Afrika | Kleinschalige boeren

Innovatieve creditscoringtool helpt Ghanese boeren op weg

5 december 2020 14:03

Ghana telt maar liefst 3.8 miljoen kleinschalige boeren. Tienduizenden van hen krijgen ondersteuning van agritechbedrijf Farmerline. Dat investeert in kleinschalige cacao- en sorghumboeren zodat ze kunnen ontwikkelen en groeien. Dankzij een innovatieve tool voor creditscoring bereikt Farmerline elk jaar meer boeren.

Farmers in field with tablet

Veel kleinschalige cacao- en sorghumboeren in Ghana moeten na de oogst een kwart van hun inkomsten weer inzetten voor landbouwmiddelen zoals meststoffen en reinigingsmiddelen. Na een slechte oogst, kan dit zelfs onmogelijk zijn. En na een goede oogst is het kleine inkomen vaak te weinig om in een keer dat bedrag te betalen. Daarom zijn landbouwproducten op krediet van levensbelang voor veel boeren in Ghana.

“Zonder een financiering kunnen kleinschalige boeren minder of zelfs niks verbouwen, laat staan innoveren en groeien.”

Financiering krijgen

‘Voor kleinschalige boeren is het bovendien moeilijk om financiering te regelen via de officiële wegen’, vertelt Alloysius Atta. Hij is de CEO van Farmerline in Ghana. ‘Zij voldoen vaak niet aan de eisen van reguliere banken. Deze financiers eisen documenten die de boeren meestal helemaal niet hebben. Of ze willen dat boeren bedrijfsmiddelen aandragen als onderpand. Maar die hebben ze niet, dus zijn ze te risicovol om te financieren. En zonder zo’n lening kunnen ze minder of zelfs niks verbouwen, laat staan innoveren en groeien.’

Op krediet helpen

Dankzij agritechbedrijven als Farmerline is er toch hoop voor deze boeren. ‘Wij leveren landbouwproducten op krediet. Die brengen we letterlijk tot aan hun deur, omdat veel boeren te afgelegen wonen om zélf middelen te halen. De producten en machines die ze via ons op krediet ontvangen, mogen ze flexibel over het seizoen terugbetalen. Hierdoor hebben ze het hele jaar door besteedbaar inkomen waarmee ze in hun eigen levensonderhoud voorzien en waar mogelijk geld overhouden om te investeren. Daarnaast bieden we hen ook trainingen over landbouwpraktijken, up-to-date weersvoorspellingen en zakelijke tips. Die geven hen de kennis om hun opbrengsten te vergroten.’

Klanten begrijpen

Farmerline mag dan veel boeren een kans geven, ze moet goed op de risico’s letten om zélf financieel gezond te blijven. Daarom gebruikt het bedrijf al jaren een digitale tool voor creditscoring die helpt bepalen hoe kredietwaardig een boer is. ‘Creditscoring is op zich niets nieuws’, stelt Alloysius, ‘Maar een gespecialiseerde creditscoringtool voor kleinschalige boeren wél. Onze developers hebben bestaande software aangepast, specifiek voor deze groep in Ghana. We voeden onze tool met data over onder meer eerdere opbrengsten, inkomsten en terugbetalingen. En informatie over gewassen en het land waarop een boer verbouwt. Dit helpt ons onze klanten écht begrijpen.’

Boeren bereiken

‘De tool is een efficiënte en kostenbesparende manier om de situatie van een boer in beeld te brengen’, vertelt Alloysius. ‘Daardoor kunnen we sneller meer boeren beoordelen, wat ons bereik vergroot. Boeren die positief uit de tool komen, kunnen we beter ondersteunen omdat we een beter beeld van hun behoefte hebben. Boeren die negatief uit de creditscoring komen, helpen we ook verder. We zetten dan onze trainingen in om ze financieel gezond te maken zodat ze alsnog in aanmerking komen voor onze financiële hulp.’

Altijd verbeteren

Met financiering van Rabo Foundation kan Farmerline de creditscoringtool verder uitbreiden. ‘Hoe preciezer hij wordt, hoe beter we inzicht krijgen in de activiteiten van boeren’, zegt Alloysius. ‘We zijn dus heel blij met die steun. Hierdoor kunnen we nog meer details verzamelen over boeren, hun boerderijen en gemeenschappen. Daarvoor zijn de contacten die wij met leiders van lokale gemeenschappen hebben trouwens ontzettend belangrijk. Zij voorzien ons – zeker in coronatijd – van vitale informatie over boeren. Zij helpen ons een steeds completer plaatje te vormen van onze klanten, zodat we de beste hulp bieden.’

Duurzaam groeien

Inmiddels heeft Farmerline in 2020 al 34.000 kleinschalige boeren gefinancierd. En dat worden er in de komende jaren alleen maar meer. ‘Wij perfectioneren ons systeem. Dus niet alleen de creditscoringtool, maar ook onze trainingen en logistiek. Hoe makkelijker boeren aan kennis, geld en middelen komen, hoe sneller zij groeien. En dat is niet alleen gunstig voor hun eigen levensonderhoud, maar ook voor de welvaart in hun lokale gemeenschap. En hoe meer kleine boeren duurzaam werken, hoe groter de voedselzekerheid wordt in heel Afrika.’