Two smallholder farmers in a field in Africa

Wereldwijd: kleinschalige boeren vooruithelpen door sterke coöperaties

Kleinschalige boeren in ontwikkelingslanden missen vaak kansen en kennis om hun boerenbedrijf verder te ontwikkelen. Door hun krachten te bundelen in coöperaties, helpen ze elkaar vooruit. Rabo Foundation steunt deze boerencoöperaties en versterkt zo de boeren, hun omgeving én de wereldwijde voedselketens.

Wat is er aan de hand?

Wereldwijd zijn er zo’n 500 miljoen kleinschalige boeren. Op hun eigen stukje grond doen zij elke dag opnieuw keihard hun best om een beter bestaan op te bouwen. Voor hun familie, voor hun omgeving. Geld om te investeren en groeien hebben ze niet, want voor lokale banken zijn deze boeren vaak te klein of te risicovol. Ook lopen ze achter in kennis van betere landbouwtechnieken. Hun oogsten mislukken steeds vaker door klimaatverandering. En ze missen toegang tot afzetmarkten om hun producten te verkopen.

Wat is de oplossing?

Samenwerken. Als deze boeren zich verenigen, dan staan ze sterker en gaan er deuren open die eerst gesloten bleven. Sterke boerenorganisaties zijn dan ook een belangrijke motor voor economische vooruitgang. Ze helpen de kleinschalige boeren hun bedrijf te laten groeien en op een duurzame manier voedsel te produceren. Ze bieden hen toegang tot nieuwe afzetmarkten en zorgen dat ze een eerlijke en hogere prijs ontvangen. Met als gevolg een hoger inkomen en betere leefomstandigheden. En doen de boeren het goed, dan profiteert ook hun omgeving. De hele gemeenschap bloeit op.

Hoe draagt Rabo Foundation hieraan bij?

Een voorwaarde voor succesvolle coöperaties is dat zij toegang hebben tot financiering, expertise en nuttige contacten. Vanaf onze start in 1974 zetten we ons hiervoor in: om wereldwijd boerenorganisaties te versterken en professionaliseren. Zodat zij de vele kleinschalige boeren op weg kunnen helpen om economisch zelfstandig te worden.

Financiering voor boerenorganisaties

We zorgen dat de spaar- en krediet- of producentencoöperaties beschikken over voldoende financiële ruimte. Hierdoor kunnen ze de aangesloten boeren kredieten geven of hun producten opkopen tegen een eerlijke prijs. Ook kunnen ze de nodige investeringen doen om te groeien. We zetten vijf verschillende financiële instrumenten in, van een lening tot een bankgarantie. Ook ontwikkelen we nieuwe financieringsvormen, zodat de organisaties precies krijgen wat ze nodig hebben. Vaak zijn we de eerste financier en vervullen we zo een rol als aanjager.

Bouwen aan sterkere en professionele organisaties

De maatschappelijke impact van een coöperatie is zo groot mogelijk als ze haar leden goed op weg helpt met duurzaam ondernemen, efficiënte productie en technologische vernieuwing. Onze expertise op al deze gebieden delen we daarom met de coöperaties via adviezen en trainingen. Deze kennis komt uit allerlei bronnen. Van onszelf en van Rabobank, natuurlijk. Maar juist ook van organisaties waarmee we samenwerken (zoals Progreso) en trainingscentra waarvan we partner zijn, zoals het Agribusiness Development Center (ADC).

Technologische innovatie

In veel landen valt er op het gebied van agrarische technologie nog veel te winnen. Met de juiste innovaties kunnen boeren meer, efficiënter én duurzamer produceren. Met als gevolg een hogere opbrengst en een hogere kwaliteit. Daarom financieren we innovatieve bedrijven in AgTech en FinTech en bieden we coöperaties toegang tot deze nieuwe technologieën.

Organisaties verbinden voor een duurzame waardeketen

Groeiende coöperaties en boeren die steeds meer produceren – dat vraagt om een betrouwbare afzetmarkt. Met Rabo Foundation als partner zijn de coöperaties aangesloten op het netwerk van Rabobank, de grootste food- en agribank ter wereld. Zo verbinden we vraag en aanbod en helpen we partnerschappen te ontstaan.

Aanpassen op klimaatverandering

Overal ter wereld zien we de gevolgen van klimaatverandering. Zoals extreme droogte of juist heel veel regen. Allebei kunnen die leiden tot mislukte oogsten, met rampzalige gevolgen voor boeren en hun omgeving. Dus moeten zij goed inspelen op de nieuwe omstandigheden. Daar zijn allerlei creatieve en innovatieve manieren voor. Wij helpen de boeren om die toe te passen.

Impact meten en managen

Als impactfinancier willen we dat steeds meer kleinschalige boeren hun bedrijf in een mooi tempo laten groeien. We onderzoeken daarom steeds hoe we het beste economische, sociale en ecologische impact bereiken, zodat we die vooruitgang kunnen versnellen. Bij alle organisaties brengen we de impact in kaart en kijken we welke methodes het beste werken.

Start met impact maken

Versterk je de positie van kleinschalige boeren in Afrika, Azië of Latijns-Amerika? Kijk of we iets voor elkaar kunnen betekenen.

Kom meer te weten over wie we zijn

Wil je graag meer informatie?