Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving. U kunt bij ons terecht voor:

 • Rabobank Clubkas Campagne: een donatie namens onze leden. Voor verenigingen en stichtingen met een maatschappelijk doel die bij ons bankieren.
 • Coöperatiefonds: een donatie voor projecten op het gebied van duurzaamheid, economische vitaliteit, leefbaarheid in wonen of leefbaarheid in zorg.
 • Sponsoring: activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. U zorgt voor een tegenprestatie.

Rabobank Clubkas Campagne 2019

Verenigingen leveren een belangrijke bijdrage aan een vitale Zuid-Limburg West. Mede daarom draagt Rabobank Zuid-Limburg West het verenigingsleven in onze regio een warm hart toe. En doneren wij elk jaar een deel van onze winst aan lokale verenigingen. De leden van onze bank stemmen tijdens de Clubkas Campagne op de verenigingen die zij belangrijk vinden. Hoe meer stemmen op een vereniging worden uitgebracht, hoe meer geld deze krijgt.
Rabobank Clubkas Campagne: een campagne voor verenigingen en stichtingen die bij ons bankieren en een sociaal-maatschappelijk of culturele bijdrage leveren.

Rabobank Clubkas Campagne wordt Rabo ClubSupport

Al een aantal jaren organiseert Rabobank Westelijke Mijnstreek de Clubkas Campagne in het voorjaar. Dit jaar verandert niet alleen de naam, Rabo ClubSupport maar ook de periode. De campagne wordt nu in het najaar gehouden. Verenigingen en stichtingen die bankieren bij voormalig Rabobank Westelijke Mijnstreek ontvangen half juni een uitnodiging om in te schrijven op Rabo ClubSupport.

Voor de verenigingen en stichtingen van voormalig Rabobank Maastricht e.O. verandert er dit jaar niets. Voor sponsoraanvragen sturen zij het formulier in dat op onze website staat.

Uitgesloten voor deelname aan Rabo Clubsupport zijn:

 • verenigingen of stichtingen die zijn opgericht voor het organiseren van een activiteit of evenement
 • politieke partijen en religieuze instellingen
 • sociëteiten/(mini)soos/serviceclubs
 • clubs van honderd of vriendenclubs (vrienden van...)
 • actiecomités
 • belangenbehartigerinitiatieven (ouderverenigingen, huurdersverenigingen, vereniging van eigenaren etc.)
 • supportersverenigingen

De voorwaarden van Rabo ClubSupport vindt u op de actiepagina

Coöperatiefonds

Wij steunen maatschappelijke, sociale en culturele projecten met een uniek lokaal karakter. Ledenraadsleden beoordelen vier keer per jaar of projecten een bijdrage krijgen uit het fonds en zo ja, het bedrag. De vergaderingen vinden plaats in maart, juni, september en december. De aanvragen moeten uiterlijk voor de 1e van de maand van behandeling zijn ingediend.

Verenigingen en stichtingen uit het werkgebied van de voormalige Rabobank Maastricht en Omstreken sturen voor de aanvraag voor een donatie een mail naar communicatie.zuidlimburgwest@rabobank.nl.

Voor verenigingen en stichtingen uit het werkgebied van de voormalige Rabobank Westelijke Mijnstreek vindt u hieronder de voorwaarden en het aanvraagformulier. Hier komen de huidige voorwaarden en het formulier 'Vraag een donatie aan' zoals het nu op de site staat.

Voorwaarden

Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Verplichte bijlagen zijn een sluitende begroting en een plan van aanpak. Wij gebruiken de volgende voorwaarden:

De aanvrager

 • is een organisatie met aantoonbare affiniteit met de Westelijke Mijnstreek
 • valt binnen de normen en waarden van de gemeenschap
 • is een rechtspersoon in de non-profit organisatie
 • kan slechts één keer een beroep doen op een donatie voor hetzelfde project
 • stemt in met publicitaire uitingen op initiatief van de Rabobank
 • draagt de bijdrage op een positieve wijze uit binnen het werkgebied

Het project

 • past minimaal in 1 van de 3 categorieën van de maatschappelijke agenda: Ondernemers helpen groeien, Lokale leefomgeving en Zelfredzaamheid .
 • is toekomstbestendig en duurzaam
 • richt zich in principe op de lokale gemeenschap van de Westelijke Mijnstreek
 • is van maatschappelijke, sociale of culturele aard
 • kent géén directe religieuze of politieke belangen
 • kent geen winstoogmerk
 • mag niet thuishoren in de jaarbegroting van de aanvragende organisatie, er moet sprake zijn van een bijzondere uitgave

Niet in aanmerking voor een bijdrage uit het coöperatiefonds komen

 • investering in onroerende goederen (geen aanbouw en/of nieuwbouw wél opknappen bestaande ruimtes)
 • officiële landelijke goede doelen
 • donateursacties, ‘vrienden van’, ‘Club van 100’ etc.
 • evenementen of activiteiten die gevaar opleveren voor deelnemers of publiek
 • evenementen of activiteiten die milieubelastend zijn
 • initiatieven die al door de Rabobank en/of Rabobank Foundation worden ondersteund

De bijdrage van de Rabobank vanuit het coöperatief dividend staat nooit op zichzelf, er is sprake van cofinanciering.

Sponsoring

Rabobank Zuid-Limburg West sponsort een aantal lokale toonaangevende activiteiten en evenementen op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. 

Verenigingen en stichtingen uit het werkgebied van de voormalige Rabobank Maastricht en Omstreken sturen voor de aanvraag voor sponsoring een mail naar communicatie.zuidlimburgwest@rabobank.nl.

Voor verenigingen en stichtingen uit het werkgebied van de voormalige Rabobank Westelijke Mijnstreek vindt u hieronder de voorwaarden en het aanvraagformulier. Hier komen de huidige voorwaarden en het formulier 'Vraag sponsoring aan' zoals het nu op de site staat.

Voorwaarden

Jaarlijks ontvangen wij veel sponsoraanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. We gebruiken onderstaande uitgangspunten voor sponsoring. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Verplichte bijlagen zijn een sluitende begroting en een duidelijk plan voor de organisatie en de publiciteit.

 • de vereniging of stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • de vereniging of stichting is klant bij Rabobank Zuid-Limburg West
 • de vereniging of stichting is professioneel en betrouwbaar
 • de activiteit vindt plaats in de Westelijke Mijnstreek (gemeente Sittard-Geleen, Stein en Beek of de kernen Dieteren, Nieuwstadt en Susteren van de gemeente Echt-Susteren)
 • de Rabobank is de enige sponsor uit de financiële sector
 • de aanvrager kan maximaal één sponsoraanvraag per jaar indienen
 • de vereniging of stichting neemt niet deel aan de Rabobank Clubkascampagne

We sponsoren geen:

 • personen
 • activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek
 • activiteiten die slecht zijn voor het milieu
 • politieke of religieuze activiteiten
 • donateursacties, vrienden-van en club van 100
 • officiële landelijke goede doelen

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven