Rabo Foundation in 2020: Kansen creëren in een tijd van beperkingen

3 juni 2021 10:00

Risico’s en beperkingen – vanaf de lente van 2020 bepaalden die ineens het leven van iedereen. Zo ook van onze partnerorganisaties, van de miljoenen mensen in een kwetsbare positie die zij vooruithelpen én van onze eigen medewerkers. Gelukkig waren er vorig jaar behalve beperkingen ook volop kansen om te werken aan een wereld die eerlijker, socialer en groener is.

Verzend het artikel per e-mail
Smallholders in field

De nieuwe werkelijkheid

2020 was het jaar waarin de wereld onherkenbaar veranderde. De veerkracht van ons allemaal werd op de proef gesteld. We voelden hoe beperkingen je leven kunnen bepalen, en hoe het is om kwetsbaar te zijn. We merkten ook hoeveel het betekent om te kunnen rekenen op voldoende inkomen en op de kracht van je sociale netwerk. De crisis brengt zo scherp aan het licht hoe noodzakelijk de sociale veranderingen zijn waarvoor we ons als Rabo Foundation inzetten.

De pandemie vergrootte de bestaande economische en sociale ongelijkheid. Dus ging in de lente van 2020 onze aandacht meteen uit naar het welzijn van onze projectpartners. Hoe hard raakt de crisis hen? En hoe kunnen we helpen? Veel projectpartners kregen te maken met teruglopende inkomsten, praktische beperkingen en noodzakelijke investeringen. In Nederland moest een groot deel van de social enterprises tijdelijk de deuren sluiten, met alle zakelijke én sociale risico’s van dien. Gelukkig kon het werk bij de meeste boerencoöperaties doorgaan – de vele kleinschalige boeren zijn absoluut onmisbaar voor de voedselketen in hun land en regio.

“We voelden hoe beperkingen je leven kunnen bepalen, en hoe het is om kwetsbaar te zijn.”

Het allerbeste slechtste jaar

2020 was ook een jaar vol creativiteit. Inspirerend vinden we hoe ondernemers mooie kansen ontdekten om hun bedrijf ondanks vele beperkingen draaiend te houden. Zo besloten de Nederlandse social enterprises i-did, Refugee Company, Fraenck en Vanhulley om mondkapjes te produceren. Andere organisaties maakten een snelle switch naar online manieren om hun achterban te bereiken of product te verkopen. Hierdoor kwamen de banen van hun medewerkers niet in gevaar.

Minstens zo mooi was hoe sommige projectpartners hun impact juist hebben vergroot. Zo maakte Refugee Team – die zich inzet voor sociale inclusie – er het ‘allerbeste slechtste jaar’ van. En bundelde Helvetas haar krachten met vele partners om de cacaosector te verduurzamen. Hun veerkracht, optimisme en doortastendheid zijn precies wat er nodig is om in een crisis positieve verandering te blijven maken.

De bakens verzet

2020 begonnen wij met stevige ambities. We wilden méér financieringen verstrekken, en zo een groeiende impact behalen. Door de gesloten grenzen en andere beperkingen moesten we onze bakens verzetten. De nieuwe prioriteit: onze projectpartners steun en ademruimte bieden. Bijvoorbeeld door uitstel van betaling te bieden op de leningen. Ook creëerden we een noodfonds, waaruit we ruim 711 duizend euro doneerden aan 70 organisaties. Die deden daarmee noodzakelijke investeringen om zichzelf of anderen overeind te houden.

Terwijl wij snel moesten bijschakelen, bleek tegelijk de kracht van onze bestaande aanpak. Want meer dan ooit werd duidelijk hoe waardevol onze aanwezigheid is in de landen waar we actief zijn. Toen vliegvelden en grenzen sloten, bleven onze vijftien lokale medewerkers op hun post. Hierdoor hielden we een helder zicht op de situatie in deze landen en regio’s, en wisten we welke partners geraakt werden en wat we voor hen konden betekenen.

De kans om het ánders te doen

2020 zette grote mondiale uitdagingen in een helder licht. Vooral de grote ongelijkheid – in welvaart, sociale kracht en gezondheid – en de onhoudbare uitputting van onze planeet. De crisis legt de tekortkomingen bloot in hoe we onze economie hebben georganiseerd, in ons niet-aflatende streven naar winst en groei.

Dit inzicht is een vruchtbaar startpunt van positieve verandering. Wij zien de crisis als een kans om het roer om te gooien. Veranderingen die lange tijd onmogelijk of enorm tijdrovend leken, konden nu in sneltreinvaart plaatsvinden. Dit is het moment om te dóen, en samen met onze veranderaars gebruiken we het momentum om te bouwen aan een eerlijkere, groenere en socialere economie.

“De crisis legt de tekortkomingen bloot in hoe we onze economie hebben georganiseerd.”

De blik vooruit met betere keuzes

2020 was tot slot een jaar waarin we onze strategie verder uitwerkten, met een nadruk op impactmanagement. We namen slimme impact- en kredietrisicomodellen in gebruik, waardoor we scherpere keuzes maken in hoe we onze middelen investeren. Dit levert ons meer zekerheid op dat we de verstrekte leningen grotendeels terugkrijgen.

Zo garanderen we dat ons fonds in stand blijft – en dat we zelf de veerkracht houden om ook in zwaar weer wereldwijd positieve impact te maken. Het is een bevestiging van onze goede koers dat we 2020 afsloten met een gezonde financiële balans.


Ontdek hoe we samen met onze partners kansen zagen in een jaar van beperkingen. Bekijk welke impact we hadden in 2020, in Nederland en ver daarbuiten.