Afrika | Climate Smart Agriculture

Conferentie met Cordaid voor klimaatfinanciers van de toekomst

27 juni 2022 16:00

Kan financiering boeren wapenen tegen klimaatverandering? Zeker! Als aanjagers van klimaatslimme oplossingen kunnen microfinancieringsorganisaties (MFI's) hun eigen positie versterken én het leven van kleinschalige boeren verbeteren. Het eerste zaadje hiervoor is geplant tijdens een tweedaagse conferentie samen met Cordaid. Programmamanager Kevin Kabatsi vertelt hieronder hoe MFI’s in Rwanda het verschil gaan maken.

Verzend het artikel per e-mail

Dat klimaatverandering verwoestende effecten op levens heeft, heb ik zelf gezien in Zuidwest-Oeganda, waar ik vandaan kom. In de bergen sterven daar nu mensen aan malaria, terwijl die ziekte daar eerder niet voorkwam. De reden? Door opwarming van de aarde kan de malariamug opeens ook op die hoogten overleven. In Rwanda zijn de uitdagingen weer anders maar niet minder ingrijpend. Levensgevaarlijke overstromingen verwoesten oogsten, overigens net als extreme droogte. Kleinschalige boeren kunnen hierdoor niet in hun levensonderhoud voorzien en het zet de voedselproductie onder druk.

Een unieke kans om te helpen

Innoveren tegen natuurgeweld is voor boeren vaak onmogelijk. Daarvoor moeten ze investeren, terwijl financiers het te risicovol vinden om aan hen te lenen. Hier komen MFI’s om de hoek kijken. Zij staan het dichtst bij boeren en hebben een unieke kans om hen te helpen bij klimaatslimme landbouw. Bijvoorbeeld door voor boeren die klimaatslim landbouwen een lagere rente te rekenen. Of speciale klimaatleningen te verlenen. Met toegang tot die financiering kunnen boeren klimaatslim landbouwen met bijvoorbeeld irrigatiesystemen, terrasbouw, wisselteelt en het gebruik van tussengewassen en organische mest. Hierdoor slagen hun oogsten vaker, wordt hun inkomen hoger en stabieler én kunnen ze leningen terugbetalen.

MFI’s inspireren om hun rol te pakken

Maar: veel MFI’s zien die kansen helaas nog niet. Sterker nog, ze hebben vaak een slechte reputatie als woekeraars die veel te hoge rentes vragen. Bovendien geven ze zelf aan dat het hun aan kennis ontbreekt om een klimaatslimme rol voor boeren te spelen. En dat ze internationaal geld nodig hebben om met nieuwe financiële producten en services te komen. Om Rwandese MFI’s te inspireren tóch hun rol als klimaatfinancier te pakken, organiseerden we in mei 2022 een conferentie in Kigali, Rwanda. Samen met Cordaid, die al veel werkt met Rwandese MFI’s en de Rwandese financiële sector en donors goed kent.

Een zeldzaam maar krachtig middel

Tijdens de conferentie brachten vertegenwoordigers van boerenorganisaties de urgentie van het probleem over. Zij zien letterlijk hun oogsten wegspoelen of juist verbranden. Ook andere aanwezigen deelden hun inzichten en kennis met de Rwandese MFI’s: vertegenwoordigers vanuit de overheid, de Rwandese Centrale Bank, andere financiers en donors, de Nederlandse ambassade, Rabobank’s Acorn. Speciale gast was een afvaardiging van de Senegalese MFI Caurie MicroFinance, een voorloper met veel klimaatgerelateerde oplossingen. Een mooi voorbeeld voor Rwandese MFI's.

Voor ons als Foundation is de conferentie een zeldzaam middel. Maar in dit geval was het ideaal. Zo brachten we namelijk snel ons netwerk bij elkaar en konden we in twee dagen tijd zoveel mogelijk MFI’s in Rwanda inspireren. Hiermee jagen we twee belangrijke pijlers van onze strategie aan. Namelijk de bevordering van klimaatslimme landbouw en de beperking van verliezen na de oogst. Allebei met hetzelfde grote doel: een sterkere positie en een beter leven voor kleinschalige boeren.

Nu zijn de MFI’s aan zet

Wij zijn in ieder geval trots op wat er al bereikt is: maar weinig MFI's in Rwanda kunnen nog claimen zich niet bewust te zijn van hun rol bij klimaatslimme landbouw. Hoe ze die rol invullen, dat is nu de volgende stap. De aanwezige MFI’s ontwikkelen voor het eind van het jaar een milieubeleid en hopelijk in het nieuwe jaar ook producten en services die klimaatslimme landbouw bevorderen. Het zaadje is geplant, nu is het aan de MFI’s om dat tot bloei te laten komen. Met positieve gevolgen voor Rwandese boeren, MFI’s zelf én de wereldvoedselvoorziening.


Rabo Foundation streeft er naar om zoveel mogelijk kleinschalige boeren te voorzien van niet alleen financiële steun maar ook toegant tot kennis en netwerk. Dit soort conferenties dragen bij aan deze doelstelling.