nl-iedereen-financieel-gezonder

Financieel gezond leven

Gezien onze rol als coöperatieve retailbank in Nederland willen we het financiële welzijn van onze klanten en de gemeenschappen waarin we opereren stimuleren. Dit is onze bijdrage aan een inclusieve samenleving waarin mensen zelfredzamer zijn.