Smallholder coffee farmers in the forest in Peru

Latijns-Amerika in 2020: Duurzamere en sterkere boeren

Droogte, hevige regenval, tegenvallende oogsten en natuurlijk corona. In 2020 hadden kleinschalige boeren in Latijns-Amerika te kampen met genoeg uitdagingen. Rabo Foundation gaf ze een zetje in de rug. Het resultaat? Bijna al onze aangesloten coöperaties kwamen het jaar financieel goed door.

Zo werken we in Latijns-Amerika

We helpen boerencoöperaties in Latijns-Amerika op verschillende manieren om duurzaam te groeien. Onze missie is om te zorgen dat onze partnerorganisaties zelfvoorzienend worden en zo de levens van de aangesloten kleinschalige boeren economisch, sociaal én ecologisch te verbeteren. Dat laatste door ze te helpen weerbaarder te worden tegen klimaatveranderingen.

Financiering

Boerencoöperaties lenen geld bij ons tegen gunstige voorwaarden. Gaat het goed met onze partners – doordat ze bij ons een track record van terugbetaling opbouwen – dan komen ze in aanmerking voor financiering door lokale banken.

In 2020 verstrekten we voor 12.0 miljoen euro aan leningen, technische assistentie, handelsfinancieringen en subsidies. Met onze kortlopende leningen kunnen producentenorganisaties producten kopen van boeren, hen op tijd betalen of landbouwmateriaal aanschaffen waarmee aangesloten boeren meer kunnen produceren. En met langlopende leningen kunnen de coöperaties op hun beurt microkredieten verstrekken. Waarmee boeren bijvoorbeeld kunnen investeren in een betere verwerking en opslag van hun oogsten.

Technische ondersteuning

Lokale partners helpen boeren om hun gewassen te diversifiëren. Hierdoor kunnen ze bij een tegenvallende oogst terugvallen op alternatieve inkomstenbronnen. Ook bieden onze partners de boeren toegang tot betere landbouwpraktijken en -middelen voor hogere opbrengsten, en leren ze hen omgaan met extreme droogte of juist hevige regenval. Boeren passen deze kennis blijvend toe en delen die ook met anderen binnen hun coöperatie.

Lokale teams

Onze lokale consultants zitten verspreid over de landen in Latijns-Amerika waar we actief zijn en bieden onze lokale partners technische ondersteuning. Zij spreken de taal, begrijpen de cultuur én de omgeving. Hierdoor bouwen ze snel een band op met de partners en de aangesloten boeren. Zo zijn we snel op de hoogte van nieuwe uitdagingen en mogelijke oplossingen.

illustration Latin America

Resultaten Latijns-Amerika

illustration Latin America

7 landen

wij zijn actief in Bolivia, Brazilië, Colombia, Ecuador, Mexico, Nicaragua en Peru.

Illustration coins

€ 12,0 miljoen

verstrekten we in de vorm van leningen, technische assistentie, handelsfinancieringen en donaties.

Illustration support growth

66

productencoöperaties, spaar- en kredietcoöperaties en mkb-bedrijven in Food & Agri kregen zo de kans om te starten of hun activiteiten op te schalen. En, de positie van kleinschalige boeren te versterken.

Mouth mask

€ 128.908

verstrekten we aan 28 organisaties die we steunden uit ons corona-noodfonds.

Illustration training

59%

van onze organisaties ontving technische assistentie, zoals opleidingen en trainingen op het gebied van landbouwtechnieken en gewasdiversificatie.

Ontdek onze impact in andere landen

Meer over Rabo Foundation