Inflatiepiek geeft beurzen een zet

11 november 2022 13:27

De inflatiecijfers in de VS over de maand oktober vielen mee. Beleggers reageerden euforisch: aandelen- en obligatiekoersen stegen snel. Het is aannemelijker geworden dat de Amerikaanse centrale bank (de Fed) in de loop van volgend jaar stopt met het verhogen van de rente. Dat zou gunstig zijn voor aandelen en obligaties. Tegelijkertijd blijft voorzichtigheid op zijn plaats in ons beleggingsbeleid. Een zwaluw maakt immers nog geen zomer.

Signalen dat de inflatiedruk in de VS over zijn hoogtepunt is, hebben gezorgd voor een sterke omslag op de aandelen- en obligatiemarkten. Het inflatiecijfer geschoond voor energie en voedsel kwam met 6,3% lager uit dan de 6,5% waar beleggers op rekenden. Hoewel het verschil klein oogt, laat het wel zien dat de inflatiedruk onderliggend aan kracht verliest. Een positieve inflatieverrassing is waar beleggers op hoopten na twee maal op rij een negatieve verrassing. De opluchting was dan ook groot met een plus van 2,8% (in euro) voor aandelen en 1,2% voor obligaties.

Tussentijdse verkiezingen minder belangrijk

De reactie op het inflatiecijfer staat in schril contrast met de nauwelijks waarneembare reactie van beleggers op de nog steeds onduidelijke uitslag van de midterms, de tussentijdse Amerikaanse verkiezingen. Wat markten vooral in beweging brengt, is de invloed van cijfers op het te voeren beleid van de overheid en de centrale bank. Inflatie beperkt namelijk de ruimte voor stimulerend beleid en bepaalt de koers van centrale bankiers in de komende maanden. De uitslag van de verkiezingen is daaraan ondergeschikt.

Zorgen om verdere verkrapping nemen af

Doordat de inflatie nu lijkt te dalen, nemen de zorgen bij beleggers af dat de Fed de rente verder gaat verhogen dan tot de circa 5% waar rekening mee werd gehouden. Een pauze in het verkrappende beleid volgend jaar wordt hiermee aannemelijker. Dit kan het einde betekenen van de negatieve druk op aandelenwaarderingen en de alsmaar dalende obligatiekoersen.

Seinen niet op groen

Met afnemende inflatiedruk staan niet alle seinen op groen voor aandelen. Meer maanden van meevallende inflatiecijfers zijn nodig om stelliger te concluderen dat we over de inflatiepiek heen zijn. Bovendien verwachten we dat in de komende tijd de focus langzaam verschuift van inflatie- en rentebewegingen naar de impact van de snel vertragende groei op de winstontwikkeling voor volgend jaar.

Analisten hebben recent in snel tempo de winsttaxaties voor volgend jaar verlaagd. Hoewel de signalen groeien dat inflatiedruk afneemt, is het nog te vroeg om de bodembel te luiden voor de neerwaartse druk op de winstontwikkeling. Vanwege de toegenomen buffer die obligaties bieden door de snel gestegen rentes en de onzekerheid rondom de winstontwikkeling, houden we vast aan een neutrale weging voor aandelen en obligaties in de portefeuilles van Rabo Beheerd Beleggen.

Meer weten over de beleggingsomgeving?

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.