Rendement fondsen

Beleggers in fondsen halen gemiddeld genomen een lager rendement dan de fondsen waar ze in beleggen. Het verschil is gemiddeld zo’n 0,5% tot 3%. Dit komt waarschijnlijk door het najagen van performance. Het is daarom belangrijk om bij het beleggen in fondsen niet alleen naar de gerealiseerde rendementen te kijken.

Beleggers zijn niet altijd rationeel

Hoewel de beleggingstheorie er vaak vanuit gaat dat beleggers altijd rationeel handelen, weten we inmiddels al lang dat dit niet het geval is. Beleggers zijn net mensen. Ze gedragen zich niet altijd rationeel. Zo laten ze zich vaak leiden door emoties en kuddegedrag. Dit zorgt ervoor dat op dieptepunten van crisis veel mensen eerder geneigd zijn de handdoek in de ring te gooien, dan om (bij) te kopen. Terwijl dichtbij hoogtepunten het tegenovergestelde geldt.

Vergelijkbaar gedrag zien we ook bij het beleggen in fondsen. Als fondsen het een tijd goed gedaan hebben, komen deze fondsen hoger in de performanceranglijsten. Ze worden dan beloond met steeds meer beleggers die instappen. Wat is er nu makkelijker dan fondsen te selecteren die het goed gedaan hebben? Het is echter maar de vraag of die historische performance iets zegt over de toekomstige performance. In veel gevallen is er geen sprake van kunde van de manager, maar heeft een fonds gewoon een tijdje de wind mee gehad, vanwege de goede prestatie van het specifieke universum waaruit de manager selecteert.

rendement fondsen

Handelen in beleggingsfondsen kost rendement

Het is daarom interessant de gerapporteerde rendementen van beleggingsfondsen te vergelijken met de daadwerkelijke rendementen van beleggers die in diezelfde fondsen hebben belegd. Hsu, Myers en Whitby1 hebben dit gedaan voor verschillende fondsstijlen en het blijkt dat beleggers rendement laten liggen door in fondsen te handelen. De onderzoekers concluderen dat beleggers in de Verenigde Staten over de gemeten periode van 1991 t/m 2013 gemiddeld zo’n 2% slechter presteerden dan het ‘buy & hold’ rendement van de fondsen zelf (beide na kosten). Zie de grafiek hiernaast.

Ook Morningstar heeft wereldwijd onderzoek gedaan naar het rendementsverschil tussen fondsen en de beleggers in die fondsen. Zij zien het verschil (gemiddeld genomen) variëren tussen de 0,5% en 1,5%, in het nadeel van de beleggers2.

Een voor de hand liggende verklaring voor dit fenomeen is het najagen van performance. Dit betekent dat beleggers geneigd zijn te beleggen in fondsen die het goed gedaan hebben en fondsen te verkopen die het slecht gedaan hebben. Hierbij missen beleggers het goede rendement dat behaald wordt voordat ze instappen, maar krijgen wel het slechte rendement voordat ze uitstappen.

1Timing Poorly: A Guide to Generating Poor Returns While Investing in Successful Strategies, The Journal of Portfolio Management, Volume 42 nr.2, Winter 2016.

2Just How Bad Is Fund Investors' Timing? Morningstar data shows a persistent performance gap for fund investors, but DALBAR says the problem is much worse, John Rekenthaler, 15 maart 2017, Morningstar

Goed om te weten

Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.