Coffee farmer grades beans

Financieren voor impact

We investeren in de groei van boerenorganisaties die werken met kleinschalige boeren in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Ondernemingen die te groot zijn voor een lening bij microfinancieringsinstellingen en te klein of te risicovol voor commerciële banken. Door deze organisaties toegang te geven tot financiering leveren we een bijdrage aan duurzame economische ontwikkeling.

Zo ondersteunen we organisaties in hun groei

Wij bieden boerenorganisaties de volgende diensten en verstrekken doorgaans leningen die variëren van ongeveer 200.000 tot 3 miljoen dollar.

Werken aan positieve verandering

We willen bijdragen aan duurzame economische ontwikkeling, meer werkgelegenheid, een beter inkomen voor kleinschalige boeren en voedselzekerheid. Door leningen te verstrekken aan boerenorganisaties in ontwikkelingslanden die werken met kleinschalige boeren.

Hoe we een verschil maken

Wij zijn actief in 15 ontwikkelingslanden en opkomende markten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Met onze investeringen ontsluiten we kansen voor boerenorganisaties en kleinschalige boeren. Deze voorbeelden onderstrepen de impact van ons werk.