Two smallholder farmers in a field in Africa

Wereldwijd: kleinschalige boeren vooruithelpen door sterke coöperaties

Kleinschalige boeren in ontwikkelingslanden missen vaak kansen en kennis om hun boerenbedrijf verder te ontwikkelen. Door hun krachten te bundelen in coöperaties, helpen ze elkaar vooruit. Rabo Foundation steunt deze boerencoöperaties en versterkt zo de boeren, hun omgeving én de wereldwijde voedselketens.

Wat is er aan de hand?

Wereldwijd zijn er zo’n 500 miljoen kleinschalige boeren. Op hun eigen stukje grond doen zij elke dag opnieuw keihard hun best om een beter bestaan op te bouwen. Voor hun familie, voor hun omgeving. Geld om te investeren en groeien hebben ze niet, want voor lokale banken zijn deze boeren vaak te klein of te risicovol. Ook lopen ze achter in kennis van betere landbouwtechnieken. Hun oogsten mislukken steeds vaker door klimaatverandering. En ze missen toegang tot afzetmarkten om hun producten te verkopen.

Wat is de oplossing?

Samenwerken. Als deze boeren zich verenigen, dan staan ze sterker en gaan er deuren open die eerst gesloten bleven. Sterke boerenorganisaties zijn dan ook een belangrijke motor voor economische vooruitgang. Ze helpen de kleinschalige boeren hun bedrijf te laten groeien en op een duurzame manier voedsel te produceren. Ze bieden hen toegang tot nieuwe afzetmarkten en zorgen dat ze een eerlijke en hogere prijs ontvangen. Met als gevolg een hoger inkomen en betere leefomstandigheden. En doen de boeren het goed, dan profiteert ook hun omgeving. De hele gemeenschap bloeit op.

Hoe draagt Rabo Foundation hieraan bij?

Een voorwaarde voor succesvolle coöperaties is dat zij toegang hebben tot financiering, expertise en nuttige contacten. Vanaf onze start in 1974 zetten we ons hiervoor in: om wereldwijd boerenorganisaties te versterken en professionaliseren. Zodat zij de vele kleinschalige boeren op weg kunnen helpen om economisch zelfstandig te worden.

Start met impact maken

Versterk je de positie van kleinschalige boeren in Afrika, Azië of Latijns-Amerika? Kijk of we iets voor elkaar kunnen betekenen.

Kom meer te weten over wie we zijn

Wil je graag meer informatie?