Latijns-Amerika | Kleinschalige boeren

Caravela koopt rechtstreeks van kleinschalige boeren

22 december 2020 13:49

Rabo Rural Fund investeert in de duurzame groei van boeren-organisaties. Zodat ze uiteindelijk de stap maken naar een commerciële bank. Hoewel dat niet altijd makkelijk is, lukte het Caravela uit Colombia toch. De koffie-exporteur kan daardoor verder groeien.

Coffee farmer in Latin America

Caravela exporteert koffiebonen van hoge kwaliteit uit Latijns-Amerika. In tegenstelling tot soortgelijke ondernemingen koopt Caravela de bonen rechtstreeks op van kleinschalige koffieproducenten. Directeur Alejandro Cadena: ‘Dat biedt alle partijen voordelen. Allereerst kunnen we de boeren zo de maximale prijs betalen voor hun product. Doordat we een langetermijnrelatie met hen opbouwen, kunnen we bovendien samenwerken aan een hogere opbrengst en kwaliteit van de koffie. Tot slot hoeven wij niet elk jaar veel tijd en energie te steken in het zoeken naar leveranciers.’ In 2018 kocht Caravela koffie in van ongeveer vierduizend kleinschalige boeren verspreid over acht Latijns-Amerikaanse landen. In totaal bereikte de organisatie daarmee honderdzestig lokale gemeenschappen.

Partnership

Caravela kreeg al in 2005 een lening van Rabo Foundation. Maar in 2010 ging het bedrijf bijna failliet. Alejandro: ‘Een jaar eerder was een groot deel van de oogst door slecht weer verloren gegaan. Gelukkig begreep Rabo Foundation de situatie en herfinancierde zij ons. Daarnaast hielp Rabo Foundation ons met het vinden van andere investeerders om Caravela financieel te versterken.’

Met succes. Het bedrijf groeide en stroomde vanwege een grotere financieringsbehoefte in 2014 door naar Rabo Rural Fund. ‘Net als Rabo Foundation geloofde ook Rabo Rural Fund in ons model; in hoe wij koffie van hoge kwaliteit inkopen bij kleinschalige boeren. Rabo Rural Fund bood ons niet alleen financiering, maar opende ook de deur naar andere impact lenders en een commerciële bank in Colombia. Het is een positieve boodschap naar de markt als een sterk merk als de Rabobank achter je staat.’

Op eigen benen

Caravela was volgens Alejandro mede door het dreigende bankroet in 2010 vastbesloten om als organisatie uiteindelijk op eigen benen te staan. ‘Dat soort ervaringen maken je sterker. Het werd ons duidelijk dat wij kleinschalige boeren alleen verder kunnen helpen als we zelf een financieel stabiele en onafhankelijke organisatie zijn. Daar hebben we de afgelopen jaren dan ook hard aan gewerkt – samen met Rabo Rural Fund. We zijn heel trots dat we in 2018 een kredietfaciliteit kregen van Rabobank Trade & Commodity Finance.’

Heel waardevol

Door de sterke groei van Caravela kwam de maximale financieringslimiet van Rabo Rural Fund in zicht. Dankzij de financiering van Trade & Commodity Finance (TCF) kan het bedrijf ongelimiteerd verder groeien, vertelt Alejandro. ‘Het was geen ingewikkelde transitie. TCF kijkt iets anders naar onze cijfers dan een impact lender. Maar doordat we hier lang naartoe gewerkt hebben en al ervaring hadden met een andere commerciële bank, verliep de overgang prima. Het fijne van TCF is dat zij ons uitstekend begrijpt, dankzij haar uitgebreide ervaring op het gebied van agribusiness. Dat is voor ons heel waardevol.’

Gevolgen van klimaatverandering

Caravela heeft nu voldoende toegang tot financiering om te kunnen groeien. ‘Op dat vlak hebben we geen belemmering meer.’ Wel ziet Alejandro andere uitdagingen. Naast de grillige wereldmarkt voor koffie is dat vooral klimaatverandering. ‘We merken dat hierdoor de kosten voor productie harder stijgen dan de inflatie en dat tegelijk koffieprijzen dalen. Wij proberen daarop in te spelen door kleinschalige boeren zoveel mogelijk te informeren over de beste manieren om met klimaatverandering om te gaan. Het voordeel van ons model is dat wij rechtstreeks contact hebben met producenten: dat maakt het makkelijker om die voorlichting te geven.’

Echt een partnership

Alejandro benadrukt dat Caravela nooit zover gekomen zou zijn zonder de steun en hulp van eerst Rabo Foundation en later Rabo Rural Fund. ‘Er was echt sprake van een partnership, niet van zomaar een financieringsrelatie. Rabo Rural Fund deed moeite om zich in ons bedrijf en model te verdiepen en kon ons daardoor verder helpen. Geen enkele andere organisatie heeft dat gedaan. Hun vertrouwen hielp ons vooruit.’


Toen Caravela de steun van Rabo Foundation ontgroeide, maakte ze de overstap naar het Rabo Rural Fund. Een impact lender die in 2011 door Rabo Foundation is opgericht om organisaties te versterken die onze financiële steun zijn ontgroeid, maar die nog steeds te klein of te risicovol zijn om een commerciële banklening te krijgen.