Afrika | Kleinschalige boeren

Winstgevende koeien voor een beter leven

5 mei 2021 9:00

Veel kleinschalige melkboeren hebben weinig koeien die ook nog eens nauwelijks melk geven. Een inkomen van een euro of minder per dag is normaal. Ze willen hun productie wel verhogen, maar hebben geen toegang tot kennis, financiering en middelen die daarvoor nodig zijn. MyFugo financiert hen wel, deelt kennis én biedt toegang tot technologieën zodat boeren hun leven en dat van hun gezin drastisch kunnen verbeteren.

Smallholder dairy farmer in Kenya

2020

start samenwerking Rabo Foundation en MyFugo

1.800

boeren bereikt

480

boeren getraind

5x

meer inkomsten voor deelnemende boeren

“MyFugo helpt boeren met krediet en technologie om meer en duurzaam melk te produceren”

De uitdaging

Het is moeilijk om als kleinschalige melkboer in Kenia genoeg te verdienen. Door langdurige droogte is veevoer namelijk schaars en duur, hierdoor brengen koeien veel minder melk op dan ze zouden kunnen. Daarnaast bezitten boeren vaak koeien die minder opbrengen in het warme Keniaanse klimaat. Uitbreiden is geen optie, daarvoor krijgen deze boeren geen lening bij een bank. Bovendien hebben ze vaak geen toegang tot de benodigde kennis om hun productiviteit te vergroten en hun boerderij professioneel te runnen.

MyFugo: dé partner voor de Keniaanse melkveehouder

MyFugo zet zich sinds 2018 in voor melkboeren in Kenia. Zij helpen boeren die minder dan 1,50 euro per dag verdienen hun inkomen te verhogen. Zij doet dat door:

    leningen te verstrekken aan boeren die bij boerencoöperaties zijn aangesloten, zodat zij meer en betere rassen koeien kunnen aanschaffen. microleningen te bieden voor investeringen in veevoer, veterinaire zorg, laaggeprijsde vaccinaties tegen de voor koeien dodelijke ziekte Theileriose en kunstmatige inseminatie. innovatieve technologieën te delen. Zo helpen ze boeren aan een slimme koeienhalsband waarmee ze de gezondheid van hun koeien monitoren. Met die kennis kunnen ze slim fokken, wat meer kalveren en een hogere melkopbrengst oplevert. trainingen te geven, onderlinge kennisoverdracht te stimuleren en boerenbedrijven te bezoeken. Met meer kennis kunnen boeren beter voor koeien zorgen zodat die meer opbrengen. En ze leren een winstgevende boerderij te runnen. Zo versterken ze hun positie op de markt.
MyFugo testimonial

Impact van MyFugo in 2020

    5x meer inkomsten voor een boer die met MyFugo werkt 40 boerencoöperaties gesteund 1.800 kleinschalige melkboeren ontvingen financiering 480 kleinschalige boeren ontvingen training 4x hogere melkproductie bij boeren die met MyFugo samenwerkten 10x minder koeiensterfte bij boeren die met MyFugo samenwerkten 13.000 extra boeren willen nu ook financiering

Rabo Foundation en MyFugo

Waarom financierde Rabo Foundation MyFugo in 2020 en ook weer in 2021? Omdat ze innovatief kleinschalige boeren ondersteunen om hun melkproductiviteit te verhogen. Zo draagt MyFugo bij aan twee belangrijke impactdoelen van Rabo Foundation. De eerste is klimaatslimme landbouw: dankzij betere middelen, koeien en kennis zijn boeren voor hun voedselproductie en inkomen minder afhankelijk van het klimaat. Ook versterkt MyFugo de positie van boeren in de waardeketen. Met meer en betere producten vinden zij makkelijker een afzetmarkt waar ze eerlijke prijzen voor hun melk krijgen.

Wij verstrekten MyFugo een financiering in de vorm van een lening en technische assistentie waarmee ze vorig jaar 1800 boeren verder hielp. Met de technische assistentie konden ze 480 boeren trainen die daardoor per koe hun opbrengsten sterk verhoogden van 2 naar 8 liter melk per koe.

MyFugo in 2021

MyFugo’s aanpak was zo succesvol dat hun naamsbekendheid onder Keniaanse boerencoöperaties een hoge vlucht nam. 11.000 extra boeren werden lid van de veertig coöperaties waarmee MyFugo samenwerkt. En maar liefst 13.000 extra boeren deden een aanvraag voor financiering of technische assistentie. Dankzij een nieuwe lening van Rabo Foundation in 2021 worden nu al veel meer boeren bereikt die de kans krijgen om hun bestaan te verbeteren.


Kom meer te weten over onze impact in Afrika in 2020. Bekijk onze resultaten en lees meer verhalen die laten zien hoe wij groeikansen creëren voor kleinschalige boeren.