Coffee farmer grades beans

Financieren voor impact

We investeren in de groei van boerenorganisaties die werken met kleinschalige boeren in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Ondernemingen die te groot zijn voor een lening bij microfinancieringsinstellingen en te klein of te risicovol voor commerciële banken. Door deze organisaties toegang te geven tot financiering leveren we een bijdrage aan duurzame economische ontwikkeling.

Zo ondersteunen we organisaties in hun groei

Wij bieden boerenorganisaties de volgende diensten en verstrekken doorgaans leningen die variëren van ongeveer 200.000 tot 3 miljoen dollar.

Handelsfinanciering

Via een handelsfinanciering krijgen organisaties toegang tot betaalbare financiering. Hierdoor kunnen ze de opkoop en verwerking van hun producten financieren waardoor ze in staat zijn te verkopen tegen betere prijzen en voorwaarden.

Delen van kennis en netwerk

Naast het verstrekken van een financiering is het delen van kennis en netwerken van belang. Zo leren de boerenorganisaties en de kleinschalige boeren hoe ze kunnen professionaliseren, de kwaliteit en productiviteit kunnen verhogen en duurzamer produceren.

Garantie

Een garantie helpt een boerenorganisatie om elders, vaak bij commerciële banken, een lening te krijgen. Rabo Rural Fund deelt het kredietrisico met een lokale bank door zelf een deel van de lening te verstrekken aan een coöperatie of een onderneming of door (deels) garant te staan voor de lening van de bank.

Werken aan positieve verandering

We willen bijdragen aan duurzame economische ontwikkeling, meer werkgelegenheid, een beter inkomen voor kleinschalige boeren en voedselzekerheid. Door leningen te verstrekken aan boerenorganisaties in ontwikkelingslanden die werken met kleinschalige boeren.

Onze impactdoelen

Beter inkomen voor kleinschalige boeren
Door boerenorganisaties toegang te geven tot financiering dragen we bij aan de groei van deze organisaties. Zodat ze deze organisaties zich verder kunnen ontwikkelen en hogere, stabielere inkomens kunnen bieden aan kleinschalige boeren.

Duurzaam ondernemen met ecologische impact
We ondersteunen kleinschalige boeren om beter om te gaan met de klimaatveranderingen. Zodat zij duurzamer ondernemen wat op termijn zorgt voor een verhoging van een inkomen en dat hun bedrijf ook in de toekomst kan blijven groeien.

Verbeteren van de lokale gemeenschap
Door het versterken van de boerenorganisaties dragen we bij aan een betere lokale leefomgeving.

Hoe we een verschil maken

Wij zijn actief in 15 ontwikkelingslanden en opkomende markten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Met onze investeringen ontsluiten we kansen voor boerenorganisaties en kleinschalige boeren. Deze voorbeelden onderstrepen de impact van ons werk.