaties

Rabobank Zuid-Limburg West staat midden in de maatschappij. Als coöperatieve bank zijn we altijd dichtbij. We zoeken steevast naar mogelijkheden om mensen én innovatieve ideeën te laten groeien; door inzet van kennis, ons netwerk en kapitaal en door samen te werken met partners. Vanuit onze coöperatieve gedachten geven wij jaarlijks een deel van de winst terug aan de lokale samenleving. Hiermee ondersteunen we het verenigingsleven in de kernen en maatschappelijke initiatieven of projecten die een bijdrage leveren aan één van de knelpunten uit ons maatschappelijk jaarplan.

Rabo Clubsupport

Rabobank draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Alle clubs zijn samen ontzettend waardevol voor de leefbaarheid en vitaliteit van onze steden, dorpen en kernen. Ze zorgen voor verbinding en saamhorigheid. De club is de plek waar de buurt samenkomt, waar je iedereen kent, waar je jezelf kunt zijn en waar we elkaar en de buurt sterker maken.

Voor verenigingen en stichtingen die klant bij ons zijn, is Rabo ClubSupport dan ook dé manier om in aanmerking te komen voor ondersteuning van de bank. Hoe? Door op creatieve wijze campagne te voeren en zoveel mogelijk stemmen te werven onder leden van de Rabobank. Zij bepalen namelijk welke club financiële ondersteuning ontvangt. Hoe meer stemmen op een club worden uitgebracht, hoe meer geld deze krijgt. Een aanzienlijk deel van ons coöperatief dividend gaat naar Rabo ClubSupport, in 2020 maar liefst € 400.000,-! Rabo ClubSupport vindt jaarlijks plaats waarbij lokale banken coöperatief dividend teruggeven aan de lokale samenleving via verenigingen en stichtingen.

In dit bijzondere jaar was Rabo ClubSupport een groot succes. In Zuid-Limburg namen maar liefst 788 clubs deel en 10.477 leden van onze bank brachten hun stem uit. Benieuwd naar de uitslag? Bekijk hem via de link hieronder.

Coöperatiefonds

Vanuit het Coöperatiefonds ondersteunen wij projecten en initiatieven die de lokale gemeenschap versterken en passen binnen ons maatschappelijk jaarplan. Het directieteam van onze bank bespreekt de aanvragen met een afvaardiging van de ledenraad. Zij toetsen of de aanvraag past binnen de voorwaarden en in welke vorm de ondersteuning wordt toegezegd. Dit kan in de vorm van een financiële bijdrage, maar ook het delen van kennis of netwerken is mogelijk.

Een donatie aanvragen? Kijk in de voorwaarden of jouw project past binnen de kaders. Is dat het geval, vul dan het online aanvraagformulier in en stuur dit samen met een projectplan en begroting in. Wij nemen de aanvraag vervolgens in behandeling.

Algemene uitsluitingen

 • Individuele personen.
 • Politieke of religieuze activiteiten.
 • Donateursacties, vrienden-van en club van 100.
 • Scholen in aanschaf van lesmaterialen.
 • Landelijke goede doelen.
 • Terugkerende kostenposten die in de begroting thuis horen.
 • Investering in onroerende goederen.
 • Evenementen of activiteiten die gevaar opleveren voor deelnemers of publiek.
 • Evenementen of activiteiten die milieubelastend zijn.
 • Initiatieven die al door de Rabobank en/of Rabobank Foundation worden ondersteund.

Voorwaarden Rabo ClubSupport

 • De vereniging of stichting is klant van Rabobank Zuid-Limburg West.
 • De activiteiten van de vereniging of stichting vinden plaats in de gemeente Sittard-Geleen, Stein, Beek, Susteren, Maastricht, Eijsden/Margraten (specifiek oude gemeente Eijsden), Valkenburg of Meerssen.
 • De ontvangen donatie is inclusief btw en eventueel verschuldigde schenkbelasting. Deze kunnen niet verhaald worden op Rabobank Zuid-Limburg West.
 • Voor een overzicht met uitsluitingen, zie onze lokale website.
 • Alle klanten die per 1 september van het betreffende jaar lid zijn van Rabobank Zuid-Limburg West mogen hun stem uitbrengen op de deelnemende verenigingen en stichtingen.
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op Rabo ClubSupport van(uit) Rabobank Groep. De deelnemende vereniging of stichting aanvaardt de toepasselijkheid van de voorwaarden en verklaart zich akkoord met de inhoud daarvan.
 • Rabo ClubSupport staat open voor verenigingen en stichtingen.
 • De vereniging/stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De vereniging/stichting dient een maatschappelijk, sportief, recreatief of cultureel doel en draagt bij aan de lokale leefomgeving.
 • De vereniging/stichting is primair een vrijwilligersorganisatie die niet gericht is op het maken van winst.
 • De vereniging/stichting moet zich aanmelden om deel te nemen aan Rabo ClubSupport en maakt bij aanmelding kenbaar wat haar bestedingsdoel is voor de bijdrage die ze van de Rabobank ontvangt.
 • De activiteiten sluiten aan bij de thema's: leefbaarheid / duurzaamheid / educatie / cultuur / sport.
 • Rabobank behoudt te allen tijde het recht om een vereniging/stichting uit te sluiten van, dan wel toe te laten tot Rabo ClubSupport en mag indien daar aanleiding toe is, achteraf om verantwoording vragen aan de vereniging/stichting
 • De vereniging of stichting krijgt binnen 2 weken na de inschrijving bericht of de vereniging of stichting is toegelaten dan wel uitgesloten van Rabo ClubSupport.
 • Over de reden van toelating/uitsluiting en de opzet van Rabo ClubSupport wordt niet gecorrespondeerd.
 • Rabo ClubSupport kan deelnemende verenigingen en stichtingen vragen belangeloos mee te werken aan een eventuele publiciteitscampagne rondom Rabo ClubSupport.
 • De vereniging/stichting is verplicht om de bijdrage van Rabo ClubSupport te besteden aan maatschappelijke doelen ter verbetering van de aspecten leefbaarheid, duurzaamheid, educatie, cultuur, sport & recreatie. Op verzoek van de bank moet de vereniging/stichting dit kunnen aantonen.
 • Het bedrag dat wordt uitgekeerd aan de vereniging of stichting is afhankelijk van het aantal stemmen dat een vereniging of stichting krijgt en het beschikbaar coöperatief dividend van de lokale Rabobank.
 • Alleen leden van de Rabobank mogen stemmen.
 • Leden vanaf 12 jaar mogen stemmen.
 • Elk lid mag 5 stemmen uitbrengen op de verenigingen en stichtingen, waarvan er maximaal 2 op dezelfde vereniging/stichting mag worden uitgebracht
 • Door het uitbrengen van een stem door een lid accepteert het betreffende lid dat persoonlijke gegevens worden geregistreerd en in het kader van Rabo ClubSupport worden gebruikt door Rabo ClubSupport. Rabo ClubSupport behandelt de gegevens vertrouwelijk en stelt deze niet beschikbaar aan derden, anders dan noodzakelijk voor het uitvoeren van Rabo ClubSupport.
 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal Rabobank in alle redelijkheid een besluit nemen ten aanzien van Rabo ClubSupport.
 • Rabo ClubSupport is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de procedure of voor het handelen of nalaten van derde partijen.
 • Op Rabo ClubSupport is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, en in geval van een geschil is uitsluitend de rechter te Utrecht bevoegd.

Voorwaarden Coöperatiefonds

Het project op initiatief past binnen één van de thema’s:

 • Iedereen Financieel Gezonder
 • Duurzamer Wonen
 • Duurzamer Groeien
 • Duurzamere Voeding
 • De vereniging, stichting of maatschappelijke instantie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • De aanvrager is een vereniging, stichting of maatschappelijke instantie waarvan de kernactiviteiten plaatsvinden in het werkgebied van Rabobank Zuid-Limburg West
 • De activiteit vindt plaats in het werkgebied van Rabobank Zuid-Limburg West
 • De aanvrager ontvangt maximaal één donatie per jaar
 • Het project mag niet thuishoren in de jaarbegroting van de aanvragende organisatie, er moet sprake zijn van een bijzondere uitgave
 • De bijdrage van de Rabobank vanuit het coöperatief dividend staat nooit op zichzelf, er is sprake van cofinanciering

Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur


Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Bellen

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur