Onze financiële cijfers in 2021

In alles wat we doen, willen we maatschappelijke en economische waarde toevoegen. Onze financiële cijfers laten zien hoeveel verschil Rabo Foundation in 2021 wist te maken.

Meer geld voor meer impact

Met onze projectpartners werken we wereldwijd aan blijvende positieve verandering. Dat kunnen we doen door de jaarlijkse financiële bijdragen die we ontvangen van Rabobank, Rabo-medewerkers, particulieren en bedrijven. Hun steun zorgt ervoor dat we zoveel mogelijk impact kunnen maken. In 2021 ontvingen we 18,6 miljoen euro (2020: 15,7 miljoen euro):

    9,9 miljoen euro werd bijgedragen door Rabobank. Jaarlijks ontvangen we 0,5% van de nettowinst. 8,5 miljoen euro ontvingen we van particulieren en bedrijven. Zij steunen het werk van Rabo Foundation met een gift. 0,2 miljoen euro ontvingen we van Rabo-medewerkers en gepensioneerden. Ruim 4.000 medewerkers doneerden maandelijks 4 euro of meer van hun salaris.

Een recordaantal toekenningen

Voor een inclusievere en duurzame samenleving zette Rabo Foundation in 2021 40,7 miljoen euro in. Dat is 4,5 miljoen euro meer dan in 2020. Het totaalbedrag verstrekten we in de vorm van leningen, donaties en garanties aan 410 organisaties in 23 landen.

    88% van de toekenningen ging naar producentenorganisaties en spaar- en kredietcoöperaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. In totaal ging het om een financiële bijdrage van 36 miljoen euro (2020: 30,6 miljoen euro.). 12% van onze toekenningen ging naar sociale ondernemingen in Nederland. Een totaalbedrag van 4,7 miljoen euro (2020: 5,6 miljoen euro.).

Rabo Foundation is een revolverend fonds dat voornamelijk leningen verstrekt. Met de aflossingen van de leningen kunnen we jaarlijks ons fonds weer aanvullen, het geld opnieuw inzetten én zo meer organisaties financieren.

87%

van de verstrekte impactfinancieringen zijn leningen, handelsfinancieringen en garanties.

49%

van de impactfinancieringen is groter dan 50.000 euro.

4,5 jaar

Is de gemiddelde doorlooptijd waarbinnen een lening wordt terugbetaald.

Financiering is maatwerk

Bij Rabo Foundation werken we met verschillende vormen van financieringen. Zodat organisaties precies krijgen wat zij nodig hebben om te kunnen groeien.

Meer financiële resultaten?