Latijns-Amerika | Kleinschalige boeren

Nieuw gewas biedt nieuwe hoop voor Peruaanse cacaoboeren

2 juni 2021 09:00

Honderden arme cacaoboeren in Peru hebben een groot probleem: door strengere regelgeving is hun product niet meer welkom in de EU. Dit zet veel druk op hun toch al lage inkomen. Een oplossing is om compleet over te stappen van cacao naar rietsuiker. In een proefproject van coöperatie Norandino krijgen 160 kleinschalige boeren steun bij deze overstap. Het perspectief: een leefbaar en stabiel inkomen.

Cocoa smallholder farmer cutting cocoa beans
2019

start samenwerking Rabo Foundation en Norandino

160

boeren maken de overstap van cacao naar rietsuiker

120 ha

aan suikerriet wordt geplant

De uitdaging

Door sterk gedaalde cacaoprijzen op de wereldmarkt staat het inkomen van cacaoboeren al flink onder druk. Maar ze kampen met nóg een uitdaging. De Europese Unie heeft de regels aangescherpt voor hoeveel cadmium er in chocolade mag zitten. Cadmium is een schadelijke stof die via vervuilde landbouwgrond in de cacaobonen terechtkomt. Om in hun levensonderhoud te blijven voorzien, zit er voor veel boeren maar één ding op: omschakelen naar een ander gewas. Maar deze prijzige stap kunnen de armste boeren in Peru niet zonder hulp zetten.

Norandino: mooie oplossing voor cacaoboeren in nood

Al bijna dertig jaar is de coöperatie Norandino de steun en toeverlaat van enkele duizenden boeren in Peru. Dankzij de coöperatie groeit hun oogst en productkwaliteit, en hebben ze toegang tot leningen, afzetmarkten en agrarische expertise.

Norandino schiet nu haar getroffen cacaoboeren te hulp. Met een pilotproject ondersteunt ze 160 kleinschalige agrariërs bij de overstap van cacao naar rietsuiker – een gewas dat goed te verkopen valt en een beter inkomen oplevert dan cacao.

Zó helpt Norandino de kleinschalige boeren:

Langetermijnleningen om de cacaobomen te vervangen door rietsuiker. In totaal wordt via dit project 120 hectare aan rietsuiker geplant. Technische begeleiding voor alle 160 boeren om deze lastige switch naar een ander gewas te maken. Training en kennisdeling om op een duurzame manier rietsuiker te verbouwen en verwerken tot oersuiker. Financiering en plaatsing van drie grote installaties om het suikerriet te verwerken. Die gelden dan als voorbeeldsituaties om in overige regio’s na te doen, met financiering en donaties van andere partijen.

Als boer in korte tijd compleet overstappen op een ander gewas – dat is een lastige en ook risicovolle onderneming. Maar: als de aanpak loopt zoals gepland, dan hebben zij straks meer dan twee keer zoveel inkomen als toen ze cacao verbouwden. Een heel mooie stap vooruit in de levensstandaard van deze boeren, die nu tot de armste van het land behoren.

Testimonial

Norandino en Rabo Foundation

Met deze Peruaanse coöperatie hebben we al twintig jaar een nauwe en productieve samenwerking. De projecten die we ondersteunen zijn altijd gericht op de armste deelnemers van deze organisatie. Zo ook dit project. Voor kleinschalige boeren is de switch naar een nieuw gewas een lastige en kostbare stap. Wij komen deze boeren tegemoet in deze transitie via financiële hulp en training in agrarische skills. We financieren het overgrote deel van deze pilot en doen daarnaast een donatie voor de drie noodzakelijke verwerkingsinstallaties. Dankzij de overstap zijn de boeren ook beter bestand tegen klimaatverandering, een belangrijk onderdeel van onze strategie. De toegevoegde waarde van Rabo Foundation in dit project is onze inzet van hoogrisicokapitaal en specifieke producten en diensten om de transitie te begeleiden.

Norandino in 2021

Zoveel mogelijk kleinschalige cacaoboeren aan een nieuw en vast inkomen helpen. Voor Norandino is dat het doel van deze driejarige pilot. Het project met de 160 boeren wordt afgerond in 2021. Blijkt het een succes, dan breidt de coöperatie deze aanpak graag uit naar andere regio’s.


Kom meer te weten over onze impact in Latijns-Amerika in 2020. Bekijk onze resultaten en lees meer verhalen die laten zien hoe wij groeikansen creëren voor kleinschalige boeren.