Beleggen in obligaties

Als belegger wil je je verdiepen in verschillende beleggingsmogelijkheden. Wij helpen je daar graag bij door op deze pagina meer informatie te geven over obligaties. Want wat is nu eigenlijk de betekenis van obligaties, zijn er risico’s en welke obligaties kun je bij ons kopen? Je leest het allemaal hieronder.

Betekenis van obligaties

Een obligatie is een lening die wordt uitgegeven door een onderneming of overheid. Als belegger leen je je geld uit en in ruil daarvoor ontvang je rente. Dit wordt coupon genoemd. Met een obligatie word je geen mede-eigenaar van de instelling, zoals bij een aandeel het geval is. Meestal heeft een obligatie een duidelijke einddatum waarop je je geld terugkrijgt. Er zijn ook obligaties die geen einddatum hebben, zoals perpetuele obligaties. Deze zijn pas aflosbaar als de uitgevende onderneming of instelling daarvoor kiest.

Staatsobligaties en bedrijfsobligaties

Staatsobligaties

Een staatsobligatie is een obligatie die wordt uitgegeven door een land over overheidsinstelling. Het geld dat daarmee wordt ontvangen kan voor verschillende doelen worden gebruikt. Bijvoorbeeld om uitgaven aan infrastructuur te financieren of een tekort op de begroting te dichten. Staatsobligaties worden vaak gezien als een van de veiligste obligaties, maar dit betekent niet dat hier geen risico’s aan zijn verbonden. Overheden of landen zijn namelijk niet altijd even stabiel.

Bedrijfsobligaties

Een bedrijfsobligatie is een obligatie die wordt uitgegeven door een onderneming. Bedrijfsobligaties zijn over het algemeen iets risicovoller dan staatsobligaties. Zo is de kans dat een onderneming een lening niet kan terugbetalen groter dan bij een overheid. Bij een bedrijfsobligatie ben je namelijk altijd afhankelijk van hoe het gaat met de onderneming.

Verschillende soorten obligaties

De meeste obligaties hebben een vaste rente en een vervaldatum. Maar er zijn ook nog andere soorten obligaties. Bekijk hieronder 4 verschillende obligaties.

Illustratie thermometer

Risico’s van beleggen in obligaties

Als je belegt in obligaties heb je onder andere te maken met kredietrisico. Kredietrisico is het risico dat de uitgevende onderneming of instelling zijn rente- en aflossingsverplichtingen niet kan nakomen of zelfs failliet gaat. Om dit risico te beperken is het belangrijk om te weten hoe kredietwaardig de onderneming of instelling is waar je je geld aan uitleent, ook kredietbeoordeling genoemd.

De kredietwaardigheid wordt weergegeven in ratings en lopen van ‘AAA’ (hoogste beoordeling voor kredietkwaliteit) naar D (laagste beoordeling kredietkwaliteit). Ook staatsobligaties krijgen deze rating. Hoe hoger de rating, hoe waarschijnlijker het is dat de hoofdsom en coupons worden terugbetaald. Nederlandse staatsleningen hebben bijvoorbeeld de hoogste rating (AAA).

Naast kredietrisico zijn er ook nog andere risico's die horen bij beleggen in obligaties. Deze risico's lees je hieronder.

Obligaties kopen bij Rabobank

Je kunt bij ons handelen in de meest gangbare staatsobligaties en bedrijfsobligaties. Omdat obligaties worden afgelost en er nieuwe worden uitgegeven, wordt het assortiment voortdurend ververst. De bedrijfsobligaties die wij selecteren, zijn obligaties met een hoge kredietwaardigheid. Ook kun je bijvoorbeeld niet direct handelen in obligaties van bedrijven die niet voldoen aan onze criteria voor de wapenindustrie.

Het actuele assortiment kun je vinden als je belegt bij Rabobank, via Rabo Online Bankieren of de Rabo App.

Kennis- en ervaringstoets

Bovengenoemde kenmerken en risico’s gelden voor alle type obligaties. Daarnaast zijn er nog aanvullende kenmerken en risico’s voor bepaalde type obligaties, zoals complexe obligaties en hybride obligaties. Om in deze obligaties te kunnen handelen moet je eerst een kennis- en ervaringstoets doen. Dit geldt bijvoorbeeld voor veel reguliere bedrijfsobligaties die onder complexe obligaties staan, en voor obligaties met een bail-in clausule, die onder hybride obligaties staan. Lees hieronder meer over complexe en hybride obligaties.

Veelgestelde vragen over obligaties

Wat wil je weten over zelf beleggen?

phone

Hulp nodig?

Bellen

Bel met één van onze medewerkers

Heb je de Rabo App?

Als je ons belt met de app, weten we gelijk wie je bent en kunnen we je veilig en snel helpen. Klik hier en bel ons met de app

Of kies hier het gewenste nummer