Smallholder coffee farmers in Latin America

Rabo Rural Fund in 2020: Focus op duurzame groei

Droogte, hevige regenval, plantziekten, sterk schommelende prijzen op de wereldmarkt én de coronapandemie. Wereldwijd stonden boerenorganisaties in 2020 voor grote uitdagingen. Zeker als ze behoren tot de zogenoemde missing middle – te groot geworden voor steun van Rabo Foundation, maar nog te klein voor reguliere bankleningen. Rabo Rural Fund helpt deze organisaties om verder te groeien.

Zo werkt het Rabo Rural Fund

Wij zijn actief in de economisch, sociaal en ecologisch meest kwetsbare landen in Afrika, Azië, Midden-Amerika en Zuid-Amerika. Veel boerenorganisaties in deze landen die bijvoorbeeld in specerijen, groenten, noten en koffie handelen, hebben moeite een commerciële financiering te vinden. Waar gewone banken risico’s signaleren, ziet het Rabo Rural Fund juist kansen. Vooral om de lokale voedselproductie te verduurzamen, meer werkgelegenheid en het inkomen van kleinschalige boeren te vergroten. Door deze aanpak sluit het fonds aan op de het werk van Rabo Foundation, die lokale agrarische organisaties – veelal coöperaties – versterkt tot ze financieel zelfredzaam zijn. Daarna stokt de groei bij deze organisaties vaak, omdat een commerciële financiering buiten hun bereik ligt. Door fluctuerende marktprijzen en misoogsten krijgen veel van deze coöperaties het stempel ‘risicovol’.

Financiering

We financieren boerenorganisaties en microfinancieringsinstellingen die willen groeien, maar niet in aanmerking komen voor een commerciële financiering.
In 2020 bestond 88% van onze leningen uit handelsfinancieringen – dit zijn kortetermijnleningen om producten aan te kopen en te verwerken. Door onze financiering kunnen bedrijven en coöperaties het gat overbruggen tussen het moment van aankoop bij de boer en het moment van verkoop aan de (internationale) koper. Hierdoor hebben bedrijven de mogelijkheid om op zoek te gaan naar een goede markt en zijn ze niet gedwongen door financiële tekorten het product op de lokale markt voor een lagere prijs te verkopen. Daarnaast verstrekken we ook garanties en langetermijnleningen.

Kennis en netwerk

We zetten graag de kracht in van onze kennis en ons grote internationale netwerk. Want naast financiële ruimte is het voor boerenorganisaties en kleinschalige boeren ook belangrijk om te professionaliseren, hun kwaliteit en productiviteit te verhogen, duurzamer te produceren en afzetmarkten te vinden.

Lokale consultants

Een derde sleutel tot succes zijn onze lokale consultants, vooral in Midden- en Zuid-Amerika. Zij spreken de taal en begrijpen de cultuur en omgeving. Hierdoor bouwen ze snel een band op met de boerenorganisaties. Daarnaast onderhouden onze lokale consultants nauw contact met onze klanten. Zo zijn we snel op de hoogte van nieuwe uitdagingen en mogelijke oplossingen.

Resultaten Rabo Rural Fund

Illustration world

$ 51,4 miljoen

totaal verstrekt aan impactleningen

Illustration world growth

56 organisaties

in 15 landen in Afrika, Azië, Midden-Amerika en Zuid-Amerika maakten we hiermee sterker

illustration smallholder farmers

234.000 kleinschalige boeren

bereikt via de producentenorganisaties en MKB die we financierden in 2020.

Meer cijfers