Aantrekkingskracht van Chinese obligaties loopt terug

23 november 2022 15:11

In tegenstelling tot Chinese aandelen zijn de obligaties van China een stabiele factor in onze obligatieportefeuille. Toch maakt het verdwenen rentevoordeel de obligaties nu minder aantrekkelijk.

Aziatische obligaties presteren sterk

Obligaties in Azië zijn een welkome diversificatie in portefeuilles die wij actief beheren, omdat ze een andere renteontwikkeling kennen dan die in Europa of de VS, die immers sterk gecorreleerd zijn. Het afgelopen jaar werkte dat bepaald goed. Japanse obligaties hebben nauwelijks verlies opgeleverd en Chinese obligaties staan zelfs in de plus. Een groot contrast met wereldwijde staatsobligatie-indexen, die wel 15-22% lager staan.

Solide rating

Voor obligatiebeleggers is China al jaren geen opkomende markt meer. Het land heeft een solide A1/A+ rating voor de uitstaande obligaties. Met een overschot op de lopende rekening is China niet afhankelijk van het buitenland voor de financiering van de staatsschuld, zoals typische opkomende markten, bijvoorbeeld in Latijns-Amerika. De noodzaak is er daarom niet om de rente te verhogen om kapitaal aan te trekken en de valuta te ondersteunen.


China is twee jaar geleden schoorvoetend opgenomen in de wereldwijde obligatie-indices. Sindsdien zijn veel beleggers de obligaties gaan opnemen in hun portefeuille. Vaak nog voor minder dan de 8% in de benchmark van de Bloomberg Global Aggregate. Wij hebben de ruimte in onze benchmark groter gemaakt door China daarin al voor 11% op te nemen. Toch pleit het renteverschil inmiddels voor een onderweging van Aziatische obligaties ten gunste van obligaties in euro.

Zal de Chinese rente nog verder dalen?

China kon het afgelopen jaar de rente verlagen omdat de economie zo nadrukkelijk lijdt onder de pandemie. De zwakte van de renminbi, die dit jaar met 12% is gedaald tegenover de Amerikaanse dollar, is meer een kwestie van de kracht van de dollar en de weerspiegeling van de fors gestegen korte rente in de VS. Inflatie is voor China ook geen groot probleem. Daarom kon de rente dit jaar dalen in weerwil van de wereldwijde trend. De rentedaling in China heeft ervoor gezorgd dat we, ondanks de hoge kosten voor het afdekken van het valutarisico, een positief rendement hebben behaald op de Chinese staatsobligaties.


Toch is het twijfelachtig of de Chinese lange rente nog verder zal dalen dan de huidige 3,2% voor de 30-jarige Chinese staatslening. Daarvoor moet het pessimisme over de groei in China aanhouden of zelfs toenemen. Hoewel een aantal redenen om China op te nemen, zoals de opname in de wereldwijde obligatie-indexen en de diversificatie in de portefeuilles, nog steeds opgeld doen, is het renteverschil na de forse rentestijging in de VS en Europa nu in het nadeel van China. Bovendien zullen beleggers mogelijk minder op de Chinese obligaties vertrouwen vanwege de afwijkende politieke koers.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.