Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving. U kunt bij ons terecht voor:

 • Rabobank Clubkas Campagne: een donatie namens onze leden. Voor verenigingen en stichtingen met een maatschappelijk doel die bij ons bankieren.
 • Coöperatiefonds: een donatie voor projecten op het gebied van duurzaamheid, economische vitaliteit, leefbaarheid in wonen of leefbaarheid in zorg.
 • Sponsoring: activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. U zorgt voor een tegenprestatie.

Rabo Clubsupport

Verenigingen leveren een belangrijke bijdrage aan een vitale Zuid-Limburg West. Mede daarom draagt Rabobank Zuid-Limburg West het verenigingsleven in onze regio een warm hart toe. En doneren wij elk jaar een deel van onze winst aan lokale verenigingen. De leden van onze bank stemmen tijdens Rabo ClubSupport op de verenigingen die zij belangrijk vinden. Hoe meer stemmen op een vereniging worden uitgebracht, hoe meer geld deze krijgt. Rabo ClubSupport is bedoeld voor verenigingen en stichtingen die bij ons bankieren en een sociaal-maatschappelijk of culturele bijdrage leveren.

Voorwaarden Rabo ClubSupport

 • De vereniging of stichting is klant van Rabobank Zuid-Limburg West.
 • De activiteiten van de vereniging of stichting vinden plaats in de gemeente Sittard-Geleen, Stein, Beek, Susteren, Maastricht, Eijsden/Margraten (specifiek oude gemeente Eijsden), Valkenburg of Meerssen.
 • De ontvangen donatie is inclusief btw en eventueel verschuldigde schenkbelasting. Deze kunnen niet verhaald worden op Rabobank Zuid-Limburg West.
 • Voor een overzicht met uitsluitingen, zie onze lokale website.
 • Alle klanten die per 1 september van het betreffende jaar lid zijn van Rabobank Zuid-Limburg West mogen hun stem uitbrengen op de deelnemende verenigingen en stichtingen.
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op Rabo ClubSupport van(uit) Rabobank Groep. De deelnemende vereniging of stichting aanvaardt de toepasselijkheid van de voorwaarden en verklaart zich akkoord met de inhoud daarvan.
 • Rabo ClubSupport staat open voor verenigingen en stichtingen.
 • De vereniging/stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De vereniging/stichting dient een maatschappelijk, sportief, recreatief of cultureel doel en draagt bij aan de lokale leefomgeving.
 • De vereniging/stichting is primair een vrijwilligersorganisatie die niet gericht is op het maken van winst.
 • De vereniging/stichting moet zich aanmelden om deel te nemen aan Rabo ClubSupport en maakt bij aanmelding kenbaar wat haar bestedingsdoel is voor de bijdrage die ze van de Rabobank ontvangt.
 • De activiteiten sluiten aan bij de thema's: leefbaarheid / duurzaamheid / educatie / cultuur / sport.
 • Rabobank behoudt te allen tijde het recht om een vereniging/stichting uit te sluiten van, dan wel toe te laten tot Rabo ClubSupport en mag indien daar aanleiding toe is, achteraf om verantwoording vragen aan de vereniging/stichting
 • De vereniging of stichting krijgt binnen 2 weken na de inschrijving bericht of de vereniging of stichting is toegelaten dan wel uitgesloten van Rabo ClubSupport.
 • Over de reden van toelating/uitsluiting en de opzet van Rabo ClubSupport wordt niet gecorrespondeerd.
 • Rabo ClubSupport kan deelnemende verenigingen en stichtingen vragen belangeloos mee te werken aan een eventuele publiciteitscampagne rondom Rabo ClubSupport.
 • De vereniging/stichting is verplicht om de bijdrage van Rabo ClubSupport te besteden aan maatschappelijke doelen ter verbetering van de aspecten leefbaarheid, duurzaamheid, educatie, cultuur, sport & recreatie. Op verzoek van de bank moet de vereniging/stichting dit kunnen aantonen.
 • Het bedrag dat wordt uitgekeerd aan de vereniging of stichting is afhankelijk van het aantal stemmen dat een vereniging of stichting krijgt en het beschikbaar coöperatief dividend van de lokale Rabobank.
 • Alleen leden van de Rabobank mogen stemmen.
 • Leden vanaf 12 jaar mogen stemmen.
 • Elk lid mag 5 stemmen uitbrengen op de verenigingen en stichtingen, waarvan er maximaal 2 op dezelfde vereniging/stichting mag worden uitgebracht
 • Door het uitbrengen van een stem door een lid accepteert het betreffende lid dat persoonlijke gegevens worden geregistreerd en in het kader van Rabo ClubSupport worden gebruikt door Rabo ClubSupport. Rabo ClubSupport behandelt de gegevens vertrouwelijk en stelt deze niet beschikbaar aan derden, anders dan noodzakelijk voor het uitvoeren van Rabo ClubSupport.
 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal Rabobank in alle redelijkheid een besluit nemen ten aanzien van Rabo ClubSupport.
 • Rabo ClubSupport is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de procedure of voor het handelen of nalaten van derde partijen.
 • Op Rabo ClubSupport is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, en in geval van een geschil is uitsluitend de rechter te Utrecht bevoegd.

Coöperatiefonds

Wij steunen maatschappelijke, sociale en culturele projecten met een uniek lokaal karakter. Samen met onze ledenraadsleden beoordelen wij of projecten een bijdrage krijgen uit het fonds en zo ja, hoe hoog het bedrag wordt. Een donatie uit ons Coöperatiefonds aanvragen? Vul het formulier in en stuur dit, samen met een projectplan en een begroting, door. Wij nemen uw aanvraag dan in behandeling.

Voorwaarden

Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Verplichte bijlagen zijn een sluitende begroting en een plan van aanpak. Wij gebruiken de volgende voorwaarden:

De aanvrager

 • is een organisatie met aantoonbare affiniteit met de Westelijke Mijnstreek
 • valt binnen de normen en waarden van de gemeenschap
 • is een rechtspersoon in de non-profit organisatie
 • kan slechts één keer een beroep doen op een donatie voor hetzelfde project
 • stemt in met publicitaire uitingen op initiatief van de Rabobank
 • draagt de bijdrage op een positieve wijze uit binnen het werkgebied

Het project

 • past minimaal in 1 van de 3 categorieën van de maatschappelijke agenda: Ondernemers helpen groeien, Lokale leefomgeving en Zelfredzaamheid .
 • is toekomstbestendig en duurzaam
 • richt zich in principe op de lokale gemeenschap van de Westelijke Mijnstreek
 • is van maatschappelijke, sociale of culturele aard
 • kent géén directe religieuze of politieke belangen
 • kent geen winstoogmerk
 • mag niet thuishoren in de jaarbegroting van de aanvragende organisatie, er moet sprake zijn van een bijzondere uitgave

Niet in aanmerking voor een bijdrage uit het coöperatiefonds komen

 • investering in onroerende goederen (geen aanbouw en/of nieuwbouw wél opknappen bestaande ruimtes)
 • officiële landelijke goede doelen
 • donateursacties, ‘vrienden van’, ‘Club van 100’ etc.
 • evenementen of activiteiten die gevaar opleveren voor deelnemers of publiek
 • evenementen of activiteiten die milieubelastend zijn
 • initiatieven die al door de Rabobank en/of Rabobank Foundation worden ondersteund

De bijdrage van de Rabobank vanuit het coöperatief dividend staat nooit op zichzelf, er is sprake van cofinanciering.

Sponsoring

Rabobank Zuid-Limburg West sponsort een aantal lokale toonaangevende activiteiten en evenementen op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. 

Voorwaarden

Het uitgangspunt bij sponsoring is dat het bijdraagt aan de commerciële doelstellingen van de bank.

Algemene uitsluitingen:

 • Individuele personen.
 • Politieke of religieuze activiteiten.
 • Donateursacties, vrienden-van en club van 100.
 • Scholen in aanschaf van lesmaterialen.
 • Landelijke goede doelen.
 • Terugkerende kostenposten die in de begroting thuis horen.
 • Investering in onroerende goederen.
 • Evenementen of activiteiten die gevaar opleveren voor deelnemers of publiek.
 • Evenementen of activiteiten die milieubelastend zijn.
 • Initiatieven die al door de Rabobank en/of Rabobank Foundation worden ondersteund.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven