Rabo RendeMix

 • u kunt Rabo RendeMix niet meer aanvragen
 • beheer door experts
 • vermogensgroei op lange termijn

Bent u een bestaande klant van Rabo RendeMix en heeft u vragen?

Kenmerken

Met Rabo RendeMix belegt u in een zogenaamd index-mixfonds van BlackRock. Zo’n fonds heeft als doel het rendement en risico van een beursindex nauwkeurig te volgen. Deze aanpak is goedkoop in het beheer. Dat scheelt u in de kosten en biedt houvast: het fonds zal ongeveer gelijk presteren als het marktgemiddelde.

U bepaalt zelf hoeveel u belegt en hoeveel risico u wilt lopen.

 • beheer door ervaren experts
 • elke inleg mogelijk, vanaf € 50
 • geen tijd kwijt aan het beheer van uw portefeuille
 • geschikt om al met relatief kleine bedragen (periodiek) te beleggen
 • online inzicht in uw portefeuille via Rabo Internetbankieren en de Rabo Bankieren App

Lees meer over BlackRock op Blackrock.com

Rendement

Inzicht in uw beleggingen

Via Rabo Internetbankieren en de Rabo Bankieren App kunt u de koersontwikkeling van uw mixfonds volgen en de status inzien van uw portefeuille. Daarnaast vindt u hier de aan- en verkoopnota's van uw beleggingen.

Rendement Rabo RendeMix

Rendement Rabo RendeMix

In onderstaande grafiek ziet u een voorbeeld van het cumulatieve (jaar op jaar) rendement van Rabo RendeMix over de laatste vijf jaar. Het gaat hierbij om het rendement van een klant met een neutraal beleggingsprofiel die vijf jaar geleden een bedrag van € 100 heeft ingelegd.

In onderstaande tabel vindt u de bruto rendementen per beleggingsprofiel van de afgelopen jaren.

RisicoProfiel20142015201620172018*
Defensief13,3%3,2%5,7%3,0%-1,3%
Neutraal14,9%4,9%7,2%4,7%-2,4%
Offensief16,3%6,5%8,7%6,5%-3,6%
Zeer Offensief18,0%7,8%10,3%8,1%-4,7%

* t/m december

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Goed om te weten

We zijn transparant over kosten en rendementen.

 • De getoonde tabel is door ons opgemaakt op basis van de rendementsgegevens van Morningstar. De kosten van de fondsaanbieder (ook wel lopende kosten genoemd) zijn hierin verwerkt. De tarieven die Rabobank doorberekent zijn hierin nog niet meegenomen. Zouden we deze kosten wel doorberekenen, dan vallen de getoonde rendementscijfers lager uit.
 • Op 1 juli 2013 zijn de beleggingen binnen Rabo RendeMix overgegaan van vermogensbeheerder Robeco naar BlackRock. Het rendement in 2013 is daarom samengesteld uit de rendementen van de Robeco Mixfondsen vanaf 1 januari 2013 en de rendementen van de BlackRock Mixfondsen vanaf 1 juli 2013.

Actuele rendementen van BlackRock

Met Rabo RendeMix belegt u in mixfondsen van BlackRock. U vindt de actuele rendementen, een beschrijving van de risico's, voorwaarden en kosten de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) op de website van BlackRock.

Lees meer op www.blackrock.nl

Zo werkt het

Aan- en verkopen Rabo RendeMix

U kunt Rabo RendeMix aan- en verkopen via Rabo Internetbankieren of de Rabo Bankieren App. Dat werkt als volgt:

 • log in
 • ga naar 'Beleggen' en selecteer 'Nieuwe order'
 • kies uw belegging
 • leg uw order in
 • selecteer 'Verzenden'
 • onderteken de opdracht met uw Rabo Scanner

Orders doorgeven via de Rabo Beleggingslijn

U kunt uw orders ook telefonisch inleggen via de Rabo Beleggingslijn (0900–0705, lokaal tarief). Hiervoor betaalt u € 10 per order. Via onze dienst 'Terugmelden orders' ontvangt u direct na uitvoering van uw orders een bericht via sms of e-mail (geen extra kosten). U kunt zich voor deze dienst aanmelden via Rabo Internetbankieren of de Rabo Beleggingslijn. Maakt u voor de orderafwikkeling gebruik van een vreemde valutarekening, dan kunt u die orders alleen doorgeven via de Rabo Beleggingslijn of via uw eigen Rabobank.

Wanneer wordt uw order in behandeling genomen en uitgevoerd?

U kunt aan- en verkopen voor Rabo RendeMix dagelijks op beursdagen opgeven. Orders die voor 10.00 uur zijn ingelegd, worden dezelfde beursdag door het fonds in behandeling genomen. Op basis van de slotkoersen van de onderliggende effecten wordt de volgende beursdag in de ochtend de koers van het fonds bepaald. Hierna wordt uw order uitgevoerd en in uw portefeuille zichtbaar.

Voorbeeld: U legt maandag voor 10.00 uur uw order in. Dinsdagmorgen wordt de koers van het fonds bepaald. Rond het middaguur kunt u de verwerking van uw order terugzien in uw portefeuille en ziet u  tegen welke koers uw order is uitgevoerd. Legt u uw order maandag na 10.00 uur in? Dan kunt u woensdag rond het middaguur zien tegen welke koers uw order is uitgevoerd.

Stoppen met beleggen is op elk moment mogelijk. U verkoopt uw beleggingen en zegt vervolgens uw beleggersrekening en effectenrekening op.

 • Orders die op een beursdag voor 10.00 uur zijn ingelegd, worden op deze dag uitgevoerd tegen de intrinsieke waarde van die dag. U ziet deze uitvoering de volgende beursdag in uw portefeuille.
 • Aan- en verkopen kunnen worden gedaan in geldbedragen, niet in een aantal stukken.
 • Aankooporders zijn al mogelijk vanaf € 50.
 • Er is geen minimumbedrag voor verkooporders.
Kosten

De kosten die u betaalt voor Rabo RendeMix bestaan uit een bedrag voor de basisdienstverlening, een bedrag voor transacties en de kosten in de mixfondsen zelf.

De kosten voor de basisdienstverlening bedragen:
Basisdienstverlening
 • tot € 200.000: 0,125% per kwartaal (minimaal € 6,25 per kwartaal; geen maximum)
 • over het meerdere tot € 500.000: 0,10% per kwartaal
 • over het meerdere vanaf € 500.000: 0,075% per kwartaal
Transacties0,2% over het orderbedrag (met een minimum van € 0,50 en een maximum van € 150)
Extra dienstverlening (optioneel)
 • Transacties via Rabo Beleggerslijn Toeslag van € 10 per order
 • Transacties Toeslag van € 25 per order
 • Papieren effectennota's € 2,25 per kwartaal
 • Papieren portefeuille-overzichten € 0,75 per kwartaal
Lopende kosten in beleggingsfondsenTussen de 0,27% en 0,34% over het belegd vermogen op jaarbasis


De lopende kosten geven de kosten weer die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken door BlackRock. Deze kosten zijn verwerkt in de koers van het mixfonds en worden niet apart bij u in rekening gebracht. Naast de lopende kosten worden ook overige kosten gemaakt voor onder meer transacties binnen het mixfonds. Meer informatie over de kosten per mixfonds kunt u terugvinden in de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) van het mixfonds. De in de EBI genoemde 5% instapkosten zijn niet van toepassing op klanten van de Rabobank.

Meer inzicht in de kosten

Welke kosten kunt u precies verwachten als belegger in Rabo RendeMix? Wij geven u daar aan de hand van een kostenvoorbeeld van onze klant Paula de Jong meer inzicht in.

Lees meer over de tariefswijziging van Rabo RendeMix

Voorwaarden

Het is verstandig uzelf goed te informeren voordat u gaat beleggen. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. Bekijk de productkenmerken en de algemene voorwaarden die voor de Rabo Rendemix gelden.

Zelf regelen & Contact

Zelf regelen Contact Chat Bel ons