Smallholder coffee farmers in Latin America

Duurzame vooruitgang

Boerenorganisaties kunnen de economische vooruitgang op het platteland in Afrika, Azië en Latijns-Amerika vergroten. Door te investeren in producentencoöperaties, kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) en microfinancieringsinstellingen draagt het Rabo Rural Fund bij aan een beter inkomen voor kleinschalige boeren en aan een duurzame economische ontwikkeling.

Rabo Rural Fund: Samen werken voor groei & duurzaamheid

Meer dan twee miljard mensen wereldwijd moet dagelijks rondkomen van minder dan 2 dollar per dag. Driekwart van hen woont op het platteland en is afhankelijk van agrarische productie. Zonder toegang tot een financiering en betrouwbare markten kunnen deze kleinschalige boeren hun bedrijf niet laten groeien en een hoger inkomen verdienen. Door de toenemende groei van de wereldbevolking stijgt ook de vraag naar voedsel. Het versterken van producentencoöperaties en boerenorganisaties is daarom van groot belang voor de strijd tegen armoede én voedselzekerheid.

De uitdaging voor veel van deze boerenorganisaties is dat ze moeite hebben om een financiering te vinden. Ze zijn namelijk te groot voor donaties en microkredieten, maar komen nog niet in aanmerking voor reguliere bankleningen. Terwijl toegang tot financiering juist noodzakelijk is voor groei.

Kansen bieden

Rabo Rural Fund financiert boerenorganisaties in de "missing middle". Door toegang te bieden tot financiering geven we de organisaties de kans om te groeien en zo het inkomen van kleinschalige boeren te vergroten.

Kerncijfers

$ 48.6 miljoen

aan impactfinancieringen in 2022

69 organisaties

investeerden we in

in 15 landen

werken we zo aan positieve verandering

Wil je meer informatie?

Hoe wij investeren voor impact