Onze kijk op impactmanagement

Door juiste keuzes te maken, hebben we de meeste impact. Welke positieve verandering we behalen, presenteren we met cijfers en verhalen in dit impact rapport. Hóe we dat verschil weten te maken, vertellen we hier.

Het begint met onze verandertheorie

Centraal in de strategie van Rabo Foundation staat onze verandertheorie (Theory of Change). Die is de leidraad voor al onze activiteiten en biedt een basis voor onze beslissingen. In de verandertheorie omschrijven we aan welke veranderingen Rabo Foundation wil bijdragen, bij wie en hoe we die veranderingen met onze interventies willen bereiken. Zo beschrijft de verandertheorie hoe financiering, kennisoverdracht, samenwerking en innovatie bijdragen aan positieve verandering. In lijn met onze missie: mensen in een kwetsbare positie de mogelijkheid bieden om te groeien, te bloeien en op eigen benen te staan.

Impact voorspellen bij élk project

Bij alle nieuw initiatieven en projecten toetsen we of die aansluiten bij onze verandertheorie. Dit doen we met het door ons ontwikkelde Potentiële Impact Performance model (PIP-model). Met een aantal vragen brengen we het doel en de verwachte impact van ieder project in kaart. Zo zien we of de initiatiefnemer van een project dezelfde strategische doelen najaagt als wij. En wat voor soort impact een project maakt; hoe beïnvloedt een project bijvoorbeeld het leven van betrokken mensen? Tot slot kijken we naar onze toegevoegde waarde als impactfinancier, en wat we buiten financiering extra kunnen toevoegen. Denk aan begeleiding bij het vinden van andere financiers, coaching of toegang tot nieuwe afnemers.

Continu monitoren en bijsturen

De voortgang van onze impact monitoren en managen we doorlopend om waar nodig bij te sturen. Daarvoor sturen we al onze partner-organisaties jaarlijks een vragenlijst die aansluit bij het PIP-model. Zo monitoren we de voorgang van een project. We kunnen ook projecten en hun impact met elkaar vergelijken, zoals koffiecoöperaties in een specifieke regio. En we zien welke van onze interventies succesvoller zijn. Om nog meer de diepte in te gaan, voeren we impactstudies uit. Zo begonnen we in 2021 een onderzoek met 60Decibels (in Engels) naar de impact van een garantieprogramma dat we zijn gestart met financiële instanties in India.

Verhalen maken het beeld compleet

Behalve impactdata verzamelen we ook verhalen. Over mensen die positief door een project worden beïnvloed en over de organisaties die hen helpen. Verandering is namelijk niet alleen te vangen in cijfers, zoals de prijs die een boerenorganisatie voor een gewas ontvangt. Het gaat ook om hoe een kleinschalige melkboer zich weerbaar maakt tegen het veranderende klimaat. Of om een nieuwkomer in Nederland die zich gelukkiger voelt na het vinden van een baan.

Lees onze impactverhalen

Focus op impact in 2022

Onze impact groeit door. Onder andere door de ontwikkeling van ons PIP-model. Zo moet dit model nog beter onze impact helpen voorspellen en ons helpen bij besluitvorming. Ook scherpen we onze monitoring aan met meer maatwerk: we gaan nog gerichter per project informatie verzamelen om te helpen bij de interventies die we plegen. We betrekken veel nadrukkelijker onze stakeholders en doelgroepen bij deze monitoring. En vanaf 2022 monitoren we ook doorlopend de impact van projecten. Zo nemen we meteen de impact van nieuwe interventies mee en kunnen we door het jaar heen bijsturen waar nodig.