Nederland | Financiële zelfredzaamheid

Jongeren krijgen weer grip op hun geld

1 juni 2021 9:00

Steeds meer Nederlandse jongeren kampen met financiële problemen en schulden. En hun aantal zal door corona de komende jaren waarschijnlijk nog toenemen. Via het programma Get a Grip wil de vereniging Humanitas jongeren met geldproblemen zo vroeg mogelijk bereiken. Vrijwilligers helpen jongeren vervolgens hun financiën op orde te krijgen.

Two people looking at their financial administration

2020

start project Get a Grip

185

jongeren bereikt met Get a Grip

35

plekken waar jongeren geholpen worden

316.709

jongeren hoorden over Get a Grip

De uitdaging

Jongeren krijgen vanaf hun 16e vaak voor het eerst te maken met financiële uitgaven. En de een kan die verantwoordelijkheid beter aan dan de ander. Van de jongeren tussen 18 en 25 jaar heeft 40 procent ten minste één schuld. Bij 15 procent daarvan is die schuld zelfs risicovol. Het aantal jongvolwassenen dat een beroep doet op schuldhulpverlening groeit de laatste jaren hard. Geldproblemen belemmeren jongeren bij de start van hun zelfstandige leven. Ze lijden onder stress en slapeloosheid, slechtere schoolprestaties en een groeiend sociaal isolement. De coronacrisis verergerde deze problemen. Zo zag 30 procent van de jongeren hierdoor hun inkomsten teruglopen.

“Van de jongeren tussen 18 en 25 jaar heeft 40 procent ten minste één schuld.”

Humanitas: vrijwilligers helpen jongeren bij hun geldzaken

Weinig vrijwilligersorganisaties in Nederland richten zich op financiële begeleiding van jongeren. Daarom ontwikkelde Humanitas ‘Get a Grip’: een speciale methodiek en training om jongeren van 16 tot 26 jaar met (dreigende) financiële problemen te bereiken en begeleiden. Via vooraf geteste socialmediacampagnes probeert Humanitas jongeren te bereiken voordat hun schulden problematisch worden. De organisatie wil bij hen de schaamte over hun financiële problemen verminderen, zodat ze sneller hulp zoeken. Goed getrainde vrijwilligers van Humanitas ondersteunen de jongeren vervolgens om hun financiële administratie op orde te krijgen én te houden. Zoals het ordenen van abonnementen en contracten met instanties of bedrijven. Dreigen hun geldzaken toch uit de hand te lopen, dan zoeken de vrijwilliger en jongere samen een oplossing. Humanitas hoopt deze aanpak uit te rollen in heel Nederland.

Impact van Get a Grip in 2020

Humanitas bereikte in 2020 met het programma Get a Grip via 35 lokale afdelingen in Nederland in totaal 182 jongeren:

    55 door preventie van schulden 65 door begeleiding bij schulden 7 door nazorg bij schulden 35 door vroege signalering van schulden 20 op andere manieren, zoals hun online app

Met de bewustwordingscampagne via social media bereikte Humanitas daarnaast nog eens 316.709 jongeren.

Corona beïnvloedde in 2020 de resultaten van Get a Grip. Zo startten sommige afdelingen later met het aanbieden van het programma. Ook bleek het lastiger om jongeren te bereiken.

Humanitas en Rabo Foundation

Het Get a Grip-programma van Humanitas sluit goed aan bij onze strategie op het gebied van Financiële Zelfredzaamheid. Zo richt Humanitas zich met de socialmediacampagne op het doorbreken van taboes bij jongeren om hulp te zoeken. We steunden Vereniging Humanitas met een donatie van 180 duizend euro. Hiermee kon de organisatie in 2020 het programma Get a Grip uitvoeren bij veertien extra afdelingen in het land. Daarnaast werkte Humanitas op verschillende gebieden samen met lokale vestigingen van Rabobank. Deze banken verwezen jongeren met financiële problemen door naar Humanitas, gaven publiciteit aan het project of werkten mee aan workshops.

Get a Grip in 2021

Doel voor 2021 is dat twintig nieuwe Humanitas-afdelingen in Nederland aan de slag gaan met Get a Grip. Ook lanceert Humanitas opnieuw een grootschalige socialmediacampagne en ontwikkelt ze een online zelfhulppakket waarmee de jongeren zelfstandig hun financiën op orde kunnen brengen.


Bekijk ons impactrapport 'Financiële zelfredzaamheid' om meer te weten te komen over onze resultaten in 2020 en lees meer verhalen die laten zien hoe wij bijdragen aan een meer inclusievere samenleving in Nederland.