Rabo LevensloopBeleggen

Uw levenslooptegoed beleggen inzetten voor mogelijk hoger rendement

  • fiscaal aantrekkelijk beleggen
  • keuze uit verschillende BlackRock mixfondsen
  • tegoed vrij opneembaar
  • combinatie met Rabo LevensloopSparen
  • niet meer nieuw af te sluiten

U kunt een deel van uw levenslooptegoed beleggen. Dit kan alleen als u al een bestaande Rabo LevensloopSpaarrekening heeft met een daaraan gekoppelde rekening Rabo LevensloopBeleggen. Hiervoor boekt u geld over van uw rekening Rabo LevensloopSparen naar uw rekening Rabo LevensloopBeleggen.

Meer lezen over Rabo LevensloopSparen

Mixfondsen

U belegt met Rabo LevensloopBeleggen in een mixfonds van BlackRock. Dit is een zogenoemd indexfonds. De samenstelling en het beheer van het mixfonds waarin u belegt, zijn in handen van beleggingsspecialisten van BlackRock. U bepaalt zelf hoeveel u belegt en hoeveel risico u wilt lopen. Zo’n fonds heeft als doel het rendement en risico van een beursindex nauwkeurig te volgen. Deze aanpak is goedkoop in het beheer en biedt u houvast: het fonds zal ongeveer gelijk presteren als het marktgemiddelde.

Gevolgen afschaffing Levensloopregeling per 1 januari 2022

De Levensloopregeling wordt per 1 januari 2022 afgeschaft. Als u in loondienst bent, kunt u tot en met 31 december 2021 blijven sparen/beleggen en opnemen. Het levenslooptegoed mag u vrij besteden. Dit betekent dat u het levenslooptegoed ook mag opnemen voor andere doeleinden dan verlof. U mag het levenslooptegoed ook opnemen, als u geen werkgever meer heeft. Belegt u op 31 december 2021 nog via Rabo LevensloopBeleggen? Dan verkopen wij uw positie op dat moment. De opbrengst wordt dan in één keer belast. De levensloopverlofkorting die u tot 2012 heeft opgebouwd, wordt verrekend bij opname van het levenslooptegoed, of op 31 december 2021 als het gehele levenslooptegoed in één keer wordt belast.

Gezien de nog korte periode tot het einde van de regeling, vragen wij u om te overwegen of u nog wilt blijven beleggen en zo ja, of u niet meer koersrisico loopt dan als passend moet worden beschouwd bij de resterende looptijd. Dat geldt vooral als u nu belegt volgens een neutraal of hoger risicoprofiel (BlackRock mixfondsen 3, 4 of 5). Omdat het percentage aandelen in deze fondsen vrij groot is, is de waarde gevoelig voor schommelingen van de aandelenbeurzen. Het risico is dat een onverwachte koersdaling niet meer kan worden goedgemaakt in de resterende periode tot eind 2021. Graag bespreken wij dit met u. Neemt u hiervoor contact met ons op.

Fiscaal

Pas als u het levenslooptegoed opneemt, betaalt u hierover belasting en premies. Het levenslooptegoed valt niet onder de vermogensrendementsheffing in box 3. Bij opname van het tegoed heeft u fiscaal gezien recht op een extra levensloopverlofkorting van € 212 (in 2018) voor ieder jaar dat u heeft gespaard/belegd. Vanaf 2012 bouwt u geen levensloopverlofkorting meer op.

Maak een afspraak voor een oriënterend gesprek

Kenmerken

Geld storten en opnemen

U kunt via uw rekening Rabo LevensloopSparen geld storten en opnemen van uw rekening Rabo LevensloopBeleggen. Dit blijft mogelijk tot en met 31 december 2021. Daarna wordt de levensloopregeling afgeschaft.

Opnemen levenslooptegoed

Het opnemen van levenslooptegoed voor verlof gebeurt altijd in overleg met uw werkgever. Sinds 1 januari 2013 mag u uw levenslooptegoed ook opnemen voor andere doelen dan verlof. Dat heet bestedingsvrij opnemen.

Rendement

Inzicht in uw beleggingen

U krijgt doorlopend inzicht in de koersontwikkeling van uw mixfonds en de status van uw portefeuille via Rabo Internetbankieren en in de beleggen omgeving binnen de Rabo Bankieren App. Daarnaast ziet u online een nota van iedere aan- en verkoop. Wij delen ook elke maand de resultaten van de mixfondsen.

Hetzelfde rendement als Rabo Rendemix

Het rendement van Rabo LevensloopBeleggen vindt u op de pagina van Rabo Rendemix. Met Rabo Rendemix wordt namelijk ook belegd in mixfondsen van BlackRock.

Bekijk het rendement van Rabo ToekomstBeleggen

Actuele rendementen van BlackRock

Met Rabo LevensloopBeleggen belegt u in mixfondsen van BlackRock. U vindt de actuele rendementen, een beschrijving van de risico's, voorwaarden en kosten de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) op de website van BlackRock.

Lees meer op www.blackrock.nl

Goed om te weten

Verstandig beleggen vinden we bij de Rabobank belangrijk. Daarom zijn we transparant over kosten en rendementen.

  • Het rendement van Rabo LevensloopBeleggen is gebaseerd op rendementsgegevens van Morningstar. Alle lopende kosten zijn hierin verwerkt, behalve de beleggingskosten van de Rabobank.
  • We tonen het gemiddelde rendement van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2014, met een neutraal beleggingsprofiel.
  • Op 1 juli 2013 zijn de beleggingen binnen Rabo LevensloopBeleggen overgaan van vermogensbeheerder Robeco naar BlackRock. Het rendement in 2013 is daarom samengesteld uit de rendementen van de Robeco Mixfondsen vanaf 1 januari 2013 en de rendementen van de BlackRock Mixfondsen vanaf 1 juli 2013.
Zo werkt het

U heeft een helder inzicht in uw portefeuille in Rabo Internetbankieren en de Rabo Bankieren App. Storten en opnemen regelt u via uw rekening Rabo LevensloopSparen.

Orders alleen schriftelijk doorgeven

Uw beleggingsorders geeft u schriftelijk door aan de Rabobank Spaarbank met het opdracht- en wijzigingsformulier.

Aan- en verkopen

U kunt aan- en verkopen voor Rabo LevensloopBeleggen dagelijks op beursdagen opgeven. Orders die voor 10.00 uur zijn ingelegd, worden dezelfde beursdag door het fonds in behandeling genomen. Op basis van de slotkoersen van de onderliggende effecten wordt de volgende beursdag in de ochtend de koers van het fonds bepaald. Hierna wordt uw order uitgevoerd en in uw portefeuille zichtbaar.

Voorbeeld: U legt maandag voor 10.00 uur uw order in. Dinsdagmorgen wordt de koers van het fonds bepaald. Rond het middaguur kunt u de verwerking van uw order terugzien in uw portefeuille en ziet u  tegen welke koers uw order is uitgevoerd. Legt u uw order maandag na 10.00 uur in? Dan kunt u woensdag rond het middaguur zien tegen welke koers uw order is uitgevoerd.

Aan- en verkopen kunnen worden gedaan in geldbedragen, niet in een aantal stukken. Aankooporders zijn al mogelijk vanaf € 50. Er is geen minimumbedrag voor verkooporders.

Kosten

De kosten die u betaalt voor Rabo LevensloopBeleggen bestaan uit een bedrag voor de basisdienstverlening, voor transacties en voor de kosten in de mixfondsen zelf. De kosten worden van uw rekening Rabo LevensloopSparen afgeschreven. Laat hiervoor voldoende saldo op de rekening staan. Vanaf 1 januari 2016 gelden de volgende tarieven:

Basisdienstverlening0,075% per kwartaal over uw gemiddeld belegd vermogen (minimaal € 6,25 per kwartaal)
Transacties0,2% over orderbedrag (met een minimum van € 0,50 en een maximum van € 150)
Extra dienstverlening (optioneel)Papieren effectennota's€ 2,25 per kwartaal
Papieren portefeuille-overzichten€ 0,75 per kwartaal
Lopende kosten in beleggingsfondsenTussen 0,27% en 0,34% over het belegd vermogen op jaarbasis

De lopende kosten geven de kosten weer die in de loop van één jaar aan het fonds worden ingehouden door BlackRock. De lopende kosten zijn verwerkt in de koers van het mixfonds en worden niet apart bij u in rekening gebracht. Naast de lopende kosten worden ook overige kosten gemaakt voor onder meer transacties binnen het mixfonds. Meer informatie over de kosten per mixfonds kunt u terugvinden in de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) van het mixfonds. De in de EBI genoemde 5% instapkosten zijn niet van toepassing op Rabobank klanten.

Voorwaarden

Het is verstandig uzelf goed te informeren voordat u gaat beleggen. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. Bekijk de productkenmerken en de algemene voorwaarden die voor de Rabo LevensloopBeleggen gelden.